Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Proudové chrániče - měření při revizích a nejen to

Praktické školení o proudových chráničích s revizním technikem Milanem Dolenským a výrobcem měřicích přístrojů Ing. Leošem Koupým (Illko s.r.o.).

Probereme tato témata:

 • Aktuální legislativa a normy - důležité normy a předpisy vztahující se k proudovým chráničům.
 • Použití chráničů při ochraně automatickým odpojením od zdroje a jako doplňková ochrana (ČSN 33 2000 – 4-41 ed.2).
 • typy proudových chráničů a jejich použití v praxi.
 • Technické parametry jednotlivých typů RCD.
 • Ověřování parametrů RCD při revizi (ČSN 33 2000 – 6 ed. 2).
 • Ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů.
 • Ověření proudových chráničů se zpožděnou charakteristikou (typu S - selektivních, typu G).
 • Ověření chráničů typů A a B (citlivých též na jiné než pouze střídavé reziduální proudy).
 • Ověření funkce kontrolního tlačítka.
 • Příklady pořadí a postupů zkoušek při ověřování proudových chráničů.
 • Praktický postup při měření proudových chráničů.
 • Přenosné chrániče (PRCD) a jejich revize podle ČSN 33 1600 ed.2
 • Chyby při měření.
 • Vypracování reviz. zprávy a požadavky na revize.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu aktuální přípravy nové edice normy ČSN 33 2000 – 4-41 ed. 3 je toto školení přesunuto na rok 2018 - pravděpodobný termín konání je únor.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování v el. podobě
 • náklady spojené s pořádáním akce

Program školení

.

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 10.30 Aktuální legislativa a normy. Chrániče při ochraně automatickým odpojením od zdroje a jako doplňková ochrana. Typy proudových chráničů a jejich použití v praxi. Technické parametry typů RCD.
10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 12.00 Ověřování - parametrů RCD při revizi, mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů, proudových chráničů jednotlivých typů (typ S, G, A a B), funkce kontrolního tlačítka.
12.00 - 13.30 Příklady pořadí a postupů zkoušek při ověřování proudových chráničů. Praktický postupu při měření proudových chráničů. Chyby při měření. Vypracování reviz. zprávy a požadavky na revize. Přenosné chrániče (PRCD) a jejich revize podle ČSN 33 1600 ed.2.

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.