Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Strojní zařízení 2017 - intenzivní kurz

Toto školení již proběhlo - zveme Vás na další akce, které pořádáme - aktuální přehled ZDE.

Kurz je zaměřen na legislativní a bezpečnostní požadavky, které jsou stanoveny evropskými Směrnicemi zavedenými v legislativě České republiky jako nařízení vlády a relevantními harmonizovanými normami vztahujícími se na strojní zařízení, zejména ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 13849, ČSN EN 62061, ČSN EN ISO 14119 a další.

Nová strojní zařízení musí být v souladu se základními požadavky evropských Směrnic, především se strojírenskou Směrnicí 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.).

Celý proces výroby strojního zařízení je možné shrnout do několika fází, které se mohou navzájem prolínat a vedou od návrhu, posouzení rizik a stanovení vhodných opatření k zajištění bezpečnosti. Dále přes konstrukci, výrobu, tvorbu technické a průvodní dokumentace až po ověřování a prokázání shody se základními požadavky evropských Směrnic, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem shody (CE) až po jeho uvedení na trh nebo do provozu. 

Na provozovaná strojní zařízení se vztahují minimální požadavky uvedené v NV ČR č. 378/2001 Sb. a ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES. V rámci tohoto školení je také popsán správný postup, jak provádět nápravná opatření k zajištění bezpečnosti, pokud strojní zařízení nesplňuje dané minimální požadavky na bezpečnost. Jsou uvedeny legislativně správné postupy pro provádění kontrol, revizí, oprav, doplnění bezpečnosti, modernizace, ...

Cílová skupina: pracovníci v elektrotechnice a projektanti strojů, pracovníci montážních a výrobních firem, revizní technici, pracovníci BZOP, projektoví manažeři a pracovníci kontroly jakosti.

 

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • sborník prezentací
  • osvědčení o absolvování v el. podobě
  • občerstvení
  • náklady spojené s pořádáním školení
  • 2 kreditní body pro ČKAIT

Program školení

První den školení

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 12.00 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.

Legislativní požadavky na nová strojní zařízení.

12.00 - 12.45 oběd
12.45 - 16.00 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.

Posouzení rizik strojních zařízení, diskuze

Druhý den školení

9.00 - 12.00 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.

Elektrická zařízení strojů dle normy EN 60204-1.

12.00 - 12.45 oběd
12.45 - 15.45 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.

Legislativní požadavky na provozovaná strojní zařízení.

Certifikace školení

Společnost je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25. Školení je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Mediální partneři akce:

    

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.