Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky

Pojďte na školení, kde se prakticky naučíte:

 • jak na měření při revizích E4A dle aktuálních norem a legislativy (ČSN 33 1600 ed. 2 a souvisejících předpisů),
 • jak používat měřicí přístroje a software Illko Studio,
 • jak vypracovat revizní zprávu.

Na co se zaměří témata přednášek?

TEORIE:

 • základní požadavky dle norem, nařízení vlády a zákonů – proč, co, kdy a jak se měří a reviduje,
 • které spotřebiče se revidují podle ČSN 33 1600 ed. 2,
 • rozdíly mezi kontrolou a revizí spotřebiče,
 • obsah dokladu o revizi,
 • kdo je oprávněn vykonávat kontrolu a revizi elektrického spotřebiče,
 • provedení revize, 
 • způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochranná opatření používaná u spotřebičů,
 • ověření funkčnosti ochran a měřicí metody pro ověření funkčnosti ochran,
 • přehled měřicích metod, vysvětlení principů, podmínek použití a jejich použití v praxi,
 • výběr metody, jejich aplikace na konkrétní spotřebič, podmínky a omezení jejich použití,
 • stanovení pracovního postupu při revizi,
 • obsah a cíl prohlídky, výběr měřicích metod vhodných pro konkrétní spotřebič, provedení zkoušky chodu.

PRAXE:

 • požadavky na měřicí přístroje pro kontroly spotřebičů,
 • základní měřicí, doplňkové měřicí a funkce rozšiřující použití i pro kontroly jiných druhů spotřebičů (stroje, svářečky),
 • bateriové nebo síťové napájení?
 • revize spotřebičů pomocí přístrojů určených k revizím elektrických instalací,
 • příslušenství rozšiřující možnosti přístrojů,
 • kalibrace a revize měřicích přístrojů,
 • software ILLKO Studio - seznámení, založení databáze spotřebičů, tvorba karet spotřebičů, komunikace PC a měřicí přístroj, tvorba a archivace protokolů o revizi,
 • revize prakticky - praktická ukázka vybraných přístrojů (prodlužovací přívody, síťové adaptéry, UPS pro PC, PC sestavy),
 • kontroly svařovacích zařízení podle ČSN EN 60974-4 ed.3.

Školení slouží pro praktické pochopení a vysvětlení provádění revizí E4A.

Školení není primárně určeno jako příprava na zkoušky pro získání či prodloužení platnosti osvědčení k revizím - k těmto účelům slouží Kurzy revizních techniků elektrických zařízení.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Dodatek o školení

Na akci přednáší zástupce Illko, s.r.o. Je možné si na akci vzít Vás vlastní měřicí přístroj této společnosti a konzultovat stav, zeptat se k funkcím atp.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • certifikát o absolvování školení v elektronické podobě

Program školení

1. den školení

8.45 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 11.00 blok přednášek
 • základní požadavky dle norem, nařízení vlády a zákonů – proč, co, kdy a jak se měří a reviduje,
 • které spotřebiče se revidují podle ČSN 33 1600 ed. 2,
 • rozdíly mezi kontrolou a revizí spotřebiče,
 • obsah dokladu o revizi,
 • kdo je oprávněn vykonávat kontrolu a revizi elektrického spotřebiče.
11.00 - 11.20 přestávka
11.20 - 14.00 blok přednášek
 • provedení revize, 
 • způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochranná opatření používaná u spotřebičů,
 • ověření funkčnosti ochran a měřicí metody pro ověření funkčnosti ochran,
 • přehled měřicích metod, vysvětlení principů, podmínek použití a jejich použití v praxi,
 • výběr metody, jejich aplikace na konkrétní spotřebič, podmínky a omezení jejich použití,
 • stanovení pracovního postupu při revizi,
 • obsah a cíl prohlídky, výběr měřicích metod vhodných pro konkrétní spotřebič, provedení zkoušky chodu.

2. den školení

8.45 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 11.00 blok přednášek
 • požadavky na měřicí přístroj pro kontroly spotřebičů,
 • základní a doplňkové měřicí funkce,
 • funkce rozšiřující použití i pro kontroly jiných druhů spotřebičů (stroje, svářečky),
 • revize spotřebičů pomocí přístrojů určených k revizím elektrických instalací.
11.00 - 11.20 přestávka
11.20 - 14.00 blok přednášek
 • příslušenství rozšiřující možnosti přístrojů,
 • kalibrace a revize měřicích přístrojů,
 • software ILLKO Studio - seznámení, založení databáze spotřebičů, tvorba karet spotřebičů, komunikace PC a měřicí přístroj, tvorba a archivace protokolů o revizi, 
 • revize prakticky - praktická ukázka vybraných přístrojů (prodlužovací přívody, síťové adaptéry, UPS pro PC, PC sestavy),
 • kontroly svařovacích zařízení podle ČSN EN 60974-4 ed.3.
Stáhnout program v PDF

Ubytování

Ubytování není v ceně kurzu! Doporučujeme hledat na www.booking.com 

Pro zájemce máme tyto tipy:

 • Brno

Je možnost ubytování v apartmánech Alfa Panorama v bezprostřední blízkosti školicí místnosti.

Další možnosti ubytování v nedalekém hotelu Rakovec, internát školy ČichnovaAS Club Brno, hotel Maximus Resort, hotel Santon a další.

 • Praha

Ubytování je možné v prostorách hotelu Pramenhotelu Dianapenzionu Hrádeček a další.

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j. 36255/2019-1.

POZOR: Certifikát o absolvování akce NENAHRAZUJE OSVĚDČENÍ ANI OPRÁVNĚNÍ k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení vydávané TIČR. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.