Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Montáže, opravy a revize elektrických zařízení a instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu

Všechny projektanty, montážníky i revizní techniky, kteří pracují v Ex prostředí, zveme na školení, kde zazní problematika:

  • Legislativa související s EZ v prostředí s nebezpečím výbuchu: NV 116/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh a NV 406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Vnější vlivy - zejména úpravy dle ČSN EN 60079-1 ed.2 a ČSN EN 60079-2 ed.2
  • Požadavky na EZ v Ex prostředí - ČSN EN 60079-0 ED.4 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky a ČSN EN 60079-14 ed. 4 - Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
  • Revize EZ v prostředí s nebezpečím výbuchu - ČSN EN 60079-14 ed. 4
  • Vzorová revize dle ČSN EN 60079-17 ed. 4 - Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

O informace z legislativních dokumentů, technických norem ale hlavně o praktické zkušenosti se podělí inspektor TIČR Ing. Jiří Sluka a revizní technik E1B Milan Dolenský.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • občerstvení
  • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
  • sborník prezentací

Program školení

28. 11. 2018

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 10.00 Ing. Jiří Sluka, TI ČR Liberec

Legislativa: NV 116/2016 Sb. a NV 406/2004 Sb.

10.00 - 10.15 přestávka
10.15 - 11.15 Ing. Jiří Sluka, TI ČR Liberec

Vnější vlivy - zejména úpravy dle ČSN EN 60079-1 ed.2 a ČSN EN 60079-2 ed.2

11.15 - 12.15 Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.

Požadavky na EZ v Ex prostředí - ČSN EN 60079-0 ed.4, ČSN EN 60079-14 ed.4

12.15 - 12.45 přestávka
12.45 - 13.45 Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.

Revize EZ v Ex prostředí dle ČSN EN 60079-17 ed. 4

13.45 - 14.45 Ing. Jiří Sluka, TI ČR Liberec a Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.

Vzorová revize dle ČSN EN 60079-17 ed. 4

Certifikace školení

  • Společnost LPE s.r.o. je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.