Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

Seminář zaměřený na bezpečnost strojních zařízení.

Mimo jiné probereme:

 • Změny a rozdíly mezi ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Obecné požadavky na el. zařízení strojů.
 • Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení. 
 • Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem.
 • Ochranná zařízení.
 • Pospojování a požadavky na ochranné obvody.
 • Unikající zemní proudy s hodnotou vyšší než 10 mA.
 • Řídicí obvody a funkce.
 • Funkce pro zastavení a jejich použití.
 • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí.
 • Celkové provedení elektrického zařízení stroje.
 • Dokumentace o posouzení rizika.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management.

Termíny školení

 • Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem.
 • Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce.
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů akce (viz loga) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení v elektronické podobě
 • 1 kreditní bod pro ČKAIT za každý den účasti
 • sborník prezentací v elektronické podobě
 • sborník prezentací v tištěné podobě

Program školení

Požadavky na EZ strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 – 9:20 Prezence účastníků
9:20 – 9:30 Zahájení semináře
9:30 – 10:15 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
 • Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Rozsah platnosti normy
 • Obecné požadavky na elektrická zařízení strojů vyplývající z dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100
 • Způsoby připojování a vypínání SZ. Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování, …
10:15 – 11:00 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
 • Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem (druhy ochran, požadavky pro obvody PELV, …)
 • Ochranná zařízení
 • Pospojování a požadavky na ochranné obvody
 • Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA (měření a opatření)
11:00 – 11:15 Přestávka
11:15 – 12:30 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
 • Řídicí obvody a funkce
 • Kategorie funkcí pro zastavení a jejich použití
 • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí (požadavky na nezáměnnost a použití nouzových funkcí)
 • Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje (instalace el. obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
12:30 – 12:45 Přestávka
12:45 – 13:45 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
 • Stručně o požadavcích na dokumentaci o posouzení rizika dle normy ČSN EN ISO 12100.
13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím

Místa konání

sál B + C, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště (BVV), Hlinky 35, Brno 603 00

Přístupová cesta: GPS: 49.1890825, 16.5848767

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání je zastávka Výstaviště - hlavní vstup.

Certifikace školení

Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je ohodnocena 1 kreditním bodem. Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j. 36255/2019-1.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.