Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Rekonstrukce elektroinstalací

Akce je určena pracovníkům montážních firmem, které provádí opravy, úpravy a rekonstukce elektrických rozvodů a rozváděčů.

Na školení se dozvíte, jak legislativa řeší odlišně zásahy do stávajících instalací a do rozváděčů. Rozváděče jsou výrobkem, tedy spadají pod jinou legislativu než rozvody.

Budou probrány:

 • rozdíly mezi opravou, úpravou, doplněním a celkovou rekonstrukcí.
 • technické řešení prováděných prací jak na rozváděčích, tak na rozvodech,
 • vhodné řešení náhrady velkých jističů,
 • rozdíly při rozšiřování rozváděčů a úplných krytů a doplnění přepěťové ochrany do rozváděčů dle nových norem,
 • rekonstrukce starých osvětlovacích soustav v administrativě (náhrada moderními svítidly včetně automatického řízení čidly, bez nutnosti montáže řídicích vedení),
 • způsob eliminace negativních účinků modrého světla z LED svítidel na lidský organismus.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • 1 kreditní bod pro ČKAIT
 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
 • studijní a propagační materiály
 • sborník prezentací

Program školení

Harmonogram akce

8.15 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.30 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
Zásady pro rekonstrukci instalací - jak řešit z hlediska legislativy
9.30 - 10.30 zástupce OEZ s.r.o.
Retrofity a nastavení spouští při náhradě jističů NN
10.30 - 10.45 přestávka
10.45 - 11.45 zástupce Eaton s.r.o.
Rozdíly při úpravách rozvaděčů a úplných krytů
11.45 - 12.45 Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN + SÖHNE GmbH
Svodiče přepětí při úpravách rozváděčů
12.45 - 13.00 přestávka
13.00 - 14.00 Ing. Jan Kavka, MODUS s.r.o.
Rekonstrukce osvětlovacích soustav v administrativních budovách

Certifikace školení

 • Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.