Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Strojní zařízení 2019

Akce již proběhla - další podobné školení můžete najít zde:

Zveme Vás na dvoudenní školení, které se zaměří na:

 • 20. 3. Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3
 • 21. 3. Bezpečnost strojních zařízení v souvislosti norem ČSN EN ISO 12100 (Posouzení a snižování rizika) – ČSN EN ISO 14120 (Ochranné kryty) – ČSN EN ISO 14119 (Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty)

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management.

Součást odborného doprovodného programu veletrhu AMPER 2019. Vstupenka na veletrh v ceně.

Pozvánka ke stažení

Kapacita 20. 3. 2019 je zcela naplněna. - !!! Z důvodu velkého zájmu připravujeme další termín školení - detialy již brzy na našich stránkách !!!!

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • vstupenka na AMPER 2019
 • sborník prezentací v elektronické podobě
 • sborník prezentací v tištěné podobě
 • občerstvení
 • osvědčení v elektronické podobě
 • 1 kreditní bod pro ČKAIT za každý den účasti

Program školení

20. 3. 2019 - Požadavky na el. zařízení strojů dle nové ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 – 9:20 Prezence účastníků
9:20 – 9:30 Zahájení semináře
9:30 – 10:15 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.
 • Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Rozsah platnosti normy
 • Obecné požadavky na el. zařízení strojů vyplývající z dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100
 • Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.
 • Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování, aj.
10:15 – 11:00 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.
 • Požadavky na ochranná opatření před úrazem el.proudem (druhy ochran, požadavky pro obvody PELV, …)
 • Ochranná zařízení
 • Pospojování a požadavky na ochranné obvody
 • Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA (měření a opatření)
11:00 – 11:15 Přestávka
11:15 – 12:30 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.
 • Řídicí obvody a funkce
 • Kategorie funkcí pro zastavení a jejich použití
 • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí (požadavky na nezáměnnost a použití nouzových funkcí)
 • Požadavky na celkové provedení el. zařízení stroje (instalace el. obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
12:30 – 12:45 Přestávka
12:45 – 13:45 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.
 • Ověřování dle kapitoly 18.
 • Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci.
 • Souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000

Spolupřednášející této části bude Ing. Jiří Sluka – inspektor elektrických zařízení pro Technickou inspekci ČR

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími
14:00 – 17:00 Individuální návštěva veletrhu Amper 2019

21. 3. 2019 - Bezpečnost SZ v souvislosti norem ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 14120 a ČSN EN ISO 14119

9:00 – 9:20 Prezence účastníků
9:20 – 9:30 Zahájení semináře
9:30 – 10:15 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.
 • Stručně o požadavcích na dokumentaci o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100
10:15 – 10:30 Přestávka
10:30 – 12:30 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.
 • Požadavky na ochranné kryty dle ČSN EN ISO 14120
 • Velikosti a vzdálenosti ochranných krytů od nebezpečných částí v návaznosti na požadavky ČSN EN ISO 13857
 • Typy ochranných krytů, konstrukce, instalace, tuhost a podmínky při nárazu
 • Upevnění a odstraňování ochranných krytů v návaznosti na četnost přístupu
 • Ověření bezpečnostních požadavků a informace o používání

Hostem této části bude Ivo Bierhaus (HABERKORN, s.r.o., vedoucí divize oplocení) s ukázkou plnění konkrétních článků normy u ochranných krytů – nejedná se o produktovou prezentaci

12:30 – 12:45 Přestávka
12:45 – 13:45 Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11
 • Požadavky na blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty dle ČSN EN ISO 14119
 • Typy blokovacích zařízení a jejich použití,
 • Uspořádání a připevnění snímačů polohy a ovladačů, opatření proti ochromení
 • Požadavky na ovládání a informace pro používání 
13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími
14:00 – 17:00 Individuální návštěva veletrhu Amper 2019
Stáhnout program v PDF

Doprovodný program

AMPER 2019 - VOLNÁ VSTUPENKA:

 1. Týden před školením Vám zašleme informace o akci a kód pro získání vstupenky. 
 2. Vstupenku obdržíte na základě uvedení zaslaného kódu a registrace na web. stránkách veletrhu AMPER http://www.amper.cz/voucher/
 3. Při registraci zadáte unikátní kód, který vám zašleme e-mailem týden před konáním akce. 
 4. Po registraci obdržíte na Vámi zadaný e-mail platnou vstupenku na AMPER 2019 - tuto vstupenku si prosím vytiskněte (platí jednorázově na 1 vstup, pro vstup na 2 dny musíte vyplnit registraci 2 krát). Vstupenku lze použít u všech vstupních turniketů veletrhu.

Certifikace školení

 • Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, je hodnocen 2 kreditními body, při účasti oba dva dny nebo 1 kreditním bodem v případě účasti jeden den.

Fotogalerie z minulých školení

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.