Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Návrh, volba a měření proudových chráničů ve vztahu k novým elektro normám

Praktické školení o proudových chráničích s revizním technikem Milanem Dolenským, výrobcem měřicích přístrojů Ing. Leošem Koupým (Illko s.r.o.) a výrobcem proudových chráničů Ing. Janem Krejčí (OEZ s.r.o.).

Probereme tato témata:

 • Aktuální legislativa a normy - důležité normy a předpisy vztahující se k proudovým chráničům.
 • Použití chráničů při ochraně automatickým odpojením od zdroje a jako doplňková ochrana (ČSN 33 2000 – 4-41 ed.2).
 • Typy proudových chráničů a jejich použití v praxi.
 • Volba typu proudového chrániče dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
 • Technické parametry jednotlivých typů RCD.
 • Ověřování parametrů RCD při revizi (ČSN 33 2000 – 6 ed. 2).
 • Ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů.
 • Ověření proudových chráničů se zpožděnou charakteristikou (typu S - selektivních, typu G).
 • Ověření chráničů typů A a B (citlivých též na jiné než pouze střídavé reziduální proudy).
 • Ověření funkce kontrolního tlačítka.
 • Příklady pořadí a postupů zkoušek při ověřování proudových chráničů.
 • Praktický postup při měření proudových chráničů.
 • Přenosné chrániče (PRCD) a jejich revize podle ČSN 33 1600 ed.2
 • Chyby při měření.
 • Vypracování reviz. zprávy a požadavky na revize.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování v el. podobě
 • náklady spojené s pořádáním akce
 • studijní materiály

Program školení

.

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.30 Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o.

Aktuální důležité normy a předpisy vztahující se k proudovým chráničům. Volba typu proudového chrániče dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

9.30 - 9.45 přestávka
9.45 - 11.00 Ing. Leoš Koupý, Illko s.r.o. a Milan Dolenský, lektor LPE

Nové normativní požadavky na používání proudových chráničů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Příklady postupu ověřování měřením dle ČSN 33 2000-6 ed.2. Ověření mezních hodnot reziduálních proudů, ověření chráničů typů A a B, G, S. Funkce kontrolního tlačítka

11.00 - 11.15 přestávka
11.15 - 13.00 Ing. Leoš Koupý, Illko s.r.o. a Milan Dolenský, lektor LPE

Praktický postup při měření proudových chráničů. Co má být uvedeno při ověřování a měření proudových chráničů v revizní zprávě (jaké údaje a naměřené hodnoty).

13.00 závěr školení

Certifikace školení

Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.