Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A

Provádíte revize elektro? Chcete po 5 letech získat osvědčení k revizím instalací a hromosvodů? Řešíte, jak se stát revizním technikem?

Je tu akce, která Vás dokonale připraví na zkoušky u TIČR v kategorii E2A.

Kurz je vhodný pro:

 • stávající revizní techniky, kteří prodloužují platnost Osvědčení kategorie E2A,
 • zájemce z řad E4A, kteří chtějí rozšířit osvědčení k revizím.

Co od kurzu můžete očekávat?

 • Detailně projdeme okruhy otázek z TIČR.
 • Dozvíte se, na co si dát pozor v praxi.
 • Řekneme, jak budou vypadat testy pro revizní techniky elektro.
 • Upozorníme na časté chyby při revizích EZ.

Podívejte se níže, co vše Vás čeká.

 

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Studujte tento kurz online!

ONLINE Revizní technik elektrických zařízení E2A 1 300 Kč

Dodatek o školení

Termíny kurzů a zkoušek:

Brno - 26. - 29. 11. 2018 - školí František Kosmák

 • kurz: 26. - 29. 11. učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno,
 • GPS: 49.222891, 16.515608             
 • zkoušky jsou zajištěny v termínu: 6. 12. 2018, pobočka TIČR Brno, Hudcova 78c, cena zkoušky není v ceně kurzu!       

 

Témata probíraná v kurzu

1. den

 • Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy.
 • Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Osvojte si základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem, používání proudových chráničů Ir 30 mA pro zásuvky do 20A.

2. den

 • Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.
 • Pochopte funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

3. den 

 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.
 • Osvojte si podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem z 05-2012 až 02-2013, používání ověřených modulárních stavebnicových systémů rozváděčů.
 • Naučte se druhy zkoušek elektrických pracovních strojů z hlediska požadavků na revize el. zařízení – jen měření podle ČSN 33 2000-6, ale místo revizních zpráv Protokoly o zkouškách podle ČSN EN 60204-1 ed.2. Pochopte Bezpečnostní kategorie vypnutí O - 1 – 2 – STOP - Nouzové vypnutí stroje. Osvojit si bezpečnostní podmínky zařízení typů I – II – III.

4. den 

 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.
 • Pochopte požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305 - 1 ed.2: 09-2011, ČSN EN 62305 - 2 ed.2: 02-2013, ČSN EN 62305 - 3 ed.2: 01-2012, ČSN EN 62305 - 4 ed.2: 09-2011 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
 • Revizní zprávy

5. den 

 • Závěrečné zkoušky na TIČR dle pozvánky

 

Informace o závěrečné zkoušce

Abyste na zkoušku mohli jít, je nutné vyplnit žádost o vydání osvědčení na stránkách TIČR.

Při vlastní zkoušce bude provedena administrativní část, tj. porovnání předložených dokladů k žádosti s originály a kontrola uvedených osobních údajů s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

Vlastní zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí:

 • písemné – počet testů x 20 minut/test, 
 • ústní – pohovor nad cvičnými revizními zprávami – noví žadatelé, nebo realizovanými revizními zprávami – přezkušovaní revizní technici. Vždy je předkládána jedna revizní zpráva nebo protokol na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, stroje, přístroje, rozváděče, specifikovaná zařízení, hromosvody, objekty třídy A příp. B). 

Další podrobnosti zkoušky najdete zde  a dále budou sděleny inspektory před zahájením zkoušky, případně jsou uveřejněny na stránkách www.ticr.cz.

Pokud nevíte, co přesně která skupina obsahuje, podívejte se na: Přehled skupin osvědčení - zde se dozvíte, na jakých zařízeních můžete provádět revize při získání osvědčení v určité kategorii.

V ceně kurzu

 • celodenní stravování
 • studijní materiály
 • přístup do e-learningu
 • obědy po dobu školení

Program školení

1. den kurzu

8.45 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 17.00 přednášky

Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy. Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

2. den kurzu

9.00 - 17.00 přednášky

Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.

3. den kurzu

9.00 - 17.00 přednášky

Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.

4. den kurzu

9.00 - 16.00 přednášky

Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.

Ubytování

Ubytování není v ceně kurzu! Doporučujeme hledat na www.booking.com 

Pro zájemce máme tyto tipy:

  • Brno

Doporučujeme ubytování v apartmánech Alfa Panorama v bezprostřední blízkosti školicí místnosti.

Další možnosti ubytování v nedalekém hotelu Rakovec. Další možnosti ubytování např. internát školy ČichnovaAS Club Brno, hotel Maximus Resort, hotel Santon a další.

 

Organizační pokyny

 1. Po přihlášení proveďte úhradu za kurz dle souhrnu objednávky.
 2. Cca 7 dní před kurzem od nás obdržíte e-mail s pokyny, jak vyplnit žádost o vydání osvědčení a další podrobnosti o kurzu samotném. Žádost vyplňte kompletně - tj. kompletní kontaktní a fakturační údaje, informace o předchozím osvědčení reviz. technika, případně o praxi, ukončeném odborném vzdělání, zkoušce dle Vyhl. 50 (minimálně paragraf 6), lékařské potvrzení. V případě, že si nevíte rady, obraťte se na nás e-mailem nebo přímo v první den konání kurzu - doporučujeme mít s sebou v 1. den konání pro kontrolu kopie požadovaných dokladů (Seznam požadovaných dokladů). Tyto kopie slouží skutečně jen pro kontrolu a správné vyplnění žádosti, originály všech dokladů předkládáte na TIČR až v den konání zkoušek.
 3. Vyplněnou žádost odešlete dle pokynů - Na TIČR žádosti zpracují a na základě uvedených požadavků vystaví pozvánku ke zkoušce. Tuto TIČR odešle na adresu uvedenou v žádosti (poštou nebo e-mailem).
 4. Konání kurzu - první den na začátku proběhne prezence, poté zahájení a zde je prostor na Vaše dotazy, připomínky, dále následují přednášky.
 5. Proveďte platbu za zkoušky dle pokynů v pozvánce.
 6. Jděte na zkoušky - řiďte se pokyny z pozvánky ke zkoušce!!! - vezměte si s sebou vše, co je v pozvánce uvedeno (doklad totožnosti, originály dokladů a revizní zprávy (dle požadované kategorie osvědčení).

Ohlasy zákazníků

Dobry den, děkuji za úžasný zážitek, kterým pro mě bylo školeni revizních techniku E2A. Skvělé zázemí a výjimečný školitel - nejen co se týče profesního zaměření. 

Petr Vávra , revizní technik EZ

Dobrý den paní Hřebačková, dnes mám ukončeno školení RT v Liberci. Pan Dolenský školí výborně a má velkou praxi. Což považuji za důležité pro účastníky kurzu, včetně mě. Bylo i dost času na zkonzultování probírané látky s ostatními kolegy. Jídlo školní jídelny rovněž nemělo chybu. 

Petr Pfeifer , revizní technik

Úspěšné složení zkoušek RT,je především Vaše zásluha, protože pořádáte kvalitní školení.Pokud budu moci tak se dalších akcí rád zúčastním, ale určitě je také doporučím svým přátelům a kolegům.

Přeji hezký den

Koudelka Pavel , revizní technik

Děkuji za průběh celého semináře. Byl jsem poprvé na školení s LP a byl jsem velmi spokojen s přístupem, profesionalitou… a , hlavně, lidskostí! Budu se těšit na příští setkání.

Ještě jednou za vše děkuji, mějte se fajne.

 

Adam Vlastimil , Revizní technik

Fotogalerie z minulých školení

Související publikace

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.