Nákupní košík: Zatím prázdný

Školení elektro

Duben 2019
24. 4. Úplné kryty versus rozváděče 2019 Brno 450 Kč
nebo zdarma
24. 4. Návrhový systém pro dimenzování nn sítí Pavouk (xSpider) Brno 1 050 Kč
nebo za 750 Kč
Květen 2019
13. 5. Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
16. 5. Školení výpočtového programu Sichr Brno 1 000 Kč
17. 5. Opatření plynoucí z určených vnějších vlivů Brno 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
20. 5. - 24. 5. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 14 650 Kč
27. 5. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
28. 5. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení nad 1000V (VN) Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
28. 5. Dimenzování záložních zdrojů - nová verze Cat® SpecSizer+ 2019 Brno 1 500 Kč
nebo za 1 200 Kč
28. 5. Elektrické pohony, frekvenční měniče a softstartéry Brno 1 500 Kč
29. 5. - 30. 5. Úvod do projektování elektroinstalací Brno 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
29. 5. Vyhláška 50 - novou formou
Vyberte si z 8 možných variant
Brno od 350 Kč 8 variant
30. 5. Nouzové osvětlení Brno 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
Červen 2019
10. 6. - 13. 6. Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 9 850 Kč
12. 6. Osvětlování LED svítidly Brno 650 Kč
nebo za 350 Kč
20. 6. Návrh záložních zdrojů Brno zdarma
Září 2019
12. 9. - 13. 9. Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky
Vyberte si z 3 možných variant
Brno od 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
3 varianty
Říjen 2019
17. 10. Úvodní kurz Inteligentní elektroinstalace KNX Brno 1 000 Kč

Nenašli jste vhodné školení? Uspořádáme ho pro vás!

Školení na míru
Budete to vědět jako první. Pošleme vám info o našich nových školeních.
Rádi vám pomůžeme
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.