Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Vyhláška 50 - novou formou

Školení je přípravou na zkoušky dle Vyhlášky 50/1978 Sb. Je koncipováno jako online kurz - tedy veškeré studijní podklady i samotné testy budou probíhat přes počítač, z pohodlí Vašeho domova. Následuje jen ústní část zkoušky (v místě a termínu, který si vybíráte při objednávání). Přípravné texty obsahují minimum znalostí ke zkoušce. Zaměřují se hlavně na bezpečnost práce a obsahují také zásady první pomoci, legislativní a technické požadavky.

Výhoda online podoby přípravy i samotných testů spočívá v tom, že si Vy sami určíte, kdy se rozhodnete pro studium, v který den, denní či noční dobu, kolik energie a času budete přípravě věnovat.

Testy jsou online - můžete si je tak v klidu vyzkoušet a hned zobrazit výsledek. Pokud se Vám online testy z vyhlášky 50 úplně nepovedly, můžete si látku dostudovat a opakovat test znovu, dokud nejste spokojeni s výsledkem. Tyto testy jsou písemnou částí zkoušky Vyhláška 50/1978 Sb.

UPOZORŇUJEME: Pro paragrafy 5 a vyšší je nutné dokončené ELEKTROTECHNICKÉ vzdělání. 

Pokud požadujete kategorii B (výbuchy) nebo vysoké napětí, uveďte tento požadavek do poznámky při přihlašování - tyto kategorie se nezkouší na všech termínech!

Vyhláška 50/1978 - Požadavky

Podmínkou přezkoušení je prohlášení pracovníka, že se seznámil s místními bezpečnostními a provozními předpisy na pracovišti!

Jak získat vyhlášku 50/78  (u nás)?
 • 1. Vložte do košíku požadovaný paragraf v termínu, kdy chcete jít na ústní zkoušku a dokončete objednávku. Chcete-li kategorii B (výbuch) nebo vysoké napětí, uveďte tento požadavek do poznámky v přihlášce - tyto kategorie se nezkouší na všech termínech.
 • 2. Uhraďte objednávku - dle podkladů, které Vám přijdou v potvrzení objednávky e-mailem (pokud požadujete vystavit zálohovou fakturu, napište to do poznámky při objednávání).
 • 3. Po uhrazení objednávky od nás obdržíte přístupové údaje do elektronického vzdělávacího systému LPE s.r.o. a pokyny pro jeho používání.
 • 4. Prostudujte si učební texty.
 • 5. Absolvujte online test Vyhlášky 50 / 78. - test vyplňte nejpozději týden před konáním ústní části zkoušky.
 • 6. Před zkouškou nám doložte doklady k prokázání praxe a vzdělání v elektrotechnice
 • - doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (maturitní vysvědčení, výuční list, VŠ diplom). 
 • - doklad o praxi v elektrotechnice (například potvrzení zaměstnavatele nebo čestné prohlášení - VIZ vzor)
 • 7. Absolvujte ústní část zkoušky.
 • 8. Zašleme Vám osvědčení po úspěšném složení zkoušky Vám do 14 dní od uskutečnění pošleme zápis a osvědčení, které prokazují vykonání zkoušky dle Vyhl. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Poznámka k odbornému vzdělání:

- před objednáním školení si zkontrolujte, zda splňujete požadavky dle Přílohy 2 Vyhlášky 50/1978 Sb.

- obor 18-20-M/01 Informační technologie Vyhl. 50/1978 Sb. NEUZNÁVÁ jako dosažení středního odborného vzdělání/úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky

Termíny školení

29. 5. Brno učebna LPE s.r.o.
Nad Přehradou 2
od 350 Kč vč. DPH 8 variant
350 Kč vč. DPH
400 Kč vč. DPH
1 000 Kč vč. DPH
1 300 Kč vč. DPH
1 300 Kč vč. DPH
1 700 Kč vč. DPH
1 800 Kč vč. DPH
1 800 Kč vč. DPH
5. 6. Praha Hotel Pramen
Za černým mostem 362/3
od 350 Kč vč. DPH 8 variant
350 Kč vč. DPH
400 Kč vč. DPH
1 000 Kč vč. DPH
1 300 Kč vč. DPH
1 300 Kč vč. DPH
1 700 Kč vč. DPH
1 800 Kč vč. DPH
1 800 Kč vč. DPH
12. 6. Brno AVANTI Hotel
Střední 61
od 350 Kč vč. DPH 8 variant
350 Kč vč. DPH
400 Kč vč. DPH
1 000 Kč vč. DPH
1 300 Kč vč. DPH
1 300 Kč vč. DPH
1 700 Kč vč. DPH
1 800 Kč vč. DPH
1 800 Kč vč. DPH

Dodatek o školení

Kdo potřebuje školení a osvědčení - vyhláška 50/1978 ?

