Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu

Školení nejen pro projektanty a zpracovatele projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení stavby, ale také pro ty, kteří požární systémy vyrábějí, montují či revidují (kontrolují).

Na semináři budete seznámeni s obecnými požadavky na návrh systému EPS, jeho projektování, provádění koordinačních zkoušek a jeho provozování. Na závěr probereme časté chyby jak při návrhu tak i při provozování sytému EPS.

Těšte se na Plk. Ing. Zdeňka Hoška, Ph. D. a jeho přednášky:

  • Periodické kontroly provozuschopnosti.
  • Zkoušky činnosti.
  • Koordinační funkční zkoušky.
  • Orientace ve výše uvedených zkouškách a kontrolách, periodicita provádění, nutné náležitosti výsledných protokolů.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • občerstvení
  • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
  • sborník prezentací
  • 1 kreditní bod do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT

Program školení

12. 11. 2018

8.15 - 8.30 prezence účastníků
8.30 – 10.30 EPS - právní a normativní rámec, výstavba a provoz systému EPS, součásti systému EPS, detekce požáru, požární hlásiče
10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 13.00 Projektování a montáž systému EPS, uvedení EPS do provozu, zkoušky a kontroly EPS a PBZ, nejčastější provozní závady
13.00 závěr školení

Certifikace školení

  • Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.