Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A

Akce, která Vás dokonale připraví na zkoušky na TIČR. Kurz je určen pro nové uchazeče o získání osvědčení k revizím elektrických zařízení kategorie E2A, uchazeče o prodloužení platnosti stávajících osvědčení po uplynutí doby jejich platnosti, uchazeče o rozšíření rozsahu stávajících osvědčení.

Termíny školení

22. 5. - 26.5. Liberec Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
14 650 Kč
12 107 Kč bez DPH
5. 6. - 9.6. Brno učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno
14 650 Kč
12 107 Kč bez DPH

Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek ve výši 50 Kč. V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky.

Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním kurzu. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.

Zaregistrovaná přihláška je závazná. Objednáním kurzu souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami.

Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky (přehled cen za zkoušky).  Cena zkoušky bude stanovena dle požadovaného rozsahu v souladu s vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení bude účtován zvlášť a to přímo organizací TIČR - podklad k platbě i s pozvánkou ke zkoušce je zaslán po předložení žádosti o vydání osvědčení. Poplatek za zkoušky je nutno uhradit před konáním zkoušek dle pokynů, které obdržíte na pozvánce ke zkouškám. Bez této úhrady nelze zkoušky absolvovat.

Dodatek o školení

Místa a termíny konání kurzů a zkoušek:

Liberec 22. 5. - 26. 5. 2017

 • kurz: Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
 • zkoušky budou řešeny individuálně. Cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • pro zájemce je předběžně domluven společný termín zkoušek na pobočce TIČR v Liberci 9. 6. 2017, případně lze zajistit společný termín zkoušek na pobočce TI ČR Brno.

Brno - 5. - 9. 6. 2017

 • kurz: 5. - 9. 6. 2017 učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, GPS: 49.222891, 16.515608 - Mapa
 • konzultace ke zkouškám: 27. 6. 2017, učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, GPS: 49.222891, 16.515608
 • zkoušky jsou zajištěny v termínu: 28. 6. 2017, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!

Program kurzu

1. den - Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy.

2. den - Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 • Cíl > Osvojit si základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem. Používání proudových chráničů Ir 30 mA pro zásuvky do 20A.

3. den - Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.

 • Cíl > Pochopit zejména funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

4. den - Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.

 • Cíle > Osvojit si zejména podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem z 05-2012 až 02-2013. Používání ověřených modulárních stavebnicových systémů rozváděčů.
 • Naučit se zejména druhy zkoušek elektrických pracovních strojů z hlediska požadavků na revize el. zařízení – jen měření podle ČSN 33 2000-6, ale místo revizních zpráv Protokoly o zkouškách podle ČSN EN 60204-1 ed.2. Pochopit Bezpečnostní kategorie vypnutí O - 1 – 2 – STOP - Nouzové vypnutí stroje. Osvojit si bezpečnostní podmínky zařízení typů I – II – III.

5. den - Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.

 • Cíl > Pochopit požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305 - 1 ed.2: 09-2011, ČSN EN 62305 - 2 ed.2: 02-2013, ČSN EN 62305 - 3 ed.2: 01-2012, ČSN EN 62305 - 4 ed.2: 09-2011 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

6. den - Závěrečné zkoušky na TIČR dle pozvánky

Pro kurzy v Brně 6. den: Konzultace, kontrola vypracovaných cvičných revizních zpráv na elektroinstalaci a bleskosvod podle souboru ČSN EN 62305

Pro kurzy v Brně 7. den - Závěrečné zkoušky na TIČR dle pozvánky

Informace k závěrečným zkouškám

Při vlastní zkoušce bude provedena administrativní část, tj. porovnání předložených dokladů k žádosti s originály a kontrola uvedených osobních údajů s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

Vlastní zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí:

 • písemné – počet testů x 20 minut/test, 
 • ústní – pohovor nad cvičnými revizními zprávami – noví žadatelé, nebo realizovanými revizními zprávami – přezkušovaní revizní technici. Vždy je předkládána jedna revizní zpráva nebo protokol na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, stroje, přístroje, rozváděče, specifikovaná zařízení, hromosvody, objekty třídy A příp. B). 

Další podrobnosti zkoušky budou sděleny inspektory před zahájením zkoušky, případně jsou uveřejněny na stránkách www.ticr.cz

Cena zkoušek je stanovena dle ceníku TI ČR.

