Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A

Školení nejen pro projektanty a zpracovatele projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení stavby, ale také pro ty, kteří požární systémy vyrábějí, montují či revidují (kontrolují).

Provádíte revize elektro? Chcete po 5 letech získat osvědčení k revizím instalací a hromosvodů? Řešíte, jak si osvěžit znalosti revizního technika?

Je tu akce, která Vás dokonale připraví na zkoušky u TIČR v kategorii E2A.

Kurz je vhodný zejména pro:

 • stávající revizní techniky, kteří prodlužují platnost Osvědčení kategorie E2A.

Co od kurzu můžete očekávat?

 • Projdeme okruhy otázek z TIČR.
 • Dozvíte se, na co si dát pozor v praxi.
 • Řekneme, jak budou vypadat testy pro revizní techniky elektro.
 • Upozorníme na časté chyby při revizích EZ.
 • Součástí kurzu je i přístup ke studijním materiálům v elektronické podobě.

Podívejte se níže, co vše Vás čeká.

 

Termíny školení

8. 6. - 10. 6. Kouty Konferenční hotel Luna
Kouty 77, 584 01 Kouty
11 850 Kč
9 793 Kč bez DPH
15. 6. - 17. 6. Praha Hotel Pramen
Za černým mostem 362/3, Praha, 198 00
10 850 Kč
8 967 Kč bez DPH
22. 6. - 24. 6. Brno učebna LPE s.r.o.
Nad Přehradou 2
10 850 Kč
8 967 Kč bez DPH
24. 8. - 26. 8. Brno učebna LPE s.r.o.
Nad Přehradou 2
10 850 Kč
8 967 Kč bez DPH
19. 10. - 21. 10. Brno učebna LPE s.r.o.
Nad Přehradou 2
10 850 Kč
8 967 Kč bez DPH
2. 11. - 4. 11. Praha Hotel Pramen
Za černým mostem 362/3, Praha, 198 00
10 850 Kč
8 967 Kč bez DPH
7. 12. - 9. 12. Brno učebna LPE s.r.o.
Nad Přehradou 2
10 850 Kč
8 967 Kč bez DPH
 • Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky a vydání osvědčení (přehled cen za zkoušky).  Cena zkoušky bude stanovena dle požadovaného rozsahu v souladu s vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení bude účtován zvlášť a to přímo organizací TIČR - podklad k platbě i s pozvánkou ke zkoušce je zaslán po vyplnění žádosti o vydání osvědčení. Poplatek za zkoušky je nutno uhradit před konáním zkoušek dle pokynů, které obdržíte na pozvánce ke zkouškám. Bez této úhrady nelze zkoušky absolvovat. 
 • Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce. 
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Objednáním akce dáváte souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Studujte tento kurz online!

ONLINE Revizní technik elektrických zařízení E2A 1 300 Kč

Dodatek o školení

 

Organizační pokyny

Po přihlášení proveďte úhradu za kurz dle souhrnu objednávky.
Po uhrazení objednávky Vám zašleme daňový doklad a přístupové údaje k online materiálům ke školení.
Cca 10 dní před kurzem od nás obdržíte "připomínací e-mail s informacemi o kurzu a zkoušce. Pro účastníky kurzů domlouváme společný termín zkoušek na pobočce TIČR.
Máte-li zájem  o zkoušky v nabízením termínu, NEJPOZDĚJI 14 DNÍ PŘED TERMÍNEM ZKOUŠKY vyplňte elektronickou žádost o osvědčení na TIČR (6. odrážka Žádost o vydání osvědčení elektrická)

Pro zkoušky v Brně - zadáváte do pole "Požadované místo pro prověření" pobočka Brno a do pole "Žádost byla předjednána s pracovníkem TIČR" zadáváte Datum zkoušky a jméno inspektora Zdeněk Rymeš.

 • pro kurz v Brně: 22. - 24. 6. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 25. 6. 2020. Cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • pro kurz v Brně: 24. - 26. 8. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 27. 8. 2020. Cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • pro kurz v Brně: 19. - 21. 10. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 3. 11. 2020. Cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • pro kurz v Brně: 7. - 9. 12. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 10. 12. 2020. Cena zkoušky není v ceně kurzu!

Pro zkoušky v Praze - zadáváte do pole "Požadované místo pro prověření" pobočka Liberec a do pole "Žádost byla předjednána s pracovníkem TIČR" zadáváte Datum zkoušky a jméno inspektora Ing. Jiří Sluka.

 • pro kurz v Praze: 15. - 17. 6. 2020 je zkouška pro zájemce domluvena na: 22. 6. 2020 přímo v místě konání akce. Cena zkoušky není v ceně kurzu!
 • pro kurz v Praze: 2. - 4. 11. 2020 bude zkouška pro zájemce domluvena na 18. 11. 2020 pobočce TIČR Liberec. Cena zkoušky není v ceně kurzu!

Pokud nechcete jít na "domluvenou" zkoušku spolu s kurzem, můžete jít na zkoušky na Vámi vybrané pobočce v termínu který Vám bude stanoven. 

