Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Návrh a projekt trafostanic včetně revizí zařízení VN dle nejnovějších norem

Zajímáte se o vysoké napětí? Na základě velkého zájmu v loňském roce jsme připravili inovaci akreditovaného semináře o této problematice.

V Českých Budějovicích pro Vás máme školení, kde prozradíme, jak na projekt trafostanic a revize zařízení VN.

Konkrétně se těšte na přednášky:

 • Stanice pro „smart“ sítě v souladu normami.
 • Konstrukční řešení inteligentních distribučních stanic.
 • VN rozvaděče Siemens pro sekundární distribuci.
 • Tlakové účinky vnitřního oblouku v distribučních stanicích - systém absorpce, výpočet tlaku.
 • Revize VN zařízení:
    • základní normy, legislativa, PNE,
    • příkaz B, zajištění pracoviště
    • možný praktický postup provádění revize VN  zařízení - trafostanice
    • měření odporu zemniče – zemní smyčky,
    • požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Podobná akce se uskuteční také v Hradci Králové a Praze s jiným programem - podívejte.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • materiály
 • 1 bod do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT
 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě

Program školení

22. 3. 2017 (středa)

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 8.45 Michal Kubín / Ing. Miroslav Morávek, BETONBAU, s.r.o.

Kompaktní a pochozí stanice. Stanoviště transformátorů a tlumivek. Základy a uchycení ocelových konstrukcí. Budovy společných provozů.

8.45 - 10.30 Ing. Jaroslav Dlouhý, BETONBAU, s.r.o.

Konstrukce trafostanic se zaměřením na oteplení, uzemnění, obloukové zkraty, EMC, hlukové zkoušky, požárně bezpečnostní řešení, bludné proudy

10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 11.45 Ing. Radek Jašek, Siemens, s.r.o.

VN rozvaděče Siemens pro sekundární distribuci

11.45 - 12.15 Ing. Milan Nevěčný, Siemens, s.r.o.

Tlakové účinky vnitřního oblouku v distribučních stanicích - systém absorpce, výpočet tlaku

12.15 - 13.30 Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.

Revize VN zařízení - základní normy, legislativa, PNE, příkaz B, zajištění pracoviště možný praktický postup provádění revize VN zařízení - trafostanice měření odporu zemniče – zemní smyčky, požadavky na ochranu před úrazem el.proudem

Stáhnout program v PDF

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j.: 28 832/2012-25. Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je ohodnoceno 1 akreditačním bodem.

Fotogalerie z minulých školení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.