V ceně kurzu

 • celodenní stravování
 • studijní materiály
 • vyhodnocení revizních zpráv
 • přístup do e-learningu

Program školení

1. den kurzu

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 17.30 blok přednášek

2. - 4. den kurzu

9.00 - 17.30 blok přednášek

5. den kurzu

9.00 – 16.00 blok přednášek

6. den kurzu

9.00 - 16.00 konzultace k revizním zprávám

Místa konání

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

Přístupová cesta: GPS: 50.760932, 15.076220

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání se nachází zastávky autobusu: U Lomu, Sametová.

učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno

Přístupová cesta: GPS: 49.222891, 16.515608

Veřejnou dopravou: tramvají č. 1 směr Bystrc, zast. Kubíčkova. tramvají č. 11 směr Bystrc, zastávka Bystrc, Rakovecká

Ubytování

Ubytování není v ceně kurzu! Doporučujeme hledat na www.booking.com. Pro zájemce máme tyto tipy:

Brno

Doporučujeme ubytování v nedalekém hotelu Rakovec rezervace provádějte na emailu: recepce@hotelrakovec.cz. Hotel leží u přehrady ve směru z Brna na Veverskou Bítýšku. Další možnosti ubytování v okolí: např. hotel Santon, AS Club, hotel Maximus Resort, koleje SŠ Čichnova a další. 

Liberec

Ubytování lze zajistit přímo v internátu školy. Cena za 1 noc je 300 Kč vč. DPH. Pro zajištění ubytování kontaktujte p. Kubicovou: Ing. Anna Kubicová, na email: kubicova@sosliberec.cz, tel. 484 842 113, mobil: 724 834 497. Další možnosti ubytování - v nedalekém hotelu Hotel Liberec s.r.o., Pension Bambino, Hotel Eden, Grandezza Hotels-Liberec s.r.o. a další.

Organizační pokyny

 1. Po přihlášení proveďte úhradu za kurz dle souhrnu objednávky.

 2. Cca 14 dní před kurzem od nás obdržíte e-mail s pokyny, jak vyplnit žádost o vydání osvědčení, kam ji poslat a další podrobnosti o kurzu. Žádost vyplňte kompletně - tj. kompletní kontaktní a fakturační údaje, informace o předchozím osvědčení reviz. technika, případně o praxi (minimální požadovaná délka - viz), ukončeném odborném vzdělání, zkoušce dle Vyhl. 50 (minimálně paragraf 6), lékařské potvrzení. V případě, že si nevíte rady, obraťte se na nás e-mailem nebo přímo v první den konání kurzu - doporučujeme mít s sebou v 1. den konání pro kontrolu kopie požadovaných dokladů (Seznam požadovaných dokladů). Tyto kopie slouží skutečně jen pro kontrolu a správné vyplnění žádosti, originály všech dokladů předkládáte na TIČR až v den konání zkoušek.

 3. Vyplněnou žádost odešlete dle pokynů - Na TIČR žádosti zpracují a na základě uvedených požadavků vystaví pozvánku ke zkoušce. Tuto TIČR odešle na adresu uvedenou v žádosti (poštou nebo e-mailem).

 4. Konání kurzu - první den na začátku proběhne prezence, poté zahájení a zde je prostor na Vaše dotazy, připomínky, dále následují přednášky.
 5. Proveďte platbu za zkoušky dle pokynů v pozvánce.

 6. Na zkoušky - řiďte se pokyny z pozvánky ke zkoušce!!! - vezměte si s sebou vše, co je v pozvánce uvedeno (doklad totožnosti, originály dokladů (Seznam požadovaných dokladů) a revizní zprávy (dle požadované kategorie osvědčení).

Užitečné dokumenty

Certifikace školení

Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Ohlasy zákazníků

Děkuji vám, že jste mi umožnili školení s panem Kosmákem. Tak velkého profesionála a odborníka jsem již dlouho neviděl. Mé přání je přiblížit se profesionalitou k tomuto velikánovi.

Zbyněk Trvaj , Global Business, s. r. o.

Kdybych se nezúčastnil vašeho kurzu, tak bych tyto – pro mě potřebné zkoušky – jistě nezvládl. Rád bych touto cestou poděkoval celému vašemu kolektivu za činnost, kterou pro nás děláte.

Václav Hrůza , Revizní technik

Děkuji za výborně připravené zázemí při školení. Chtěl bych tímto také poděkovat panu Kosmákovi za vynikající práci v přípravném kurzu.

Josef Vacula , Revizní technik

Dobrý den, chtěl bych Vám poděkovat, že jsem se mohl zúčastnit kurzu,který byl veden věcně, odborně a který byl výborným základem pro přípravu na zkoušky RT.
Přeji Vám hodně zdraví a síly do Vaší další činnosti, zkrátka ať se Vám daří a nám se na Vašich kurzech líbí!

Milan Holík , revizní technik

Související publikace

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.