Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Ochrana před bleskem 2016 - část 1 - základní stupeň

Zaměření na:

 • rizika spojená s bleskovými proudy, která hrozí u nových staveb,
 • účinky bleskových proudů na stávající objekty,
 • technicko-ekonomický návrh ochrany před bleskem pro ochranu osob a majetku.

Na toto školení navazuje Ochrana před bleskem 2016 - část 2.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • tištěné studijní materiály
 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě

Program školení

Ubytování

Program:

 • Požadavky normalizace a legislativy ČR na ochranu před bleskem (vyhl. č. 268/2009 Sb.)
 • Obsah a náležitosti projektové dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb.)
 • Analýza rizika (ČSN EN 62305-2 ed.2)
 • Praktický návrh hromosvodů na nových objektech (ČSN EN 62305-3 ed.2)
 • Praktický návrh přepěťových ochran uvnitř a vně objektů (vč. satelitů, anténních systémů, klimatizací) (ČSN EN 62305-4 ed.2)
 • Stávající objekty (hromosvody a přepěťové ochrany) 

Certifikace školení

Společnost L.P.Elektro je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.