Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Požární bezpečnost v průmyslu 2016

Pojďte na odborný doprovodný program při MSV 2016 - máme pro Vás školení zaměřené na principy požární bezpečnosti elektrorozvodů v průmyslu 2016.

Dozvíte se:

- o aktuálním stavu legislativy v požárních normách včetně ČSN 73 0895,

- řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení včetně požadavků na kabely,

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové trasy Změna 2 - výklad normy,

- CENTRALSTOP a TOTALSTOP - ujasnění pojmů, rozdíly oproti nouzovému vypínaní strojů,

- požadavky na elektrické rozvaděče při požáru.

Stáhnout pozvánku ve formátu

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • el. vstupenka na MSV 2016
  • sborník prezentací
  • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
  • 1 bod do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT
  • občerstvení

Program školení

7. 10. 2016 (pátek)

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.30 kpt. Ing. Michal Valouch, vrchní komisař HZS ČR

Seznámení s aktuálním stavem legislativy požárních norem včetně informace o ČSN 73 0895

9.30 - 10.30 Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D., vedoucí oddělení stavebně technické prevence HZS ČR

Řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení včetně požadavků na kabely

10.30 - 11.00 Ing. Václav Musílek, KOPOS KOLÍN a.s.

Systémy se zachováním funkčnosti při požáru od firmy KOPOS Kolín a.s.

11.00 - 12.00 Ing. Petr Bebčák, Ph.D., K.B.K. fire, s.r.o., člen TNK 27 a 132

Výklad normy ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové trasy Změna 2

12.00 - 12.30 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Ujasnění pojmu CENTRALSTOP a TOTALSTOP, odlišnost od nouzového vypínání strojů.

12.30 - 13.00 Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Požadavky na elektrické rozvaděče při požáru

13.00 - 16.00 individuální prohlídka MSV 2016

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j.: 28 832/2012-25. Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je ohodnoceno 1 akreditačním bodem.

Mediální partneři:

EvP  AZ              Elektroinstalaetr  elektrika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.