Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Praktické požadavky směrnic a norem pro bezpečnost strojních zařízení 2019

Pojďte na cyklus odborných seminářů zaměřených na požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi. Dále na základní požadavky na zabezpečení strojních zařízení pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a na hlavní změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3.

Cílem seminářů je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se strojních zařízení strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Na co se můžete těšit?

 • 10. 10. 2019 - Požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi
 • 11. 10. 2019 - Základní požadavky na zabezpečení strojních zařízení pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a změny v ČSN EN 60204-1 ed. 3

Přihlásit je možné se na oba dva dny nebo i samostatně na vybraný termín.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

Školení jsou zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, jsou hodnocena 2 kreditními body, při účasti oba dva dny nebo 1 kreditním bodem v případě účasti jeden den.

Pořádá multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společnostmi SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s. a dalšími partnery.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • vstupenka na MSV 2019
 • sborník prezentací v elektronické podobě
 • sborník prezentací v tištěné podobě
 • osvědčení v elektronické podobě
 • 1 kreditní bod pro ČKAIT za každý den účasti

Program školení

10. 10. 2019 - Požadavky na provozovaná SZ dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi

9:00 – 9:20 Prezence účastníků
9:20 – 9:30 Zahájení semináře
9:30 – 11:30 dopolední blok přednášek
 • Legislativní požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle NV ČR č. 378/2001 Sb. Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.
 • Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci dle směrnice 2009/104/ES.
 • Komentáře k rozdílům mezi NV ČR č. 378/2001 Sb. a Směrnicí 2009/104/ES a jejich dopady na praxi při dovozu strojního zařízení.
11:30 – 11:45 Přestávka
11:45 – 13:45 odpolední blok přednášek
 • Definování, kdy a za jakých podmínek se při opravách, úpravách, doplnění bezpečnosti nebo modernizacích z provozovaného zařízení stává zařízení „nové“, na které se vztahuje směrnice 2006/42/ES a kdy zůstává provozované zařízení provozovaným zařízením (podstatná a nepodstatná změna). Právní dopady takovýchto změn.
 • Praktický postup při posouzení bezpečnosti provozovaného strojního zařízení a navržení ochranných opatření k zajištění bezpečnosti. Reálné posouzení na základě fotografií skutečného strojního zařízení.
13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími
14:00 – 18:00 Individuální návštěva veletrhu MSV 2019

11. 10. 2019 - Základní požadavky na zabezpečení SZ pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a změny v ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 – 9:20 Prezence účastníků
9:20 – 9:30 Zahájení semináře
9:30 – 11:30 dopolední blok přednášek
 • Požadavky vyplývající ze směrnice 2006/42/ES a dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100 na použití optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob podle souboru ČSN EN 61496 a ČSN EN ISO 13855.
 • Návaznost dokumentace o posouzení rizik podle normy ČSN EN ISO 12100 na návrh elektrických zařízení strojů a hlavní změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Požadavky ČSN EN ISO 13855 (Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla) a souboru ČSN EN 61496-1 až 3 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD – světelné závory); Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR – laserové scannery).
11:30 – 11:45 Přestávka
11:45 – 13:45 odpolední blok přednášek
 • Příklady provádění měření doběhu optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob u strojního zařízení.
 • Praktický postup při implementaci ochranných zařízení pro detekci osob v praxi.
13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími
14:00 – 16:00 Individuální návštěva veletrhu MSV 2019
Stáhnout program v PDF

Doprovodný program

MSV 2019 - VOLNÁ VSTUPENKA

 • Před školením Vám zašleme informace o akci a kód pro získání vstupenky. 
 • Pro získání vstupenky je nutná registrace na webu veletrhu MSV 2019 - https://etickets.bvv.cz/cs
 • Při registraci zadáte unikátní kód, který vám zašleme e-mailem před konáním akce - díky němu budete mít vstupenku zdarma. 
 • Ihned po registraci přijde na Vámi zadaný e-mail potvrzení BVV - Úspěšná registrace návštěvníka z adresy info@bvv.cz s následujícím zněním:
  • Úspěšná registrace odborného návštěvníka. Níže Vám zasíláme prolink na PDF s Vaším potvrzení registrace (vstupenkou).
 • Položky označené s linkem na PDF si prosím stáhněte, uložte a vytiskněte. Vytištěné PDF s čárovým kódem vezměte s sebou při příchodu na veletrh. V případě ztráty lze vstupenku uplatnit i přes čárový kód z PDF uložený v mobilním zařízení.
 • Vstupenku lze použít u všech vstupních turniketů veletrhu a platí jednorázově.

Certifikace školení

 • Školení jsou zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, jsou hodnocena 2 kreditními body, při účasti oba dva dny nebo 1 kreditním bodem v případě účasti jeden den.

Fotogalerie z minulých školení

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.