Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Požárně bezpečnostní zařízení – elektrická požární signalizace a detekční systém hlášení požáru

Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby detekce vzniku požáru a legislativními požadavky na projektovou dokumentaci detekčních systémů. Účastník bude seznámen s principy detekce požáru, fungováním jednotlivých detekčních systémů, jejich výhodami a nevýhodami. Dále bude seznámen s legislativními požadavky na zpracovatele projektových dokumentací, dodavatele a provozovatele detekčních systémů. Kromě jiného bude zvlášť řešena problematika koordinačních zkoušek.

Seminář je určen: 

Projektantům požární bezpečnosti staveb, pracovníkům HZS, projektantům slaboproudých elektroinstalací.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Program školení

Ubytování

Program semináře:

08:00 – 08:30      Prezence účastníků

08:30 – 11:30      I. Blok přednášek

  • Seznámení s problematikou elektrické požární signalizace, právní předpisy a ČSN 342710, ČSN 730875
  • Druhy požárně bezpečnostního zařízení a jejich rozdělení
  • Využití požárně bezpečnostního zařízení

11:30 – 12:00       Přestávka, občerstvení

12:00 – 14:30       II. Blok přednášek

  • Detekční systém hlášení požáru
  • Autonomní hlásiče kouře  - jejich využití v praxi
  • Koordinační zkoušky požárně bezpečnostních zařízení

14:30 – 15:00       Diskuzní blok

15:00                   Závěr školení

Organizátor semináře: K.B.K. fire, s.r.o. - Školící středisko

Upozornění: Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou. Zaregistrovaná přihláška je závazná.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.