Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Základní kurz pro získání certifikátu KNX partner (týdenní)

Zveme Vás do Certifikovaného školicího centra KNX na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství na FEI, VŠB TU Ostrava na kurz pro získání certifikátu KNX partner

Obsah školení:

Praktická část:

 • KNX projektování ETS Professional: základy 6h
 • KNX projektování ETS Professional: pokročilí (pouze informativní)
 • KNX Uvedení do provozu ETS 6h
 • KNX Diagnostika a vyhledávání chyb ETS 3h

Teoretická část:

 • KNX Systémové argumenty 0,45h
 • KNX Přehled systému 2h15
 • KNX Topologie TP, 2h15
 • KNX Telegram TP, 2h15
 • KNX Sběrnicové přístroje TP, 2h15
 • KNX Powerline 110 (pouze informativní)
 • KNX RF (pouze informativní) 
 • KNX Instalace TP 2h15

Zkouška:

 • Praktická část 1h30
 • Teoretická část 1h30
 • Celkem 30hodin

Vstupní požadavky na účastníka kurzu

 • Základní znalosti sběrnicových řídicích systémů.
 • Znalost práce v MS Windows a MS Office.
 • Zákaznické číslo KNX asociace získané na https://onlineshop.knx.org/login, ještě před samotnou registraci na VŠB – TU Ostrava. Toto číslo je povinné při registraci.
 • Nutná alespoň základní znalost AJ.

Kurz KNX Basic je určen pro Zejména pro projektanty, elektromontéry, studenty, pedagogy, architekty.

Upozornění: Kurz proběhne pouze při počtu 5 a více (max. 10) přihlášených účastníků na daný termín. Kurz je zahájen první den v 10:00, další dny dle časového harmonogramu.

Organizační pokyny: Proveďte objednání v našem e-shopu, cenu prosím neplaťte! Po objednání v našem e-shopu nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:

 • formulář závazné přihlášky na kurz,
 • údaje pro zaplacení registračního poplatku,
 • formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování).

Termíny školení

24. 8. - 28. 8. Ostrava Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15, 708 00
12 590 Kč
10 405 Kč bez DPH
 • Pořadatel kurzu: VŠB - Technická univerzita Ostrava
 • Po přihlášení prosím neplaťte! Po objednání v našem e-shopu nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem: formulář závazné přihlášky na kurz, údaje pro zaplacení registračního poplatku a formulář dodatkových služeb - teprve na jejich základě provedete platbu.
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, po domluvě je možné vyslat náhradníka.
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a pořadatele školení (VŠB – Technická univerzita Ostrava, FEI) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích.

Dodatek o školení

Certifikované školicí centrum KNX je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center. Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX. 

Školicí centrum organizuje týdenní základní kurzy KNX podle pravidel asociace KNX. Programování systémové elektroinstalace KNX je realizováno pomocí sw nástroje ETS5. Kurzy jsou ukončeny teoretickou a praktickou zkouškou s následným vydáním certifikátu Partner KNX (za podmínky složení obou částí zkoušky). Certifikát je platný v celé Evropě. Školicí centrum bylo vybudováno jako služba a podpora pro všechny projektanty, elektromontéry, učitele, studenty a další zájemce, kteří by rádi navrhovali, projektovali, programovali, montovali a oživovali inteligentní elektroinstalaci KNX.

Podmínky účasti

 • 1. Součástí přihlašovacího procesu je registrace na zabezpečených stránkách https://onlineshop.knx.org, kde je nutné vytvořit si osobní účet. Po založení tohoto účtu získáte zákaznické číslo, které nám musíte sdělit před konáním kurzu – vyplnit do závazné přihlášky na kurz. Před založením osobního účtu KNX doporučujeme prostudovat přiložený dokument – Postup registrace na www.knx.org.
 • 2. Cena a registrační poplatek musí být zaplacen do 15 kalendářních dnů od data předběžné přihlášky (nejdéle však 7 dnů před konáním vybraného kurzu), jinak je předběžná přihláška zrušena a místo je rezervováno dalším zájemcům!
 • 3. Po zaplacení poplatku Vám bude zaslán daňový doklad o úhradě ceny a registračního poplatku (pro správnost tohoto dokladu je nutné správně vyplnit IČO v předběžné přihlášce a do poznámky uvést číslo bankovního účtu).
 • 4. Vyplněný a podepsaný formulář závazné přihlášky, kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku, kopii platného Osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb., příp. formulář dodatkových služeb je nutno zaslat nejdéle 7 dnů před konáním kurzu poštou na adresu v kontaktech

V ceně kurzu

 • studijní materiály - obdrží každý účastník při zahájení kurzu
 • Certifikát o absolvování Základního kurzu KNX (KNX partner), zakončený zkouškou KNX.

Místa konání

Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

Přístupová cesta: GPS: 49.8336869, 18.1636008

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání je zastávka veřejné dopravy Rektorát VŠB.

Certifikace školení

Podmínky absolvování kurzu:

 • Doba trvání kurzu je minimálně 30 hodin.
 • Účastník kurzu musí vykázat účast nejméně 75 % z celkové doby trvání kurzu.
 • Podíl praktických cvičení musí být nejméně 50 % po celou dobu trvání kurzu.

Závěrečná zkouška:

 • Teoretická - písemně, 100 otázek, 90 minut.
 • Praktická - vyprojektování, funkční zapojení a diagnostika zadaného příkladu v ETS5, 90 minut.

Obsah závěrečné zkoušky KNX:

 • Systémové argumenty a sběrnicové přístroje KNX.
 • Topologie a Instalace komponent KNX.
 • Komunikace a telegram KNX.
 • Projektování, nahrávání a diagnostika v ETS.
 • Praktická část obsahující projektování, nahrání a diagnostiku zadaného KNX systému.

Certifikát KNX partner bude vydán po složení teoretické i praktické zkoušky s minimální úspěšností 50 %.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.