Nákupní košík: Zatím prázdný

Školení elektro

Srpen 2019
26. 8. - 29. 8. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 14 950 Kč
30. 8. Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 Brno 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
Září 2019
9. 9. Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
12. 9. - 13. 9. Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky
Vyberte si z 3 možných variant
Brno od 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
3 varianty
16. 9. - 18. 9. Hromosvody a uzemňování prakticky
Vyberte si z 5 možných variant
Brno od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
5 variant
Říjen 2019
14. 10. - 17. 10. Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 10 850 Kč
16. 10. Elektrické pohony, frekvenční měniče a softstartéry Brno 1 500 Kč
17. 10. Úvodní kurz Inteligentní elektroinstalace KNX Brno 1 000 Kč
21. 10. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
22. 10. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení nad 1000V (VN) Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
23. 10. Školení výpočtového programu Sichr Brno 1 000 Kč
Listopad 2019
18. 11. - 19. 11. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A Brno 5 960 Kč
25. 11. - 28. 11. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 14 950 Kč
29. 11. Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 Brno 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
Prosinec 2019
3. 12. Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí Brno zdarma
4. 12. Instalace ve složitém prostředí - normy řady 7 Brno 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
5. 12. Vnější vlivy Brno 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč

Nenašli jste vhodné školení? Uspořádáme ho pro vás!

Školení na míru
Budete to vědět jako první. Pošleme vám info o našich nových školeních.
Rádi vám pomůžeme
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.