Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Požadavky na realizaci elektroinstalací 2017

Odborné školení pro stavbyvedoucí a manažery staveb se zaměřením na téma realizace elektroinstalací.

Cílová skupina: pracovníci se stavebním vzděláním, řídící stavby. Stavbyvedoucí, projektoví manažeři, mistři nebo rozpočtáři ve stavebních firmách.

Cíl školení: zvýšit znalosti pro kontrolu provádění elektroinstalací ve stavbách typu rozsáhlé bytové projekty, administrativní budovy, obchodní střediska na klíč atp.

Probíraná problematika:

 • Legislativa ve vztahu k elektroinstalacím – nejdůležitější vyhlášky a zákony (Vyhláška 268/2009 Sb., V. 499/2006 Sb., Zákon 458/2000 Sb. - Energetický zákon, Zákon 251/2005 O inspekci práce, Vyhláška 410/2005 - hygienické požadavky na školní zařízení, požadavky na osvětlení, Nová vyhláška 118/2016, která ruší vyhlášku 17/2003 Sb., Vyhláška 163/2002 Sb., stanovující požadavky na stavební výrobky).
 • Oprávnění k montáži elektrických rozvodů, jejich kategorie dle práce na objektech dle jejich zařazení (s nebezpečím výbuchu, napětí nad 1000V atd.).
 • Bezpečnost práce a potřebná přezkoušení pracovníků k provádění elektromontáží (Vyhláška 50/1978 Sb., Zajištění bezpečnosti práce dle  ČSN EN 50110-1 ed. 3).
 • Povinnosti  vyplývající elektrofirmám z vyhlášky 73/2010 Sb., vyhrazená elektrická technická zařízení - předávání elektromontáží do užívání, rozdíly dle zařazení objektu dle Vyhlášky 73/2010 Sb.
 • Základní informace o administrativním postupu připojování objektů na rozvody NN a VN a zásazích do liniových staveb, jednání s distribučními společnostmi.
 • Výroba rozváděčů - potřebné doklady předávané s rozváděčem na stavbu.
 • Požadavky požárních předpisů řešící provedení elektroinstalace na stavbách (Vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci, Vyhl. 23/2008 Sb., nové kabely Dca pro montáž ve stavbách s požárním nebezpečím, Požadavky norem řady ČSN 73 08xx elektrické rozvody, Důsledky změny ČSN 73 0804 Z2 (únor 2015), Základní informace o požadavcích na trasy funkční při požáru, Základní informace o požadavcích na rozváděče s požární odolností, Požadavky na vypínání objektů při požáru a záplavách. CENTRALSTOP A TOTALSTOP. ČSN 34 3085 ed.2/2013/  El. zařízení při požárech a záplavách, nouzové osvětlení.
 • Osvětlování - požadavky na osvětlenost.
 • Základní požadavky na elektrické rozvody v administrativních a bytových objektech.
 • Předpisy řešící instalaci hromosvodů na budovách. Problematika aktivních jímačů.
 • Stanovení vnějších vlivů, zpracování protokolu.

Podívejte se na harmonogram akce.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • náklady spojené s pořádáním školení
 • sborník prezentací
 • osvědčení o absolvování v el. podobě
 • 1 kreditní bod pro ČKAIT
 • občerstvení

Program školení

školení

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 10.00 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Legislativa ve vztahu k elektroinstalacím. Oprávnění k montáži el.rozvodů, jejich kategorie dle práce na objektech dle jejich zařazení. Bezpečnost práce a potřebná přezkoušení pracovníků k provádění elektromontáží.

10.00 - 10.15 přestávka
10.15 - 11.15 Ing. Lubor Horák, lektor LPE s.r.o.

Povinnosti vyplývající elektrofirmám z vyhlášky 73/2010 Sb., předávání elektromontáží do užívání. připojování objektů na rozvody NN a VN. Zásahy do liniových staveb. Jednání s distribučními společnostmi. Výroba rozváděčů.

11.15 - 12.15 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Požární předpisy na elektroinstalace. Normy řady ČSN 73 08xx. ČSN 73 0804 Z2. Trasy funkční při požáru. Rozváděče s požární odolností. Vypínání objektů při požáru/záplavách. CENTRALSTOP A TOTALSTOP.

12.15 - 13.00 oběd
13.00 - 13.30 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Požární předpisy na elektroinstalace. ČSN 34 3085 ed.2/2013. Nouzové osvětlení. Osvětlování

13.30 - 13.45 přestávka
13.45 - 15.45 Ing. Lubor Horák, lektor LPE s.r.o.

Základní požadavky na elektrické rozvody v administrativních a bytových objektech. Předpisy řešící instalaci hromosvodů na budovách. Problematika aktivních jímačů. Stanovení vnějších vlivů, zpracování protokolu.

Certifikace školení

Společnost je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25. Školení je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Související publikace

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.