Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Kurzy revizních techniků elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Intenzivní školení, které slouží jako příprava ke zkouškám na TIČR pro získání osvědčení k revizím v Ex prostředí.

Pokud Vás zajímá výbuch a s tím spojená problematika, pak je toto školení to pravé. Na kurzu bude probráno vysvětlení rizik spojených s umístěním elektrického zařízení a zařízení na ochranu před bleskem v prostorách s nebezpečnou výbušnou atmosférou plynu nebo prachu.

Po zaplacení kurzu Vám zpřístupníme studijní materiály v elektronické podobě.

Samotný kurz je věnovaný pouze problematice revizí EZ a hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex), tedy je v podstatě nadstavbou pro zájemce o osvědčení RT EZ kategorie B, pokud chcete mít dokonalou přípravu na zkoušky u TIČR, doporučujeme kombinaci kurzů.

V rámci kurzu bude probrána zejména tato problematika:

 • Rozdělení plynů do skupin podle typických představitelů: IIA propan, IIB etylén, IIC vodík.
 • Teplotní třídy T1 až T6 a teploty vznícení plynu nebo páry a prachu.
 • Druhy plynotěsných a prachotěsných závěrů. Úrovně ochrany EPL Ga, Gb, Gc a Da, Db, Dc (G-plyn. D-prach), poznat zajištěný závěr „e“. Určování zón O – 1 – 2 a 20, 21, 22.
 • Jiskrově bezpečná zařízení „ei“.
 • Charakteristiky antistatických a elektrostatických materiálů.
 • Lhůty provádění revizí v prostoru s hořlavým prachem, vyhodnotit při revizi instalovanou ochranu před bleskem v objektech s nebezpečnou výbušnou atmosférou – využití kovových konstrukcí budov pro ochranu před bleskem.
 • Význam označení LPL, LPS.
 • Druhy bleskosvodů – princip bleskové koule a ochranného úhlu.
 • Min. počty svodů a max. zemní odpor samostatného zemniče.
 • Druhy uzemňovacích materiálů.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Studujte tento kurz online!

ONLINE Revizní technik elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu 400 Kč

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • studijní materiály
 • online kurz (studijní materiály v elektronické podobě)
 • oběd

Program školení

Harmonogram školení

8.30 – 9.00 prezence účastníků
9.00 – 12.00 přednášky
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 16.30 přednášky

Ubytování

Ubytování není v ceně akce.

Doporučujeme hledat na www.booking.com 

Certifikace školení

Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Ohlasy zákazníků

Děkuji za výborně připravené zázemí při školení. Chtěl bych tímto také poděkovat panu Kosmákovi za vynikající práci v přípravném kurzu.

Josef Vacula , Revizní technik

Musím s potěšením konstatovat, že kurz byl velmi precizně organizován, perfektně zajištěn a celkový výsledek jen potvrdil vysokou úroveň všech, kdo se na uspořádání a školení podíleli. Obzvlášť bych chtěl poděkovat panu Dolenskému – za jeho obětavost a trpělivost, se kterou k nám všem přistupoval.

František Pekr , Revizní technik

Fotogalerie z minulých školení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.