Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

XIV. seminář Unie soudních znalců - Elektrotechnik mezi paragrafy

Pojďte na odborný seminář Unie soudních znalců, který se zaměří na:

 • problematiku FVE - fotovoltaika z pohledu trestní obhajoby,
 • možný trestný čin revizního technika při udělování licence FVE
 • kontroly Státního úřadu inspekce práce (SUIP či OIP)
 • nedodržení ČSN - příklady právních důsledků nedodržení norem
 • provozovatel versus revizní technik EZ.

 

Termíny školení

27. 11. Praha Hotel Pramen
Za černým mostem 362/3
2 780 Kč
2 298 Kč bez DPH
 • SLEVA 300 Kč z uvedené ceny pro - členy Benefit clubu LPE. SLEVA 860 Kč z uvedené ceny - pro členy Unie soudních znalců.
 • Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky benefit ID nebo slevový kód - později není možné slevu uplatňovat. Slevy se nesčítají. 
 • Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce.
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů školení  (viz loga) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích.

Dodatek o školení

Detailněji o přednáškách

Vztah majitele/provozovatele VTZ elektro a revizního technika - Jedná se o vztah majitele odpovědného za provoz zařízení a revizního technika jako kvalifikované osoby kontrolující VTZ. Kdy tyto činnosti mohou ze strany revizního technika ovlivnit provoz majitele VTZ. Tato činnost ze strany RT může mít jak kladný, tak záporný přínos pro majitele. Přednáška má nastínit, kde a jak správně nastavit komunikaci a pravidla, aby se omezil možný negativní dopad na majitele.

Příklady právních důsledků nedodržení norem ČSN - Legislativní předpisy se závažným dopadem na projektanta, zřizovatele a majitele elektroinstalace. Příklady následků opomenutí výše uvedených předpisů v praxi a přístup v proběhlých soudních jednáních. Důležité „drobnosti“, které jsou v praxi přehlíženy, avšak s možností značných dopadů na projektanta a zřizovatele elektroinstalace. Důležitost správné formulace pokynů pro investora (uživatele).

Kontrolní činnost Státního úřadu páce a oblastních inspektorátů práce - Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění (působnost inspektorátů, povinnosti inspektorů, povinnosti kontrolované osoby, práva inspektorů a kontrolovaných osob, přestupky). Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (průběh kontroly, protokol o kontrole, přestupky, ukončení kontroly, povinnost mlčenlivosti).

Rozbor skutkové podstaty trestného činu podvodu z pohledu revizního technika při udělování licence FVE - Příspěvek bude zaměřen na popis možných trestněprávních rolí revizních techniků v procesu udělování licencí fotovoltaickým elektrárnám. Bude rozebrána obecná problematika trestněprávní odpovědnosti osob, zejména potom zavinění v podobě úmyslu a nedbalosti. Speciální pozornost bude věnována skutkové podstatě trestného činu podvod a možných forem účasti revizních techniků na naplnění dané skutkové podstaty. Část přednášky bude vyhrazena některým uzavřeným i živým trestním kauzám, v nichž byla či naopak nebyla vyvozena trestní odpovědnost revizních techniků z jejich jednání při udělování energetické licence FVE.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování akce v elektronické podobě
 • materiály ze školení v elektronické podobě
 • sborník přednášek v tištěné podobě
 • 1 bod do programu CŽV ČKAIT

Program školení

27. 11. 2019 Praha - Seminář USZ

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 10.30 Mgr. Michal Straka, Advokátní kancelář JUDr. Bc. Stanislav Bruncko, advokát
 • Rozbor skutkové podstaty trestného činu podvodu z pohledu revizního technika při udělování licence FVE a nejnovější uzavřené i živé kauzy z oblasti fotovoltaiky z pohledu trestní obhajoby
10.30 - 10.40 Přestávka
10.40 - 11.40 Ing. Bc. Radomír Kočíb, inspektor Oblastní inspektorát práce Ostrava
 • Jak se zachovat při kontrole OIP/SUIP?
11.40 - 12.40 David Černoch, Vodafone CR a.s., člen UNIE SZ
 • Provozovatel versus revizní technik
12.40 - 13.00 Přestávka
13.00 - 14.00 Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22
 • Příklady právních důsledků nedodržení norem ČSN  

Místa konání

Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3, Praha

Přístupová cesta: GPS: 50.109637, 14.555603

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od hotelu je zastávka metra Rajská zahrada.

Certifikace školení

Vzdělávací program je zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Akce je ohodnocena 1 akreditačním bodem.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.