Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A

Chcete být revizní technik elektro? Víte, jak se píše revizní zpráva elektro? Na co se zaměřit, když budete provádět revize instalace nebo hromosvodů?

Pojďte na kurz, který Vás dokonale připraví na zkoušky TIČR. Na našem školení se dozvíte vše, co pro revize elektro potřebuje vědět. Pak Vás čeká zkouška na TIČR, a jakmile získáte osvědčení můžete provádět revize elektro.

Kurz je vhodný zejména pro nové zájemce, kteří jdou na zkoušky poprvé, či rozšiřují svá osvědčení o další kategorie (např. z E4A na E2A). Rovněž může sloužit uchazečům o prodloužení platnosti osvědčení po 5 letech (přezkoušení po uplynutí doby platnosti).

Co od kurzu očekávat?

 • projdeme podrobně jednotlivé okruhy z testů TIČR,
 • upozorníme na časté nešvary a nedostatky,
 • řekneme, jak to chodí s revizemi v praxi,
 • ukážeme, jak napsat revizní zprávu,
 • prozradíme, jak probíhají zkoušky pro získání osvědčení... a bude toho ještě víc.

Novinka: V ceně kurzu je i jednodenní kurz Měření prováděná při revizích el. instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Termíny školení

11. 11. - 15. 11. Praha Hotel Pramen
Za černým mostem 362/3
14 950 Kč
12 355 Kč bez DPH
25. 11. - 29. 11. Brno učebna LPE s.r.o.
Nad Přehradou 2
14 950 Kč
12 355 Kč bez DPH
 • Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky a vydání osvědčení (přehled cen za zkoušky).  Cena zkoušky je stanovena dle požadovaného rozsahu v souladu s vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení bude účtován zvlášť a to přímo organizací TIČR - podklad k platbě i s pozvánkou ke zkoušce je zaslán po vyplnění žádosti o vydání osvědčení. Poplatek za zkoušky je nutno uhradit před konáním zkoušek dle pokynů, které obdržíte na pozvánce ke zkouškám. Bez této úhrady nelze zkoušky absolvovat. 
 • Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce. 
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Před objednáním akce budete vyzván k udělení souhlasu s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Dodatek o školení

Témata probíraná v rámci kurzu:

1. den - Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy a Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 • Cíl > Osvojit si základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem. Používání proudových chráničů IΔn ≤ 30 mA pro zásuvky do 20A.

2. den - Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.

 • Cíl > Pochopit zejména funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

3. den - Oblast výroby a montáže rozváděčů a úplných krytů, bezpečnost elektrických zařízení strojů.

 • Cíle > Osvojit si podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem souboru ČSN EN 61439, úplných krytů dle ČSN EN 60670-24
 • Naučit se ověřování elektrických zařízení strojů z hlediska bezpečnosti dle ČSN EN 60204-1 ed. 3, kapitola 18 i v návaznosti na řadu norem ČSN 33 2000.

4. den - Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.

 • Cíl > Pochopit požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305-1 ed. 2, ČSN EN 62305-2 ed. 2, ČSN EN 62305-3 ed. 2, ČSN EN 62305-4 ed. 2 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

5. den - Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2

 • Cíl > Vidět praktické ukázky postupů měření s komentáři a poznatky revizního technika.

6. den - Závěrečné zkoušky na TIČR dle pozvánky (KE ZKOUŠCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT VYPLNĚNÍM ŽÁDOSTI - viz organizační pokyny!)

V ceně kurzu

 • celodenní stravování
 • studijní materiály - Pracovní listy - Revizní technik E2A
 • vyhodnocení revizních zpráv
 • přístup do online systému vzdělávání

Program školení

1. den kurzu

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 17.30 blok přednášek

Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy

2. den kurzu

9.00 - 17.30 blok přednášek

Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem

3. den kurzu

9.00 - 17.30 blok přednášek

Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení

4. den kurzu

9.00 - 17.30 blok přednášek
 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a úplných krytů, bezpečnost elektrických zařízení strojů a strojních zařízení
 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím

5. den kurzu

9.00 – 14.00 blok přednášek a praktických ukázek
 • Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2

6. den

8.00 - 13.00 zkoušky na TIČR (nutno zažádat prostřednictvím formuláře na www.ticr.eu)

Místa konání

Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3, Praha

Přístupová cesta: GPS: 50.109637, 14.555603

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od hotelu je zastávka metra Rajská zahrada.

učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, Brno

Přístupová cesta: GPS: 49.222747, 16.515826

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání jsou zastávky tramvají Kubíčkova nebo Rakovecká, případně bus Kubíčkova.

Ubytování

Ubytování není v ceně kurzu! Doporučujeme hledat na www.booking.com 

Pro zájemce máme tyto tipy:

 • Brno

Je možnost ubytování v apartmánech Alfa Panorama v bezprostřední blízkosti školicí místnosti. Další možnosti ubytování v nedalekém hotelu Rakovec, internát školy ČichnovaAS Club Brno, hotel Maximus Resort, hotel Santon a další.

