Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Připravované nové legislativní a normotvorné podklady v prostředí s nebezpečím výbuchu v roce 2015

Víte, že se připravuje úplná změna systému výpočtu a zařazování do zón? Prozradíme vám, jaké jsou základní principy.

Znáte základní typy ochrany proti výbuchu pro EZ? Vysvětlíme nejen jejich charakteristiky ale také použití v praxi a ukážeme chyby, které se nejčastěji dělají v praxi při používání ochran proti výbuchu pro elektrická zařízení.

Co to jsou neelektrická zařízení v Ex prostředí? Posuzování nebezpečí výbuchu u neelektrických zařízení zatím ještě v praxi není zcela běžné, obsahem přednášky jsou základy, jak posuzovat neelektrická zařízení pro různé zóny.

Chcete se dozvědět o vyhledávání rizik v ochraně před bleskem pro rafinérie? Jaká ochranná opatření v této oblasti existují?

Zajímají vás požadavky na zkoušky pro součásti systému ochrany před bleskem?

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • sborník prezentací
  • osvědčení o absolvování školení

Program školení

Ubytování

Program školení

8:00 – 8:30                 Prezence účastníků

8:30 – 12:00               Přednáška

Ing. Jan Pohludka (FTZÚ Ostrava)

  • Základní typy ochrany proti výbuchu pro elektrická zařízení a jejich použití v praxi
  • Zařazování prostorů s nebezpečím výbuchu – připravované změny 
  • Neelektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu – základní způsoby ochrany proti výbuchu

12.00 – 12.15 hod.      Přestávka

12.15 – 13.30 hod.      Přednáška

Ing. Jiří Kutáč (soudní znalec)

  • Vyhledávání rizik v ochraně před bleskem pro rafinérie a návrh ochranných opatření v této oblasti

Jan Hájek (specialista na ochranu před bleskem)

  • Požadavky na zkoušky pro součásti systému ochrany před bleskem

13.30 hod.                  Závěr školení, oběd. 

Certifikace školení

Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25, současně je tento program akreditován v rámci programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.