Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 a komentáře TNI 34 3100

Před zahájením jakékoliv činnosti na elektrickém zařízení provozovaném s úrovní napětí od malého až po vysoké napětí musí být provedeno posouzení elektrického rizika a na jeho základě stanoveno, jakým způsobem budou tyto činnosti vykonávány a jaká bezpečnostní opatření musí být provedena, aby byla zajištěna bezpečnost.

Na odborném semináři se proto budeme zabývat praktickou aplikací normy ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a komentáře k ní TNI 34 3100 včetně podrobnějšího vysvětlení příkazu „B“.

Přednášky se zaměří na:

  • ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Základní zásady, provozní a pracovní postupy pro práce bez napětí, s napětím a v blízkosti živých částí. Práce při údržbě.
  • TNI 34 3100 - komentář k třetí edici ČSN EN 50110-1 ed. 3.
  • Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při práci na vypnutém elektrickém zařízení vn a v blízkosti živých částí - zajišťování pracoviště, požadavky ke splnění při použití příkazu "B".
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • občerstvení
  • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
  • materiály ze školení - sborník prezentací v elektronické podobě

Program školení

Obsluha a práce EZ dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 a komentáře TNI 34 3100

8.45 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 11.00 blok přednášek
  • ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Základní zásady, provozní a pracovní postupy pro práce bez napětí, s napětím a v blízkosti živých částí.
  • Práce při údržbě.
11.00 - 11.20 přestávka
11.20 - 12.20 blok přednášek
  • TNI 34 3100 - komentář k třetí edici ČSN EN 50110-1 ed. 3
12.20 - 12.30 přestávka
12.30 - 14.30 blok přednášek
  • Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při práci na vypnutém EZ vn a v blízkosti živých částí - zajišťování pracoviště, požadavky ke splnění při použití příkazu "B"

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j. 36255/2019-1.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.