Nákupní košík: Zatím prázdný

Váš partner pro vzdělávání
v elektrotechnice

Nepřehlédněte
26. 8. - 29. 8. 2019 TIP LPE Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 14 950 Kč
Srpen 2019
15. 8. Vyhláška 50 - novou formou
Vyberte si z 8 možných variant
Brno od 350 Kč 8 variant
26. 8. - 29. 8. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 14 950 Kč
30. 8. Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 Brno 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
Září 2019
5. 9. - 6. 9. Školení pro revizní techniky EZ Kutná Hora 4 550 Kč
nebo za 4 250 Kč
9. 9. Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
12. 9. - 13. 9. Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky
Vyberte si z 3 možných variant
Brno od 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
3 varianty
16. 9. - 18. 9. Hromosvody a uzemňování prakticky
Vyberte si z 5 možných variant
Brno od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
5 variant
17. 9. - 26. 9. Hromosvody a uzemňování prakticky
Vyberte si z 5 možných variant
Ostrava od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
5 variant
17. 9. Elektrické pohony, frekvenční měniče a softstartéry Praha 1 500 Kč
18. 9. Vnější vlivy Praha 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
Říjen 2019
1. 10. Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice Ústí nad Labem zdarma
2. 10. Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice Jihlava zdarma
2. 10. Vyhláška 50 - novou formou
Vyberte si z 8 možných variant
Praha od 350 Kč 8 variant
10. 10. Kompenzace účiníku a aktivní filtry harmonických Praha 2 500 Kč
10. 10. Instalace ve složitém prostředí - normy řady 7 Praha 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
11. 10. Odběratelské VN trafostanice Brno 450 Kč
nebo zdarma
14. 10. - 17. 10. Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 10 850 Kč
15. 10. Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice Liberec zdarma
15. 10. Aplikace normy ČSN EN ISO 13 849-1 s využitím SW Sistema pro bezpečnost strojů a strojních zařízení (AUT-SIST) - certifikovaný kurz Praha 4 000 Kč
16. 10. Elektrické pohony, frekvenční měniče a softstartéry Brno 1 500 Kč
17. 10. Úvodní kurz Inteligentní elektroinstalace KNX Brno 1 000 Kč
17. 10. Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice Plzeň zdarma
21. 10. Školení výpočtového programu Sichr Letohrad 1 000 Kč
21. 10. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
22. 10. Školení výpočtového programu Sichr Praha 1 000 Kč
22. 10. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení nad 1000V (VN) Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
23. 10. Školení výpočtového programu Sichr Brno 1 000 Kč
24. 10. Školení výpočtového programu Sichr Ostrava 1 000 Kč
25. 10. Tvorba aplikace pro PLC Modicon M221 Praha 2 500 Kč
31. 10. - 1. 11. Školení pro revizní techniky EZ Černá Hora 4 550 Kč
nebo za 4 250 Kč
Listopad 2019
11. 11. - 12. 11. Úvod do projektování elektroinstalací Praha 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
11. 11. - 14. 11. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Praha 14 950 Kč
12. 11. Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu Praha 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
14. 11. Malé rozváděče – praktické ověřování a příprava dokumentace Praha 1 000 Kč
nebo za 700 Kč
14. 11. Řízení strojů s Modicon M241, M251, SoMachine V4.3 Praha 4 500 Kč
15. 11. Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 Praha 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
18. 11. - 19. 11. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A Brno 5 960 Kč
19. 11. VSD - Frekvenční měniče a softstartéry - aplikace (AUT-VSD) Praha 2 500 Kč
20. 11. - 3. 12. Hromosvody a uzemňování prakticky
Vyberte si z 5 možných variant
Praha od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
5 variant
20. 11. HMI - Operátorské panely - Vijeo Designer Praha 4 500 Kč
21. 11. - 22. 11. Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky
Vyberte si z 3 možných variant
Praha od 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
3 varianty
25. 11. - 28. 11. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 14 950 Kč
27. 11. Aplikace norem pro bezpečnost strojů a strojních zařízení (AUT-BZPC) - certifikovaný kurz Praha 3 500 Kč
29. 11. Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 Brno 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
Prosinec 2019
3. 12. Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí Brno zdarma
4. 12. Instalace ve složitém prostředí - normy řady 7 Brno 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
5. 12. Vnější vlivy Brno 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
Všechna školení Školení na míru Prezentujte se na školení
Budete to vědět jako první. Pošleme vám info o našich nových školeních.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.