Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Údržba elektrických strojních zařízení

Akce představí praktické poznatky z hlediska údržby strojních zařízení se zaměřením na její elektrickou část.

Zajímavé na tomto školení je spojení poznatků pracovníka zabývajícího se reálnou údržbou, který se na problematiku EZ pracovních strojů dívá velmi praktickým a pragmatickým způsobem a pracovníka technické inspekce, který musí nutně ctít nařízení technických předpisů a norem.

Školení je určeno jak pro pracovníky údržby, ale třeba i pro montéry nebo revizní techniky, kteří chtějí svoje znalosti obohatit jak o poznatky z praxe, tak i o informace, které jsou ukryty pod články a odstavci jednotlivých technických předpisů a norem

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • sborník prezentací
 • občerstvení
 • volnou vstupenku na MSV
 • osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě

Program školení

Ubytování

Program školení

Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR, pobočka Ústí nad Labem

Ing. Zdeněk Charvát, lektor L.P.Elektro RT EZ E1B

 • Základní legislativní a technické předpisy týkající se elektrických zařízení a instalací souvisejících s provozem pracovních strojů.
 • Popis provozu strojní linky používané v automobilovém průmyslu, se zaměřením na její bezpečnost a funkčnost.
 • Základní pravidla pro provádění údržby a oprav elektrických zařízení strojní linky.
 • Základní pravidla pro provádění kontrol, prohlídek a revizí elektrických zařízení strojní linky.
 • Základní pravidla pro vypracování „Místního provozního předpisu“, který by měl zahrnovat základní pravidla pro pokud možno plynulý, málo poruchový provoz a zejména bezpečný provoz elektrického zařízení strojní linky.

Bohumír Haleš, LAPP KABEL s.r.o.

Technika pohonů, servo aplikace:

 • základní informace k servo smyčce,
 • rozdělení servokabelů Lapp,
 • servokonfekce,
 • novinky a trendy.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.