Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Praktické požadavky směrnic a norem pro bezpečnost strojních zařízení 2019

Pojďte na cyklus odborných seminářů zaměřených na požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi. Dále na základní požadavky na zabezpečení strojních zařízení pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a na hlavní změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3.

Cílem seminářů je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se strojních zařízení strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Na co se můžete těšit?

 • 10. 10. 2019 - Požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi
 • 11. 10. 2019 - Základní požadavky na zabezpečení strojních zařízení pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a změny v ČSN EN 60204-1 ed. 3

Přihlásit je možné se na oba dva dny nebo i samostatně na vybraný termín.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

Školení jsou zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, jsou hodnocena 2 kreditními body, při účasti oba dva dny nebo 1 kreditním bodem v případě účasti jeden den.

Pořádá multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společnostmi SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s. a dalšími partnery.

Termíny školení

10. 10. - 11. 10. Brno sál E3, Pavilon E, Brněnské výstaviště
(BVV), Výstaviště 405/1
od 1 000 Kč vč. DPH 3 varianty
1 600 Kč vč. DPH
1 000 Kč vč. DPH
1 000 Kč vč. DPH
 • Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem.
 • Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce.
 • Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč/osobu.
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů akce (viz loga) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • vstupenka na MSV 2019
 • sborník prezentací v elektronické podobě
 • sborník prezentací v tištěné podobě
 • osvědčení v elektronické podobě
 • 1 kreditní bod pro ČKAIT za každý den účasti

Program školení

10. 10. 2019 - Požadavky na provozovaná SZ dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi

9:00 – 9:20 Prezence účastníků
9:20 – 9:30 Zahájení semináře
9:30 – 11:30 dopolední blok přednášek
 • Legislativní požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle NV ČR č. 378/2001 Sb. Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.
 • Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci dle směrnice 2009/104/ES.
 • Komentáře k rozdílům mezi NV ČR č. 378/2001 Sb. a Směrnicí 2009/104/ES a jejich dopady na praxi při dovozu strojního zařízení.
11:30 – 11:45 Přestávka
11:45 – 13:45 odpolední blok přednášek
 • Definování, kdy a za jakých podmínek se při opravách, úpravách, doplnění bezpečnosti nebo modernizacích z provozovaného zařízení stává zařízení „nové“, na které se vztahuje směrnice 2006/42/ES a kdy zůstává provozované zařízení provozovaným zařízením (podstatná a nepodstatná změna). Právní dopady takovýchto změn.
 • Praktický postup při posouzení bezpečnosti provozovaného strojního zařízení a navržení ochranných opatření k zajištění bezpečnosti. Reálné posouzení na základě fotografií skutečného strojního zařízení.
13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími
14:00 – 18:00 Individuální návštěva veletrhu MSV 2019

11. 10. 2019 - Základní požadavky na zabezpečení SZ pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a změny v ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 – 9:20 Prezence účastníků
9:20 – 9:30 Zahájení semináře
9:30 – 11:30 dopolední blok přednášek
 • Požadavky vyplývající ze směrnice 2006/42/ES a dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100 na použití optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob podle souboru ČSN EN 61496 a ČSN EN ISO 13855.
 • Návaznost dokumentace o posouzení rizik podle normy ČSN EN ISO 12100 na návrh elektrických zařízení strojů a hlavní změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Požadavky ČSN EN ISO 13855 (Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla) a souboru ČSN EN 61496-1 až 3 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD – světelné závory); Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR – laserové scannery).
11:30 – 11:45 Přestávka
11:45 – 13:45 odpolední blok přednášek
 • Příklady provádění měření doběhu optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob u strojního zařízení.
 • Praktický postup při implementaci ochranných zařízení pro detekci osob v praxi.
13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími
14:00 – 16:00 Individuální návštěva veletrhu MSV 2019
Stáhnout program v PDF

Místa konání

Konferenční sál E3, Pavilon E, Brněnské výstaviště (BVV), Výstaviště 405/1, Brno

Přístupová cesta: GPS: 49.1853153, 16.5804731

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání je zastávka veřejné dopravy Velodrom.

Doprovodný program

MSV 2019 - VOLNÁ VSTUPENKA

 • Před školením Vám zašleme informace o akci a kód pro získání vstupenky. 
 • Pro získání vstupenky je nutná registrace na webu veletrhu MSV 2019 - https://etickets.bvv.cz/cs
 • Při registraci zadáte unikátní kód, který vám zašleme e-mailem před konáním akce - díky němu budete mít vstupenku zdarma. 
 • Ihned po registraci přijde na Vámi zadaný e-mail potvrzení BVV - Úspěšná registrace návštěvníka z adresy info@bvv.cz s následujícím zněním:
  • Úspěšná registrace odborného návštěvníka. Níže Vám zasíláme prolink na PDF s Vaším potvrzení registrace (vstupenkou).
 • Položky označené s linkem na PDF si prosím stáhněte, uložte a vytiskněte. Vytištěné PDF s čárovým kódem vezměte s sebou při příchodu na veletrh. V případě ztráty lze vstupenku uplatnit i přes čárový kód z PDF uložený v mobilním zařízení.
 • Vstupenku lze použít u všech vstupních turniketů veletrhu a platí jednorázově.

Certifikace školení

 • Školení jsou zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, jsou hodnocena 2 kreditními body, při účasti oba dva dny nebo 1 kreditním bodem v případě účasti jeden den. Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Fotogalerie z minulých školení

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.