Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Protipožární ochrana budov a staveb

Tento seminář je jedinečný v tom, že jako jeden z mála se zabývá rozborem nedodržení platné legislativy ČR, smluvních závazků, včetně českých technických norem, projektové dokumentace, chybných montáží, včetně výchozích revizních zpráv v oboru elektro. Přednášející se zabývají objasněním těchto závažných problémů a nástinem ochranných opatření v dané oblasti.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • studijní materiály
 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování školení

Program školení

Ubytování

Program

 • Odpovědnost soudních znalců a revizních techniků v judikatuře
  • Mgr. Bc. Stanislav Bruncko
 • Elektroinstalace a požární zabezpečení staveb z pohledu HZS (zkušenosti z praxe)
  • Ing. Jiří Hošek, náměstek ředitele HZS hl. m. Prahy
  • Kpt. Ing. Petr Michut, TUPO Praha
 • Úrazy kontra požáry při činnosti na elektrickém zařízení
  • Ing. Bc. Radomír Kočíb, inspektor, OIP Ostrava
 • Mimořádné události způsobené údery blesků do staveb nebo budov v roce 2014
 • Elektrický prúd - veľmi častý zdroj požiarov
  • Ing. Ján Meravý, soudní znalec, Unie soudních znalců, o.s., 
  • Mgr. Martin Herman, soudní znalec, Unie soudních znalců, o.s.
 • Diskuze

Certifikace školení

Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.