Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Řešení rozvodů v kancelářských budovách a společných prostorech s ohledem na datové rozvody

Akreditované školení, kde probereme:

  • Zásady návrhu NN rozvodů v kancelářských budovách, požadavky hasičů, speciální požadavky při rekonstrukcích.
  • Posouzení souběhu vedení NN s datovými rozvody a slaboproudými vedeními.
  • Norma ČSN EN 50174-2 ed2 A2:2015 a ČSN 33 2000-4-444.
  • Návrh lištových a parapetních kanálů, optimalizace množství silových kabelů, pospojování kanálů a příslušenství
  • Přepěťové ochrany pro rozvody nn a slaboproud – nové požadavky norem (SPD pro datové rozvody, MaR a sběrnice technologických zařízeních, ochrana POE, omezení v instalaci ochran, datový tok atd.)
  • Praktické provedení datových rozvodů, datové sběrnice a jejich realizace, trasy optických kabelů.
  • Pospojování v budovách s informačními technologiemi - nová ČSN EN 50310 ed. 2 a její novela v ed. 3.

Pozvánka ke stažení

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • občerstvení
  • 1 kreditní bod pro ČKAIT
  • osvědčení o absolvování v el. podobě

Program školení

.

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 8.40 úvodní slovo
8.40 - 9.25 Ing. Jiří Horák, metodik LPE

Zásady návrhu NN rozvodů v kancelářských budovách, požadavky hasičů, speciální požadavky při rekonstrukcích. Posouzení souběhu vedení NN s datovými rozvody a slaboproudými vedeními, norma ČSN EN 50174-2 ed2 A2:2015 a ČSN 33 2000-4-444.

9.25 - 10.25 Štěpán Tyc, produktový manažer společnosti Hager Electro s.r.o.

Parapetní kanály Tehalit pro instalace v kancelářských prostorách. Návrh a volba lištových a parapetních kanálů a požadavky norem. Optimalizace množství sil. kabelů při použití různých typů instalačních zásuvek. Správné pospojování kanálů a příslušenství.

10.25 - 10.35 přestávka
10.35 - 11.35 Radoslav Rieger, revizní technik EZ-E2A a obchodně-technický zástupce HAKEL s.r.o.

Přepěťové ochrany pro rozvody nn a slaboproud – nové požadavky norem (SPD pro datové rozvody, MaR a sběrnice technologických zařízeních, ochrana POE, omezení v instalaci ochran, datový tok atd.)

11.35 - 11.45 přestávka
11.45 - 12.45 Ing. Jiří Kasner, Colsys - Automatik a.s., vedoucí technické podpory HIRSCHMANN, autorizovaný inženýr ČKAIT TZS, TPS-EZ

Praktické provedení datových rozvodů, datové sběrnice a jejich realizace, trasy optických kabelů

12.45 - 13.30 Ing. Lubor Horák, Instalace Praha s.r.o.

Pospojování v budovách s informačními technologiemi - nová ČSN EN 50310 ed. 2 a její novela v ed.3

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25. Školení je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. 

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.