Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Strojní zařízení 2016

Akce již proběhla - další podobné školení můžete najít zde:

 

 

 

 

 

Školení, které je součástí odborného doprovodného programu při Mezinárodním strojírenském veletrhu 2016. 

Organizační partner akce: ElektroPrůmysl.cz

Podívejte se na kompletní program akce.

Na co se můžete těšit? 

6. 10. 2016 - Nová strojní zařízení a praktický postup při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006 / 42 / ES

 • Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení dle směrnice 2006 / 42 / ES.
 • Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování).
 • Posouzení rizik – obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011.
 • Návrh vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.
 • Zkoušení a ověřování strojního zařízení před uvedením na trh nebo do provozu.

7. 10. 2016 - Provozovaná strojní zařízení a praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378 / 2001 Sb.

 • Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378 / 2001 Sb.
 • Praktický postup při kontrole provozovaného strojního zařízení.
 • Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.
 • Ověření vhodnosti navržených ochranných opatření proti možnému obejití nebo vyřazení.
 • Ověření navržených ochranných opatření pomocí technických prostředků, u kterých může dojít k selhání s následným vznikem nebezpečné události.
 • Realizace ochranných opatření a opětovné uvedení do provozu – měření, zkoušky a ověřování, doplnění technické dokumentace.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • el. vstupenka na MSV 2016
 • osvědčení o absolvování školení
 • 1 bod do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT při účasti 1 den / 2 body do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT při účasti dva dny
 • občerstvení

Program školení

6. 10. 2016 (čtvrtek)

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.15 - 9.30 zahájení školení
9.30 - 10.15 Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení dle směrnice 2006 / 42 / ES. Definice pojmů, rozsah působnosti a způsob použití
10.15 - 11.00 Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování). Technická dokumentace – obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provo
11.00 - 11.25 přestávka
11.25 - 12.40 Posouzení rizik – obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011. Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C,
12.40 - 13.20 Zkoušení a ověřování strojního zařízení před uvedením na trh nebo do provozu. Ověření vhodnosti navržených ochranných opatření proti možnému obejití nebo vyřazení. Ověření navržených ochranných opatření pomocí technických prostředků, u kterých může dojít
13.20 - 13.30 Diskuse a konzultace s přednášejícím
13.30 - 18.00 individuální prohlídka MSV 2016

7. 10. 2016 (pátek)

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.15 - 9.30 zahájení školení
9.30 - 10.15 Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378 / 2001 Sb. Definice pojmů, min. požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji
10.15 - 11.00 Praktický postup při kontrole provozovaného strojního zařízení. Rozsah kontroly, prováděná měření, nejčastější opomenutí, dokumentace, použití předpisů a norem.
11.00 - 11.25 přestávka
11.25 - 12.30 Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů. Navržení ochranných opatření pro vzorové strojní zařízení.

Stanovení nebezpečných míst, stanovení počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika – postup v souladu s ČSN EN ISO 12 100: 2011.

12.30 - 13.20 Ověření vhodnosti navržených ochranných opatření proti možnému obejití nebo vyřazení. Ověření navržených ochranných opatření pomocí technických prostředků, u kterých může muže dojít k selhání s následným vznikem nebezpečné události.

Realizace ochranných opatření a opětovné uvedení do provozu – měření, zkoušky a ověřování, doplnění technické dokumentace.

13.20 - 13.30 Diskuse a konzultace s přednášejícím
13.30 - 16.00 individuální prohlídka MSV 2016
Stáhnout program v PDF

Doprovodný program

http://www.elektroprumysl.cz/l/abb-s-r-o/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016    http://www.elektroprumysl.cz/l/axima-spol-s-r-o/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016     http://www.elektroprumysl.cz/l/veletrhy-brno-a-s/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016-logo-2   http://www.elektroprumysl.cz/l/eplan-engineering-cz-s-r-o/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016    http://www.elektroprumysl.cz/l/leonardo-technology-s-r-o/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016    http://www.elektroprumysl.cz/l/veletrhy-brno-a-s/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016    http://www.elektroprumysl.cz/l/rittal-czech-s-r-o/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016   http://www.elektroprumysl.cz/l/schneider-electric-cz-s-r-o/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016-logo-2    http://www.elektroprumysl.cz/l/schmachtl-cz-spol-s-r-o/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016     http://www.elektroprumysl.cz/l/schneider-electric-cz-s-r-o/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016     http://www.elektroprumysl.cz/l/systemotronic-s-r-o/partner-seminare-strojni-zarizeni-2016  

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j.: 28 832/2012-25. Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je ohodnoceno 2 akreditačními body (při účasti 2 dny) / 1 akreditačním bodem (při účasti 1 den). 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.