Školení elektro

Leden 2020
20. 1. Elektroinstalace na hořlavých podkladech Praha 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
22. 1. Řízení osvětlení se standardem DALI Praha 450 Kč
nebo zdarma
28. 1. - 30. 1. Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Praha 10 850 Kč
Únor 2020
12. 2. Praktické používání moderních elektroinstalačních přístrojů Praha zdarma
12. 2. Vyhláška 50/1978 Sb. v platném znění - novou formou
Vyberte si z 7 možných variant
Praha od 400 Kč 7 variant
18. 2. - 19. 2. Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky
Vyberte si z 3 možných variant
Praha od 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
3 varianty
Březen 2020
9. 3. - 13. 3. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Praha 14 950 Kč
10. 3. Vnější vlivy Praha 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
11. 3. Návrh řešení vnější ochrany (hromosvodu) Praha 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
12. 3. Návrh soustavy uzemnění a pospojování Praha 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
13. 3. Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 Praha 2 500 Kč
16. 3. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Praha 2 800 Kč
17. 3. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení nad 1000V (VN) Praha 2 800 Kč
18. 3. - 19. 3. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A Praha 5 960 Kč
25. 3. Revize hromosvodů a kontroly LPS Praha 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
26. 3. Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu Praha 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
26. 3. Používání proudových chráničů Praha 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
Duben 2020
20. 4. - 22. 4. Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Praha 10 850 Kč
23. 4. Ověřování elektrických zařízení strojů dle ČSN EN 60204 1 ed. 3 Praha 2 000 Kč
nebo za 1 700 Kč
Květen 2020
13. 5. Instalace ve složitém prostředí - výběr z norem části ČSN 33 2000-7 Praha 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
20. 5. Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 a komentáře TNI 34 3100 Praha 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
21. 5. Řešení obnovy osvětlovacích soustav v administrativě Praha zdarma
25. 5. - 29. 5. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Praha 14 950 Kč
27. 5. Nové legislativní a technické požadavky pro projektanty elektro 2020 Praha 650 Kč
nebo za 350 Kč
29. 5. Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 Praha 2 500 Kč
Červen 2020
3. 6. Elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních Praha 950 Kč
nebo zdarma
3. 6. Vyhláška 50/1978 Sb. v platném znění - novou formou
Vyberte si z 7 možných variant
Praha od 400 Kč 7 variant

Nenašli jste vhodné školení? Uspořádáme ho pro vás!

Školení na míru
Budete to vědět jako první. Pošleme vám info o našich nových školeních.
Rádi vám pomůžeme
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.