Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Praktické požadavky směrnic a norem pro bezpečnost strojních zařízení 2018

Akce již proběhla - další podobné školení můžete najít zde:

Školení, které je součástí odborného doprovodného programu při Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018. 

Organizační partner akce: ElektroPrůmysl.cz

Na co se můžete těšit? 

1. den - 4. 10. 2018 - K čemu a jak správně používat směrnice a normy pro strojní zařízení

2. den - 5. 10. 2018 - Bezpečnost a zabezpečení strojních zařízení – legislativa, aplikace a praxe

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

Podívejte se na kompletní program akce

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Dodatek o školení

Detailně o přednáškách:

1. den akce = 4. 10. 2018 K čemu a jak správně používat směrnice a normy pro strojní zařízení

Mgr. Zdeněk Veselý, Česká agentura pro standardizaci, generální ředitel

 • Souvislosti mezi normalizací a posouzením shody = použití harmonizované normy je základním předpokladem shody. Význam nezávaznosti norem.

Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

 • Zákon 22/1997 Sb. (v platném znění), zejména důležité části pro výrobce strojů
 • Legislativní požadavky Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb. a strojírenské směrnice 2006/42/ES (definice, rozsah a praktický způsob použití při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu).
 • Základní požadavky z norem ČSN EN ISO 13849-1 a ČSN EN ISO 13849-2. Posouzení konstrukce a vlastností každého způsobu použití bezpečnostních částí strojního zařízení. Specifikace požadované a dosažené úrovně vlastností PL (PerformanceLevel).
 • Základní požadavek z normy ČSN EN 62061. Funkční bezpečnost a určení integrity bezpečnosti (SIL) strojního zařízení.

Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

 • Obsah dokumentace o posouzení rizik třístupňovou metodou dle normy ČSN EN ISO 12100 a metodika určení hodnoty rizika dle ISO TR 14121-2. Odpovědnost výrobců při zhodnocení rizika a následném rozhodnutí o potřebných opatření ke snížení rizika 
 • Použití harmonizovaných norem při návrzích zabezpečení strojních zařízení. Aplikace ochranných opatření k zajištění bezpečnosti dle ČSN EN ISO 12100 a požadavků norem ČSN EN ISO 13850 (Nouzové zastavení), ČSN EN ISO 14120 (Ochranné kryty) s návazností na ČSN EN ISO 13857 (Bezpečné dosahové vzdálenosti do nebezpečných prostorů strojů) a zejména ČSN EN ISO 14119 (Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty).

2. den akce = 5. 10. 2018

Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

 • Základní požadavky přílohy I, směrnice 2006/42/ES na strojní zařízení – bezpečnost, řízení, dokumentace. V rámci přednášky se budeme zabývat určitými obecnými zásadami stanovenými v části 1, přílohy 1 směrnice 2006/42/ES a jejich vazbami ke konkrétním řešením na základě požadavků norem, které pojednávají o konkrétní problematice. Dle jednotlivých požadavků budeme hovořit o jejich začlenění do dokumentace o posouzení rizika. Zaměříme se také na některé oblasti, které jsou často opomíjeny v rámci výroby a dokumentace – např. problematika hluku.

Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

 • Základní pojmy ze série norem kybernetické bezpečnosti IEC 62443, které se vztahují na koncové uživatele, systémové integrátory, aplikátory i výrobce strojů, definování typických hrozeb z oblasti zabezpečení a nástin možností bojovat proti těmto hrozbám.
 • Základní pojmy ze souboru norem ČSN ISO/IEC 15408 a ukázka, jak je třeba se dívat na problematiku zabezpečení sítí z pohledu výrobce či uživatele strojů.
 • Přiblížení vztahu mezi pojmem bezpečnost a zabezpečení a nastínění pravděpodobné budoucnosti této části čím dál více pronikajícího do průmyslové oblasti. 
 • Přehled oblastí, kterými by se mělo zabývat „posouzení rizik zabezpečení“. Jak zabezpečení zapadá do struktur Zákona č. 22/1997 Sb. a č. 90/2016 Sb.

Ing. Roman Foukal, Rockwell Automation s.r.o., Commercial Engineer A&S

 • Ukázka nastavování sítě EtherNet s ohledem na bezpečnost, segmentování sítí, QoS a dalších prvků v průmyslovém prostředí v rodině produktů Stratix pro naprosté začátečníky, aby každý aplikátor nasazující průmyslové síťové prostředí na síti EtherNet mohl s minimálními znalostmi nastavit co možná nejbezpečnější a nejkvalitnější síť, která vyhovuje dané aplikaci.