Vyplněnou žádost odešlete (téměř hned po odeslání Vám automaticky přijde potvrzení o vyplnění žádosti). Na TIČR žádosti zpracují a na základě uvedených požadavků vystaví pozvánku ke zkoušce. Tuto TIČR odešle na adresu uvedenou v žádosti (e-mailem).
Konání kurzu - první den na začátku proběhne prezence, poté zahájení a zde je prostor na Vaše dotazy atp., poté následují přednášky.
Když přijde pozvánka z Technické inspekce, proveďte platbu za zkoušky dle pokynů v pozvánce.
Na zkoušky - řiďte se pokyny z pozvánky ke zkoušce!!! - vezměte si s sebou vše, co je v pozvánce uvedeno (doklad totožnosti, originály dokladů (Seznam požadovaných dokladů) a revizní zprávy (dle požadované kategorie osvědčení).

V ceně kurzu

 • celodenní stravování
 • studijní materiály v tištěné podobě - Pracovní listy - Revizní technik E2A
 • přístup do e-learningu (studijní materiály v elektronické podobě)
 • obědy po dobu školení

Program školení

1. den kurzu

8.45 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 17.00 přednášky
 • Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy.
 • Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

2. den kurzu

9.00 - 17.00 přednášky
 • Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.

3. den kurzu

9.00 - 17.00 přednášky
 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.
 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.

4. den - zkoušky

7.45 - 15.00 pro zkoušky na TIČR (nutno zažádat prostřednictvím formuláře na www.ticr.eu)

Místa konání

Konferenční hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Kouty

Přístupová cesta: GPS: 49.6386453, 15.2990169

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání je zastávka veřejné dopravy Kouty, Stavoservis IPS.

Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3, Praha

Přístupová cesta: GPS: 50.109637, 14.555603

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od hotelu je zastávka metra Rajská zahrada.

učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, Brno

Přístupová cesta: GPS: 49.222747, 16.515826

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání jsou zastávky tramvají Kubíčkova nebo Rakovecká, případně bus Kubíčkova.

Ubytování

Ubytování není v ceně kurzu! Doporučujeme hledat na www.booking.com 

Pro zájemce máme tyto tipy: 

Certifikace školení

Pro získání osvědčení k revizím je nutné absolvovat zkoušky na Technické inspekci ČR.

Abyste na zkoušku na TIČR mohli jít, je nutné vyplnit žádost o vydání osvědčení na stránkách TIČR (více viz organizační pokyny). 

Průběh závěrečných zkoušek

Zkoušky je nutno uhradit před jejich konáním dle pozvánky z TIČR. Při vlastní zkoušce bude provedena administrativní část, tj. porovnání předložených dokladů k žádosti s originály a kontrola uvedených osobních údajů s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

Vlastní zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí:

 • písemné – počet testů x 20 minut/test, 
 • ústní – pohovor nad cvičnými revizními zprávami – noví žadatelé, nebo realizovanými revizními zprávami – přezkušovaní revizní technici. Vždy je předkládána jedna revizní zpráva nebo protokol na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, stroje, přístroje, rozváděče, specifikovaná zařízení, hromosvody, objekty třídy A příp. B). 

Další podrobnosti zkoušky najdete zde  [PDF] a dále budou sděleny inspektory před zahájením zkoušky, případně jsou uveřejněny na stránkách www.ticr.cz.

Pokud nevíte, co přesně která skupina obsahuje, podívejte se na: Přehled skupin osvědčení [PDF] - zde se dozvíte, na jakých zařízeních můžete provádět revize při získání osvědčení v určité kategorii.

 

Témata probíraná v kurzu

 • Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy.
 • Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • > Osvojte si základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem, používání proudových chráničů IΔn ≤ 30 mA pro zásuvky do 20A.
 • Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.
 • > Pochopte funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.
 • > Osvojte si podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem souboru ČSN EN 61439. Používání ověřených modulárních stavebnicových systémů rozváděčů.
 • > Naučte se ověřování elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3, kapitola 18 i v návaznosti na řadu norem ČSN 33 2000.
 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.
 • > Pochopte požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305-1 ed.2, ČSN EN 62305-2 ed.2, ČSN EN 62305-3 ed.2, ČSN EN 62305-4 ed.2 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
 • Revizní zprávy

 

Užitečné dokumenty ke stažení

Ohlasy zákazníků

Dobry den, děkuji za úžasný zážitek, kterým pro mě bylo školeni revizních techniku E2A. Skvělé zázemí a výjimečný školitel - nejen co se týče profesního zaměření. 

Petr Vávra , revizní technik EZ

Dobrý den paní Hřebačková, dnes mám ukončeno školení RT v Liberci. Pan Dolenský školí výborně a má velkou praxi. Což považuji za důležité pro účastníky kurzu, včetně mě. Bylo i dost času na zkonzultování probírané látky s ostatními kolegy. Jídlo školní jídelny rovněž nemělo chybu. 

Petr Pfeifer , revizní technik

Úspěšné složení zkoušek RT,je především Vaše zásluha, protože pořádáte kvalitní školení.Pokud budu moci tak se dalších akcí rád zúčastním, ale určitě je také doporučím svým přátelům a kolegům.

Přeji hezký den

Koudelka Pavel , revizní technik

Děkuji za průběh celého semináře. Byl jsem poprvé na školení s LP a byl jsem velmi spokojen s přístupem, profesionalitou… a , hlavně, lidskostí! Budu se těšit na příští setkání.

Ještě jednou za vše děkuji, mějte se fajne.

 

Adam Vlastimil , Revizní technik

Fotogalerie z minulých školení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.