Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Nové legislativní a technické požadavky pro projektanty elektro 2019

Jeden den plný přednášek zejména pro projektanty - pojďte na přednášky:

 • Důležité a podstatné informace z norem a předpisů pro projektování
 • Nové možnosti v ukládání přístrojů na hořlavé podklady
 • Proudové chrániče – jak zvýšit bezpečnost elektroinstalací v souladu s požadavky legislativních dokumentů
 • Softstartéry – jak navrhnout rozběh elektromotoru a co víc?
 • „Přepěťovky“ – použití, instalace a nové požadavky norem na přepěťové ochrany
 • Měření energií – jak ušetřit energii a tím peníze? – snímače odběru elektřiny na jističích
 • KNX – výhody KNX pro řízení technického zařízení budov (TZB)
 • Nouzové osvětlení – kde, proč a jak správně navrhnout nouzové osvětlení
 • Shromažďovací prostory – co už je shromažďovací prostor a jak v něm navrhnout nouzové osvětlení

 

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • osvědčení v elektronické podobě
 • občerstvení
 • pro členy ČKAIT - 1 bod do programu CŽV

Program školení

5. 6. 2019

8.15 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.00 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
 • Základní změny v nově vydaných normách včetně ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a změny Z1 k ČSN 33 2130 ed. 3 a jejich návaznost na současné normy
9.00 - 9.30 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
 • Nové možnosti ukládání elektrických rozvodů a přístrojů na hořlavé podklady
9.30 - 10.00 Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o.
 • Správná volba proudových chráničů s ohledem na jejich vlastnosti (citlivosti na různé druhy reziduálních proudů) a na jejich nežádoucí vybavení
10.00 - 10.15 přestávka
10.15 - 10.45 Ing. Zdeněk Bekr, Siemens
 • Výhody, použití a dimenzování softstartérů pro spouštění motorů včetně nastavování parametrů
10.45 - 11.45 Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., místopředseda subkomise ochrany před bleskem při TNK 22
 • Instalace přepěťových ochran v elektrické instalaci
 • Jak se vyvarovat opomenutím a chybám v návrhu a instalaci ochranného systému proti přepětí
11.45 - 12.30 oběd
12.30 - 13.00 Ing. Jiří Doubek, Schneider Electric
 • Nové trendy v měření energií pomocí bezdrátových měřicích modulů na jističích a inteligentních jističů s integrovanými elektroměry usnadňující projektování
13.00 - 13.30 Ing. Jan Pluhař, Schneider Electric
 • Chytrá domácnost bez hranic v nových i rekonstruovaných stavbách
 • Výhody KNX při řízení technického zařízení budov
13.30 - 15.00 Ing. Lubor Horák, lektor LPE s.r.o.
 • Legislativa pro oblast nouzového osvětlení.
 • Rozdíly řešení nouzového únikového, protipanického a náhradního osvětlení.
 • Shromažďovací prostory ve vazbě na nouzové osvětlení.

Certifikace školení

Vzdělávací program je zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Akce je ohodnocena 1 akreditačním bodem. Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.