Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Normy a legislativa v elektrotechnice

Z důvodu opatření, které vydala Bezpečnostní rada státu dne 12. 3. 2020 - zákaz akcí s účastí nad 30 osob - jsme nuceni pořádání odborného semináře odložit do doby, než se situace s šířením nového koronaviru uklidní. 
Náhradní termín bude stanoven dle vývoje aktuální situace. Budeme Vás včas informovat.

Školení je zaměřené na problematiku aktuálních změn v normách a legislativě z oblasti elektrotechniky.

V úvodu akce se účastníci seznámí s pohledem na ne/závaznost norem dle zákonů a soudních judikátů, další části přednášky se budou zabývat aktuálními změnami v normách, které mají vliv na činnost elektrotechniků, projektantů a ostatních pracovníků v elektrotechnice. Podrobněji bude probrána nová edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem s platností od 1. ledna 2018. V dalších částech akce se účastníci dozví o požadavcích na elektrické rozvody z pohledu požárních předpisů, problematiku proudových chráničů, jištění a ochrany proti přepětí.

Akce se zaměří zejména na tato témata:

 • Závaznost norem dle zákonů i soudních judikátů
 • Změny v normách za poslední období
 • Změna ČSN 33 2000-4-41 ed.3
 • Rozvody z hlediska požárních předpisů, funkční trasy, napájení PBZ, k čemu slouží CENTRAL STOP, TOTAL STOP a co musí splňovat

 • Proudové chrániče
 • Ochrana proti přepětí
 • Jištění
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
 • materiály ze školení v elektronické podobě
 • 1 kreditní bod do programu CŽV ČKAIT

Program školení

Normy a legislativa v elektrotechnice

12.45 - 13.00 prezence účastníků
13.00 - 14.45 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
 • Závaznost norem dle zákonů i soudních judikátů
 • Změny v normách za poslední období
 • Změna ČSN 33 2000-4-41 ed.3
14.45 - 15.00 přestávka
15.00 - 17.00 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
 • Rozvody z hlediska požárních předpisů, funkční trasy, napájení PBZ, k čemu slouží CENTRAL STOP, TOTAL STOP a co musí splňovat
 • Proudové chrániče
 • Ochrana proti přepětí
 • Jištění
Stáhnout program v PDF

Certifikace školení

Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je ohodnocena 1 kreditním bodem. Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j. 36255/2019-1.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.