Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Praktické základy projektování

Na školení se dozvíte vše ze základů projektování - jaké jsou legislativní požadavky na projekty a kdo je smí projektovat, co musí být obsaženo v projektové dokumentaci a jaké jsou požadavky na její obsah a formu dle legislativních předpisů. Rovněž bude nastíněn přehled softwarových nástrojů projektanta elektro.

Součástí přednášek bude také praktická ukázka jednoduché projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • sborník prezentací
  • občerstvení
  • volnou vstupenku na výstavu Elfetexfest
  • osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě

Program školení

Ubytování

Program školení

Ing. Jan Hlavatý, lektor L.P.Elektro s.r.o.

  • Co je kdo oprávněn projektovat, a jaké k tomu musí splňovat legislativní požadavky.

Ing. Jiří Horák, metodik L.P.Elektro s.r.o

  • Základní legislativní požadavky požární ochrany staveb (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb).
  • Požadavky norem z hlediska požární ochrany staveb (ČSN řady 7308.. + ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).

Ing. Jan Hlavatý, lektor L.P.Elektro s.r.o.

  • Legislativní požadavky na obsah projektových dokumentací (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Související požadavky norem na obsah a formu projektových dokumentací.
  • Praktická ukázka jednoduché projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
  • Přehled softwarových nástrojů projektanta elektro.

Certifikace školení

Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.