Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Základní kurz pro získání certifikátu KNX partner

Zveme Vás do Certifikovaného školicího centra KNX na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství na FEI, VŠB TU Ostrava na kurz pro získání certifikátu KNX partner

Cíl kurzu: Získání teoretických a praktických informací a znalostí o systému KNX a konfiguračním software ETS5 za účelem navrhování, projektování, programování, montáže a oživení systému včetně zakončení kurzu závěrečnou zkouškou a získání celosvětově platného certifikátu Partner KNX. Kurz probíhá dle výukových osnov asociace KNX.

Obsah školení:

Praktická část

 • KNX projektování ETS Professional: základy (5 hod)
 • KNX Uvedení do provozu ETS (4 hod)
 • KNX Diagnostika a vyhledávání chyb ETS (3 hod)

Teoretická část formou samostudia

 • KNX Systémové argumenty
 • KNX Přehled systému
 • KNX Topologie TP
 • KNX Sběrnicové přístroje TP
 • KNX Powerline 110 (pouze informativní)
 • KNX RF (pouze informativní)
 • KNX Instalace TP

Vstupní požadavky na účastníka kurzu: Základní znalosti sběrnicových řídicích systémů. Nutná alespoň základní znalost AJ. Znalost práce v MS Windows a MS Office. Zákaznické číslo KNX asociace získané na https://onlineshop.knx.org/login, ještě před samotnou registraci na VŠB – TU Ostrava. Toto číslo je povinné při registraci.

Upozornění: Kurz proběhne pouze při počtu 5 a více (max. 10) přihlášených účastníků na daný termín. Kurz je zahájen první den v 8:00, další dny dle časového harmonogramu.

Organizační pokyny: Proveďte objednání v našem e-shopu, cenu prosím neplaťte! Po objednání v našem e-shopu nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:

 • formulář závazné přihlášky na kurz,
 • údaje pro zaplacení registračního poplatku,
 • formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování).

Termíny školení

26. 8. - 27. 8. Ostrava Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15, 708 00
8 960 Kč
7 405 Kč bez DPH
 • Pořadatel kurzu: VŠB - Technická univerzita Ostrava
 • Po přihlášení prosím neplaťte! Po objednání v našem e-shopu nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem: formulář závazné přihlášky na kurz, údaje pro zaplacení registračního poplatku a formulář dodatkových služeb - teprve na jejich základě provedete platbu.
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, po domluvě je možné vyslat náhradníka.
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a pořadatele školení (VŠB – Technická univerzita Ostrava, FEI) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích.

Dodatek o školení

Podmínky

 • 1. Součástí přihlašovacího procesu je registrace na zabezpečených stránkách https://onlineshop.knx.org, kde je nutné vytvořit si osobní účet. Po založení tohoto účtu získáte zákaznické číslo, které sdělíte Certifikovanému školicímu centru KNX v Ostravě před konáním kurzu – vyplnit do závazné přihlášky na kurz. Před založením osobního účtu KNX doporučujeme prostudovat přiložený dokument – Postup registrace na www.knx.org.
 • 2. Cena a registrační poplatek musí být zaplacen do 15 kalendářních dnů od data předběžné přihlášky (nejdéle však 7 dnů před konáním vybraného kurzu), jinak je předběžná přihláška zrušena a místo je rezervováno dalším zájemcům!
 • 3. Po zaplacení poplatku Vám bude zaslán daňový doklad o úhradě ceny a registračního poplatku (pro správnost tohoto dokladu je nutné správně vyplnit IČO v předběžné přihlášce a do poznámky uvést číslo bankovního účtu).
 • 4. Vyplněný a podepsaný formulář závazné přihlášky, kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku, kopii platného Osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb., příp. formulář dodatkových služeb je nutno zaslat nejdéle 7 dnů před konáním kurzu na email jan.vanus@vsb.cz nebo poštou na adresu v kontaktech.

V ceně kurzu

 • studijní materiály
 • vytištěná dokumentace KNX
 • občerstvení po dobu školení
 • Certifikát KNX partner - po úspěšném absolvování zkoušek (praktická a teoretická)

Program školení

1. den kurzu

7:45 - 8:00 prezence účastníků
8:00 - 10:30 Návrh KNX projektu v ETS 5
10:30 - 10:45 Přestávka
10:45 - 12:45 Návrh KNX projektu v ETS 5
12:45 - 13:45 Přestávka – oběd
13:45 - 14:15 Návrh KNX projektu v ETS 5
14:15 - 15:15 Zprovoznění KNX technologie pomocí ETS 5
15:15 - 15:30 Přestávka
15:30 - 17:30 Zprovoznění KNX technologie pomocí ETS 5

2. den kurzu

8:00 - 9:00 Zprovoznění KNX technologie pomocí ETS 5
9:00 - 9:15 Přestávka
9:15 - 11:15 Diagnostika KNX projektu v ETS 5
11:15 - 11:30 Přestávka
11:30 - 12:30 Diagnostika KNX projektu v ETS 5
12:30 - 13:30 Přestávka – oběd
13:30 - 15:00 Zkouška Teoretická část
15:00 - 16:30 Zkouška Praktická část
16:30 Závěr
Stáhnout program v PDF

Místa konání

Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

Přístupová cesta: GPS: 49.8336869, 18.1636008

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání je zastávka veřejné dopravy Rektorát VŠB.

Certifikace školení

Závěrečná zkouška:

 • Teoretická - písemně, 100 otázek, 90 minut.
 • Praktická - vyprojektování, funkční zapojení a diagnostika zadaného příkladu v ETS5, 90 minut.

Obsah závěrečné zkoušky KNX:

 • Systémové argumenty a sběrnicové přístroje KNX.
 • Topologie a Instalace komponent KNX.
 • Komunikace a telegram KNX.
 • Projektování, nahrávání a diagnostika v ETS.
 • Praktická část obsahující projektování, nahrání a diagnostiku zadaného KNX systému.

Certifikát KNX partner bude vydán po složení teoretické i praktické zkoušky s minimální úspěšností 60 %.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.