 • Praha

Ubytování je možné v prostorách hotelu Pramenhotelu Dianapenzionu Hrádeček a další.

Doprovodný program

Organizační pokyny

Po přihlášení proveďte úhradu za kurz dle souhrnu objednávky.
Po uhrazení objednávky Vám zašleme daňový doklad a přístupové údaje k online materiálům ke školení.
Cca 14 dní před kurzem od nás obdržíte "připomínací e-mail s informacemi o kurzu a zkoušce. Pro účastníky kurzů domlouváme společný termín zkoušek na pobočce TIČR Brno.
Máte-li zájem  o zkoušky v nabízením termínu, vyplňte elektronickou žádost o osvědčení na TIČR (5. odrážka Žádost o vydání osvědčení elektrická)
Do pole "Požadované místo pro prověření" zadáváte pobočka Brno.
Do pole "Žádost byla předjednána s pracovníkem TIČR" zadáváte Datum zkoušky a jméno inspektora Zdeněk Rymeš. 

 • pro kurz (školí Milan Dolenský): 26. 8. - 29. 8. 2019 - Brno je zkouška pro zájemce domluvena na: 17. 9. 2019, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • pro kurz (školí Milan Dolenský): 11. 11. - 14. 11. 2019 - Praha je zkouška pro zájemce domluvena na: 20. 11. 2019, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • pro kurz (školí Milan Dolenský): 25.  11. - 28. 11. 2019 - Brno je zkouška pro zájemce domluvena na: 10. 12. 2019, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!

Pokud nechcete jít na zkoušku v Brně, vyberte si jinou pobočku, která Vám bude vyhovovat a pole "předjednáno s" nechte volné.
Vyplněnou žádost odešlete. Na TIČR žádosti zpracují a na základě uvedených požadavků vystaví pozvánku ke zkoušce. Tuto TIČR odešle na adresu uvedenou v žádosti (e-mailem).
Konání kurzu - první den na začátku proběhne prezence, poté zahájení a zde je prostor na Vaše dotazy atp., poté následují přednášky.
Když přijde pozvánka z Technické inspekce, proveďte platbu za zkoušky dle pokynů v pozvánce.
Na zkoušky - řiďte se pokyny z pozvánky ke zkoušce!!! - vezměte si s sebou vše, co je v pozvánce uvedeno (doklad totožnosti, originály dokladů (Seznam požadovaných dokladů) a revizní zprávy (dle požadované kategorie osvědčení).

Certifikace školení

Abyste na zkoušku na TIČR mohli jít, je nutné vyplnit žádost o vydání osvědčení na stránkách TIČR (více viz organizační pokyny). 

Průběh závěrečných zkoušek

Zkoušky je nutno uhradit před jejich konáním dle pozvánky z TIČR. Při vlastní zkoušce bude provedena administrativní část, tj. porovnání předložených dokladů k žádosti s originály a kontrola uvedených osobních údajů s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

Vlastní zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí:

 • písemné – počet testů x 20 minut/test, 
 • ústní – pohovor nad cvičnými revizními zprávami – noví žadatelé, nebo realizovanými revizními zprávami – přezkušovaní revizní technici. Vždy je předkládána jedna revizní zpráva nebo protokol na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, stroje, přístroje, rozváděče, specifikovaná zařízení, hromosvody, objekty třídy A příp. B). 

Další podrobnosti zkoušky najdete zde  a dále budou sděleny inspektory před zahájením zkoušky, případně jsou uveřejněny na stránkách www.ticr.cz.

Pokud nevíte, co přesně která skupina obsahuje, podívejte se na: Přehled skupin osvědčení - zde se dozvíte, na jakých zařízeních můžete provádět revize při získání osvědčení v určité kategorii.

Užitečné dokumenty ke stažení

Ohlasy zákazníků

Děkuji vám, že jste mi umožnili školení s panem Kosmákem. Tak velkého profesionála a odborníka jsem již dlouho neviděl. Mé přání je přiblížit se profesionalitou k tomuto velikánovi.

Zbyněk Trvaj , Global Business, s. r. o.

Kdybych se nezúčastnil vašeho kurzu, tak bych tyto – pro mě potřebné zkoušky – jistě nezvládl. Rád bych touto cestou poděkoval celému vašemu kolektivu za činnost, kterou pro nás děláte.

Václav Hrůza , Revizní technik

Děkuji za výborně připravené zázemí při školení. Chtěl bych tímto také poděkovat panu Kosmákovi za vynikající práci v přípravném kurzu.

Josef Vacula , Revizní technik

Dobrý den, chtěl bych Vám poděkovat, že jsem se mohl zúčastnit kurzu,který byl veden věcně, odborně a který byl výborným základem pro přípravu na zkoušky RT.
Přeji Vám hodně zdraví a síly do Vaší další činnosti, zkrátka ať se Vám daří a nám se na Vašich kurzech líbí!

Milan Holík , revizní technik
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.