Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A

Akce, která Vás dokonale připraví na zkoušky na TIČR. 

Kurz určený pro uchazeče kategorie E2A o prodloužení platnosti stávajících Osvědčení.

Termíny školení

27. 3. - 30.3. Brno učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno-Bystrc
9 300 Kč
7 686 Kč bez DPH
15. 5. - 18.5. Brno učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno
9 300 Kč
7 686 Kč bez DPH

Zaregistrovaná přihláška je závazná. Objednáním kurzu souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami.

Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek ve výši 50 Kč. V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky. 

Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.

Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky (přehled cen za zkoušky).  Cena zkoušky bude stanovena dle požadovaného rozsahu v souladu s vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení bude účtován zvlášť a to přímo organizací TIČR - podklad k platbě i s pozvánkou ke zkoušce je zaslán po předložení žádosti o vydání osvědčení.

Poplatek za zkoušky je nutno uhradit před konáním zkoušek dle pokynů, které obdržíte na pozvánce ke zkouškám. Bez této úhrady nelze zkoušky absolvovat.

Dodatek o školení

Termíny kurzů a zkoušek:

Brno - 13. - 16. 2. 2017

 • kurz: 13. - 16. 2. 2017 učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, GPS: 49.222891, 16.515608 - Mapa
 • zkoušky jsou zajištěny v termínu: 28. 2. 2017, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!

Brno - 27. - 30. 3. 2017

 • kurz: 27. - 30.3. 2017 učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, GPS: 49.222891, 16.515608 - Mapa
 • zkoušky jsou zajištěny v termínu: 19. 4. 2017, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • Upozorňujeme: pokud budete chtít absolvovat tento termín zkoušek, je nutné zaslat žádost o zkoušky na TI ČR nejpozději do 27. 3. 2016.

Brno - 15. - 18. 5. 2017

 • kurz: 15. - 18. 5. 2017 učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, GPS: 49.222891, 16.515608 - Mapa
 • zkoušky jsou zajištěny v termínu: 6. 6. 2017, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!

 

Program kurzu

1. den

 • Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy.
 • Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Osvojte si základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem, používání proudových chráničů Ir 30 mA pro zásuvky do 20A.

2. den

 • Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.
 • Pochopte funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

3. den 

 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.
 • Osvojte si podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem z 05-2012 až 02-2013, používání ověřených modulárních stavebnicových systémů rozváděčů.
 • Naučte se druhy zkoušek elektrických pracovních strojů z hlediska požadavků na revize el. zařízení – jen měření podle ČSN 33 2000-6, ale místo revizních zpráv Protokoly o zkouškách podle ČSN EN 60204-1 ed.2. Pochopte Bezpečnostní kategorie vypnutí O - 1 – 2 – STOP - Nouzové vypnutí stroje. Osvojit si bezpečnostní podmínky zařízení typů I – II – III.

4. den 

 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.
 • Pochopte požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305 - 1 ed.2: 09-2011, ČSN EN 62305 - 2 ed.2: 02-2013, ČSN EN 62305 - 3 ed.2: 01-2012, ČSN EN 62305 - 4 ed.2: 09-2011 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
 • Revizní zprávy

5. den 

 • Závěrečné zkoušky na TIČR dle pozvánky

 

Informace o závěrečné zkoušce

Při vlastní zkoušce bude provedena administrativní část, tj. porovnání předložených dokladů k žádosti s originály a kontrola uvedených osobních údajů s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

Vlastní zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí:

 • písemné – počet testů x 20 minut/test, 
 • ústní – pohovor nad cvičnými revizními zprávami – noví žadatelé, nebo realizovanými revizními zprávami – přezkušovaní revizní technici. Vždy je předkládána jedna revizní zpráva nebo protokol na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, stroje, přístroje, rozváděče, specifikovaná zařízení, hromosvody, objekty třídy A příp. B). 

Další podrobnosti zkoušky najdete zde  a dále budou sděleny inspektory před zahájením zkoušky, případně jsou uveřejněny na stránkách www.ticr.cz.

