Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Strojní zařízení 2018

21. 3. 2018 - Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3.

22. 3. 2018 - Praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízením vlády ČR č. 378 / 2001 Sb. a souvisejících norem.

Cílem těchto seminářů je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se elektrických zařízení strojů.

První den bude zaměřen zejména na změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018. Dále na celkové provedení elektrického zařízení stroje.

Druhý den se zaměří na praktický postup uvedení provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem. Vezme se praktický stroj, který aktuálně nevyhovuje platné legislativě a spolu s Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a směrnici č. 2009/104/ES a vše se metodicky projde, současně, podle české i evropské legislativy.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

Termíny školení

21. 3. - 22. 3. Brno Brněnské výstaviště, Výstaviště 405/1, sál Morava od 1 000 Kč vč. DPH 3 varianty
1 500 Kč vč. DPH
1 000 Kč vč. DPH
1 000 Kč vč. DPH
 • Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do objednávky.
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Objednáním akce dáváte souhlas s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů a souhlasíte se zařazením do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů školení (viz loga) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích.

V ceně kurzu

 • volná vstupenka na veletrh AMPER 2018
 • občerstvení
 • náklady spojené s pořádáním akce
 • body do projektu CŽV ČKAIT

Program školení

21. 3. 2018 - Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 - 9:20 prezence účastníků
9:20 - 9:30 zahájení semináře
9:30 - 10:15 Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018. Rozsah platnosti, způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.
Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO nebo systémy chyceného klíče.
10:15 - 11:00 Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídicí obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí.
Ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost.
11:00 - 11:15 přestávka
11:15 - 12:30 Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje. Ověřování dle kapitoly 18. Kontrola nebo revize - kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb
Instalace el. obvodů na stroj.zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli. Kontrola nebo revize – požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou ČSN 33 2000
12:30 - 12:45 přestávka
12:45 - 13:45 Vazby a odkazy na jiné harmonizované normy
ČSN EN 62061 nebo ČSN EN ISO 13849, ČSN EN ISO 13850, ČSN EN 61439, HD 60364-4-41 (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3), HD 60364-6 (ČSN 33 2000-6 ed. 2) a jiné.
13:45 - 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.
od 14:00 individuální návštěva a prohlídka veletrhu Amper 2018

22. 3. 2018 - Praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem

9:00 - 9:20 prezence účastníků
9:20 - 9:30 zahájení semináře
9:30 - 10:15 Představení Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb., Evropské směrnice č. 2009/104/ES a představení provozovaného stroje.
Úvod do legislativních požadavků zrušené evrop. Směrnice 89/655/EHS (zavedena v legislativě ČR jako NV ČR č. 378/2001 Sb.) a stávající platné Směrnice 2009/104/ES. Definice pojmů a minimálních požadavků na provozované SZ platné Směrnice a NV ČR.
10:15 - 10:30 přestávka
10:30 - 12:30 Posuzování bezpečnosti a definovaní nedostatků provozovaného stroje podle obojí legislativy (Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a Evropské směrnice č. 2009/104/ES).
Navržení ochranných opatření pro stroj, stanovení nebezpečných míst a počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika. Návrhy opatření a postup při odstraňování zjištěných nedostatků. A další
12:30 - 12:45 přestávka
12:45 - 13:45 Zdůraznění rozdílů a dopady na provozovatele.
Obsah a požadavky na MPBP (Místní provozní bezpečnostní předpis).
13:45 - 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.
od 14:00 individuální návštěva a prohlídka veletrhu Amper 2018
Stáhnout program v PDF

Místa konání

Brněnské výstaviště, Výstaviště 405/1, sál Morava

Přístupová cesta: GPS: 49.1883222, 16.5736450

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání je zastávka veřejné dopravy Výstaviště, hlavní vstup nebo Křížkovského

Doprovodný program

AMPER 2018 - VOLNÁ VSTUPENKA:

 1. Týden před školením Vám zašleme informace o akci a kód pro získání vstupenky. 
 2. Vstupenku obržíte na základě uvedení zaslaného kódu a registrace na web. stránkách veletrhu AMPER http://www.amper.cz/voucher/
 3. Při registraci zadáte unikátní kód, který vám zašleme e-mailem týden před konáním akce. 
 4. Po registraci obdržíte na Vámi zadaný e-mail platnou vstupenku na AMPER 2018 - tuto vstupenku si prosím vytiskněte (platí jednorázově na 1 vstup, pro vstup na 2 dny musíte vyplnit registraci 2 krát). Vstupenku lze použít u všech vstupních turniketů veletrhu.

Certifikace školení

Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.