Ing. Tomáš Knobloch, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Visualisation and Software

 • Ukázka práce s programy na detekci činností v síti EtherNet pro podporu a zvýšení zabezpečení, nastavení sítí, centralizaci, kontrolu a vyhodnocení včetně reportovacích možností.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení v elektronické podobě
 • volná vstupenka na MSV 2018 v elektronické podobě
 • sborník ze školení v el. podobě
 • 2 kreditní body ČKAIT při účasti oba dny / 1 kreditní bod ČKAIT při účasti jeden den

Program školení

4. 10. 2018 - K čemu a jak správně používat směrnice a normy pro strojní zařízení

9.00 - 9.20 prezence účastníků
9.20 - 9.30 zahájení semináře
9.30 - 9.50 Mgr. Zdeněk Veselý, Česká agentura pro standardizaci
 • Souvislosti mezi normalizací a posouzením shody - základní předpoklad shody
 • Význam nezávaznosti norem
9.50 - 11.15 Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o.
 • Zákon 22/1997 Sb. - důležité části pro výrobce strojů
 • Legislativní požadavky NV č. 176/2008 Sb. a směrnice 2006/42/ES
 • Požadavky z ČSN EN ISO 13849-1 a ČSN EN ISO 13849-2
 • Požadavek z ČSN EN 62061
11.15 - 11.30 přestávka
11.30 - 13.45 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Obsah dokumentace o posouzení rizik třístupňovou metodou dle ČSN EN ISO 12100 a metodika určení hodnoty rizika dle ISO TR 14121-2
 • Odpovědnost výrobců při zhodnocení rizika a rozhodnutí o opatřeních k snížení rizika
13.45 - 14.00 Diskuse a konzultace s přednášejícími
14.00 - 18.00 Individuální prohlídka Mezinárodního strojírenského veletrhu 2018

5. 10. 2018 - Bezpečnost a zabezpečení strojních zařízení – legislativa, aplikace a praxe

9.00 - 9.20 prezence účastníků
9.20 - 9.30 zahájení semináře
9.30 - 11.15 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Základní požadavky přílohy I, směrnice 2006/42/E – bezpečnost, řízení, dokumentace
 • Oblasti opomíjené v rámci výroby a dokumentace – např. problematika hluku
11.15 - 11.30 přestávka
11.30 - 13.00 Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o.
 • Pojmy ze série norem kybernetické bezpečnosti IEC 62443, hrozby
 • ČSN ISO/IEC 15408 - zabezpečení sítí
 • Bezpečnost a zabezpečení
 • Posouzení rizik zabezpečení, návaznost na Z. 22/1997 a Z. 90/2016
13.00 - 13.45 Ing. Tomáš Knobloch a Ing. Roman Foukal, Rockwell Automation s.r.o.
 • Nastavení sítě EtherNet s ohledem na bezpečnost, segmentování sítí, QoS a dalších prvků v průmyslu
 • Programy na detekci činností v síti EtherNet, nastavení sítí, centralizaci, kontrolu a vyhodnocení včetně reportovacích možností.
13.45 - 14.00 Diskuse a konzultace s přednášejícími
14.00 - 16.00 Individuální prohlídka Mezinárodního strojírenského veletrhu 2018
Stáhnout program v PDF

Doprovodný program

MSV 2018 - VOLNÁ VSTUPENKA:

 • Před školením Vám zašleme informace o akci a kód pro získání vstupenky. 
 • Pro získání vstupenky je nutná registrace na webu veletrhu MSV 2018 - https://etickets.bvv.cz/cs
 • Při registraci zadáte unikátní kód, který vám zašleme e-mailem před konáním akce. 
 • Ihned po registraci přijde na Vámi zadaný e-mail potvrzení BVV - Úspěšná registrace návštěvníka z adresy info@bvv.cz s náledujícím zněním:
  • Úspěšná registrace odborného návštěvníka. Níže Vám zasíláme prolink na PDF s Vaším potvrzení registrace (vstupenkou).
 • Položky označené s linkem na PDF si prosím stáhněte, uložte a vytiskněte. Vytištěné PDF s čárovým kódem vezměte s sebou při příchodu na veletrh. V případě ztráty lze vstupenku uplatnit i přes čárový kód z PDF uložený v mobilním zařízení.
 • Vstupenku lze použít u všech vstupních turniketů veletrhu a platí jednorázově.

Certifikace školení

 • Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.