 • samostatný projektant elektro,
 • pracovník montáže a údržby průmyslových závodů, ale i velkých administrativních center,
 • pracovníci projekce montáže a údržby elektrických rozvodů ve zdravotnictví,
 • revizní technik elektro - vyhláška 50 paragraf 9,
 • budoucí revizní technici elektro (zájemce o získání osvědčení vyhláška 50 paragraf 9),
 • pracovník pověřený organizací prováděním revizí elektrických spotřebičů a nářadí,
 • servisní technik,
 • opravář elektrických spotřebičů a nářadí i svařovacích zařízení.

Ceník školení a zkoušek - vyhláška 50/78 paragrafy

 • 350 Kč vč. DPH - vyhláška 50 paragraf 3 (§ 3) - pracovníci seznámení
 • 400 Kč vč. DPH - vyhláška 50 paragraf 4 (§ 4) - pracovníci poučení
 • 1000 Kč vč. DPH - vyhláška 50 paragraf 5 (§ 5) - pracovníci znalí
 • 1300 Kč vč. DPH - vyhláška 50 paragraf 6 (§ 6) - pracovníci pro samostatnou činnost
 • 1300 Kč vč. DPH - vyhláška 50 paragraf 7 (§ 6+7) - pracovníci pro řízení činnosti
 • 1700 Kč vč. DPH - vyhláška 50 paragraf 8 (§ 6+7+8) - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
 • 1800 Kč vč. DPH - vyhláška 50 paragraf 6 + 10 (§ 6+10) - pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
 • 1800 Kč vč. DPH - vyhláška 50 paragraf 6 + 7 + 8 + 10 (§ 6+7+8+10) - pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

Příplatek za (připočítává se k ceně za vybraný paragraf-viz výše, nelze dělat samostatně pouze VN/Ex):

 • 400 Kč vč. DPH - Vysoké napětí (nad 1000 V)
 • 400 Kč vč. DPH - Výbuchy (Ex)
 • 5000 Kč bez DPH - při pořádání zkoušek v místě objednatele (po individuální domluvě)

Slevy při organizaci školení a zkoušek vyhláška 50 pro jednoho zaměstnavatele:

 • Sleva 10 % - 10 osob až 24 osob
 • Sleva 15 % - 25 osob a více

V ceně kurzu

 • přístup do elektronického vzdělávacího systému
 • vyhláška 50 - online testy
 • osvědčení dle Vyhl. 50/1978 Sb.
 • náklady spojené se zkouškami

Program školení

Tři kroky k získání osvědčení vyhlášky 50/1978

1. krok samostudium online
2. krok vyplnění testů online
3. krok ústní zkouška (v termínu dle objednávky)

Místa konání

učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, Brno

Přístupová cesta: GPS: 49.222747, 16.515826

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání jsou zastávky tramvají Kubíčkova nebo Rakovecká, případně bus Kubíčkova.

Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3, Praha

Přístupová cesta: GPS: 50.109637, 14.555603

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od hotelu je zastávka metra Rajská zahrada.

hotel AVANTI, Střední 61, Brno

Přístupová cesta: GPS: 49.212548, 16.604787

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Sportovní nebo Hrnčířská.

Certifikace školení

Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Dle vyhlášky 50/1978 má být přezkoušení zaměřeno na činnost kterou pracovník provádí. Pokud přezkoušení neprobíhá přímo na pracovišti, měl by být při přezkoušení alespoň zohledněn obor činnosti, kterou pracovník bude vykonávat. Pokud pracovník změní pracoviště, je na novém zaměstnavateli jestli přezkoušení předložené pracovníkem uzná nebo bude vyžadovat nové přezkoušení se zaměřením na činnost vykonávanou na novém pracovišti. Základem přezkoušení je hlavně zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví při práci. Samostatná část je věnována poskytování první pomoci při úrazu elektrických proudem.

Součástí online kurzu jsou učební texty zaměřené na jednotlivé oblasti, které se objeví v testech. Jsou to:

 • Legislativa
 • Bezpečnost
 • Technické požadavky
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Podmínkou přezkoušení je prohlášení pracovníka, že se seznámil s místními bezpečnostními a provozními předpisy na pracovišti!

Ohlasy zákazníků

Dobrý den, posílám poděkování  za seriozní přístup ke zkouškám z "vyhl. 50". Perfektní je možnost studia doma a následně se zúčastnit ústního přezkoušení a pohovoru. Super.

Ing. Václav Novotný RD Effect
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.