Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Nová strojní zařízení 2017

Akce je úvodem do komplexní problematiky strojních zařízení. V jejím rámci budou představeny základní legislativní, technické a bezpečnostní požadavky, včetně specifikací pro elektrická zařízení strojů dle normy ČSN EN 60204-1. Dozvíte se rovněž o možných způsobech posouzení rizik v souladu s ČSN EN ISO 12 100, ČSN EN ISO 13 849, ČSN EN 62 061, … – obsah, požadavky, metodické postupy při zpracovávání posouzení rizik i při navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti.

Součástí programu bude i pohled na problematiku provozovaných strojních zařízení, na která se vztahují minimální požadavky uvedené v NV ČR č. 378/2001 Sb. a ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES. Přednášky rovněž doplní představení portfolia pro strojní zařízení společnosti LAPP.

Akce se uskuteční v jediném termínu a to 25. 1. 2017 v Praze.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Dodatek o školení

Na tuto akci navazuje intenzivní dvoudenní kurz Strojní zařízení 2017.

V ceně kurzu

  • sborník prezentací
  • osvědčení o absolvování v el. podobě
  • občerstvení
  • náklady spojené s pořádáním školení

Program školení

školení

8.00 - 8.30 prezence
8.30 - 10.00 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.

Legislativní požadavky na nová strojní zařízení. Posouzení rizik strojních zařízení.

10.00 - 10.15 přestávka
10.15 - 10.40 Ing. Bohumír Haleš / Ing. Karel Krejza LAPP KABEL s.r.o.

Kabelová řešení pro strojní zařízení

10.40 - 12.15 Filip Němeček, Systemotronic s.r.o.

Provozovaná strojní zařízení. El. zařízení strojů dle normy ČSN EN 60204-1.

od 12.15 diskuze a závěr školení

Certifikace školení

Společnost je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.

Mediální partner akce:

    

Ohlasy zákazníků

Na rovinu musím říct, že Vaše vzdělávací agentura je z mého pohledu jednoznačně nejlepší. Kdykoliv navštívím Vámi pořádané semináře, tak to má takzvsně Šťávu. Moc Vám všem v týmu přeji, aby jste v nastoupeném trendu  vzdělávání vydrželi.

Jaroslav Novotný , specialista měřící techniky ČEZ Distribuce, a. s.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.