Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Nové normy pro revizní techniky a jejich praktické dopady

Toto školení již proběhlo - zveme Vás na další akce, které pořádáme - aktuální přehled ZDE.

Brněnská legenda elektrotechniky František Kosmák a zkušený revizní technik Milan Dolenský při AMPERu 2018 připravili školení, které poskytne odpovědi na tyto a další otázky revizních techniků.

 • Co nového přináší ČSN 33 2000-4-41 ed. 3?
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem z pohledu nových norem (např. ČSN EN 61140 ed. 3)?
 • Jak správně provést revize dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize?
 • Na co dát pozor v praxi při měření?
 • Kde se vyskytují chyby při psaní a přípravě zpráv o revizi elektro?
 • Co nezanedbat pro zajištění bezpečnosti s ohledem na požadavky zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) a dalších legislativních dokumentů?

 

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
 • sborník přednášek/prezentací v el. podobě
 • vstupenka na AMPER 2018

Program školení

21. 3. 2018

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 10.30 František Kosmák

Bezpečnost osob a majetku před úrazem a požárem od el. vedení. MPBP. Prevence rizik. ČSN 33 2000-4-41: 01-1996.. ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 08-2007. Povinnosti reviz. technika. Revizní zpráva.

10.30. - 11.00 přestávka
11.00 - 13.00 Milan Dolenský

ČSN 33 2000-6 ed.2. ČSN EN 61140 ed.3. ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Doprovodný program

AMPER 2018 - VOLNÁ VSTUPENKA

 1. Týden před školením Vám zašleme informace o akci a kód pro získání vstupenky. 
 2. Vstupenku obdržíte na základě uvedení zaslaného kódu a registrace na web. stránkách veletrhu AMPER http://www.amper.cz/voucher/
 3. Při registraci zadáte unikátní kód, který vám zašleme e-mailem týden před konáním akce. 
 4. Po registraci obdržíte na Vámi zadaný e-mail platnou vstupenku na AMPER 2018 - tuto vstupenku si prosím vytiskněte (platí jednorázově na 1 vstup, pro vstup na 2 dny musíte vyplnit registraci 2 krát). Vstupenku lze použít u všech vstupních turniketů veletrhu.

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.