Pokud nevíte, co přesně která skupina obsahuje, podívejte se na: Přehled skupin osvědčení - zde se dozvíte, na jakých zařízeních můžete provádět revize při získání osvědčení v určité kategorii.

V ceně kurzu

 • celodenní stravování
 • studijní materiály
 • přístup do e-learningu
 • obědy po dobu školení

Program školení

1. den kurzu

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 17.30 přednášky

2. - 3. den kurzu

9.00 - 17.30 přednášky

4. den kurzu

9.00 - 16.00 přednášky

Místa konání

učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno-Bystrc

Přístupová cesta: GPS: 49.222747, 16.515739

Veřejnou dopravou: tramvají č. 1 směr Bystrc, zast. Kubíčkova. tramvají č. 11 směr Bystrc, zastávka Bystrc, Rakovecká

učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno

Přístupová cesta: GPS: 49.222891, 16.515608

Veřejnou dopravou: tramvají č. 1 směr Bystrc, zast. Kubíčkova. tramvají č. 11 směr Bystrc, zastávka Bystrc, Rakovecká

Ubytování

Ubytování není v ceně kurzu! Pro zájemce máme tyto tipy:

Brno

Doporučujeme ubytování v nedalekém hotelu Rakovec. Další možnosti ubytování např. internát školy Čichnova, AS Club Brno nebo hledejte na www.booking.com.

Organizační pokyny

 1. Po přihlášení proveďte úhradu za kurz dle souhrnu objednávky.
 2. Cca 14 dní před kurzem od nás obdržíte e-mail s pokyny, jak vyplnit žádost o vydání osvědčení, kam ji poslat a další podrobnosti o kurzu samotném. Žádost vyplňte kompletně - tj. kompletní kontaktní a fakturační údaje, informace o předchozím osvědčení reviz. technika, případně o praxi, ukončeném odborném vzdělání, zkoušce dle Vyhl. 50 (minimálně paragraf 6), lékařské potvrzení. V případě, že si nevíte rady, obraťte se na nás e-mailem nebo přímo v první den konání kurzu - doporučujeme mít s sebou v 1. den konání pro kontrolu kopie požadovaných dokladů (Seznam požadovaných dokladů). Tyto kopie slouží skutečně jen pro kontrolu a správné vyplnění žádosti, originály všech dokladů předkládáte na TIČR až v den konání zkoušek.
 3. Vyplněnou žádost odešlete dle pokynů - Na TIČR žádosti zpracují a na základě uvedených požadavků vystaví pozvánku ke zkoušce. Tuto TIČR odešle na adresu uvedenou v žádosti (poštou nebo e-mailem).
 4. Konání kurzu - první den na začátku proběhne prezence, poté zahájení a zde je prostor na Vaše dotazy, připomínky, dále následují přednášky.
 5. Proveďte platbu za zkoušky dle pokynů v pozvánce.
 6. Jděte na zkoušky - řiďte se pokyny z pozvánky ke zkoušce!!! - vezměte si s sebou vše, co je v pozvánce uvedeno (doklad totožnosti, originály dokladů a revizní zprávy (dle požadované kategorie osvědčení).

 

Užitečné dokumenty

Certifikace školení

Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Ohlasy zákazníků

Děkuji za průběh celého semináře. Byl jsem poprvé na školení s LP a byl jsem velmi spokojen s přístupem, profesionalitou… a , hlavně, lidskostí! Budu se těšit na příští setkání.

Ještě jednou za vše děkuji, mějte se fajne.

 

Adam Vlastimil , Revizní technik

Úspěšné složení zkoušek RT,je především Vaše zásluha, protože pořádáte kvalitní školení.Pokud budu moci tak se dalších akcí rád zúčastním, ale určitě je také doporučím svým přátelům a kolegům.

Přeji hezký den

Koudelka Pavel , revizní technik

Dobrý den paní Hřebačková, dnes mám ukončeno školení RT v Liberci. Pan Dolenský školí výborně a má velkou praxi. Což považuji za důležité pro účastníky kurzu, včetně mě. Bylo i dost času na zkonzultování probírané látky s ostatními kolegy. Jídlo školní jídelny rovněž nemělo chybu. 

Petr Pfeifer , revizní technik

Související publikace

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.