Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Správné postupy měření elektroinstalací - proudové chrániče a jejich správná volba

Pojďte na školení, které se zaměří na správné postupy měření na proudových chráničích.

V rámci přednášek probereme jak základní informace o proudových chráničích – jejich typy (dělení dle času vypnutí, reakce na průběh unikajícího proudu, velikosti rozdílového proudu) a správná volba, základní funkce a zapojení proudových chráničů, kontrola správného fungování, selektivita, unikající proudy, meze použitelnosti. Zmíníme se i o nejdůležitějších normách a jejich požadavcích, které s proudovými chrániči souvisí (normy souboru ČSN 33 2000, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3).

Po praktické stránce se zaměříme hlavně na revize (ověřování) proudových chráničů podle ČSN 33 2000-6 ed. 2:

 • zkoušky – jejich postupy a pořadí při ověřování proudových chráničů,
 • doprovodná měření,
 • požadavky na naměřené hodnoty - porovnání (norma – skutečnost).

Ověření:

 • proudových chráničů typu AC, A, B, S a G a dalších,
 • funkčnost proudových chráničů,
 • funkce testovacího tlačítka,
 • mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů a měření.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
 • materiály ze školení v elektronické podobě

Program školení

Správné postupy měření elektroinstalací

8.45 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 11.30 Základní info o proudových chráničích
 • Typy a parametry proudových chráničů, vypínací charakteristiky.
 • Základní funkce, správné zapojení.
 • Časté chyby.
 • Správná volba.
 • Používání testovacího tlačítka.
 • Požadavky dle norem a platné legislativy.
11.30 - 12.00 přestávka
11.30 - 14.00 Proudové chrániče prakticky (revize proudových chráničů)
 • Ověřování proudových chráničů - zkoušky, měření a postupy.
 • Požadavky na naměřené hodnoty.
 • Ověření proudových chráničů různých typů - postupy a zhodnocení výsledků.

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j. 36255/2019-1.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.