Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu 2019

Dvoudenní školení zaměřené na problematiku elektrických zařízení určené především pro revizní techniky a pracovníky montážních firem.

Zaměříme se na:

 • ČSN EN 60079-0  ed. 5 Výbušné atmosféry – Zařízení – Obecné požadavky,
 • ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry – Návrh, výběr a zřizování el. instalací,
 • ČSN EN 60079-17 ed. 4 Výbušné atmosféry – Revize a preventivní údržba el. Instalací,
 • ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Návod na ochranu před statickou elektřinou,
 • montáž vysokonapěťových vodičů,
 • vnější ochrana před bleskem na regulačních stanicích,
 • vnitřní ochrana před bleskem na regulačních stanicích,
 • závady při montáži ochrany před bleskem,
 • rizika a prevence provozu v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Cílová skupina: Akce je určena všem, kteří se zabývají instalacemi, provozováním a revizemi elektrických zařízení nejen v prostředí  s nebezpečím výbuchu

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
 • materiály ze školení - sborník prezentací
 • materiály ze školení v elektronické podobě

Program školení

16. 10. 2019 - 1. den akce

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 – 9.45 Ing. Miroslav Záloha, Státní úřad inspekce práce
 • Rizika a prevence provozu v prostorách s nebezpečím výbuchu
9.45 – 10.45 Ing. Jan Pohludka, Fyzikálně technický zkušební ústav
 • ČSN EN 60079-0  ed. 5 Výbušné atmosféry – Zařízení – Obecné požadavky
10.45 – 11.00 přestávka
11.00 – 12.30 Ing. Jan Pohludka, Fyzikálně technický zkušební ústav
 • ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry – Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
12.30 – 13.00 oběd
13.00 – 14.00 Ing. Jan Pohludka, Fyzikálně technický zkušební ústav
 • ČSN EN 60079-17 ed. 4 Výbušné atmosféry – Revize a preventivní údržba el. instalací
14.00 – 14.15 přestávka
14.15 – 15.15 Ing. Jan Pohludka, Fyzikálně technický zkušební ústav
 • ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Návod na ochranu před statickou elektřinou

17. 10. 2019 - 2. den akce

9.00 - 11.30 Ing. Jiří Kutáč, místopředseda subkomise při TNK 22
 • Ochrana před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu
 •  montáž vysokonapěťových vodičů
 • vnější ochrana před bleskem na regulačních stanicích
 • vnitřní ochrana před bleskem na regulačních stanicích
 • závady při montáži ochrany před bleskem
11.30 - 12.30 oběd, závěr akce
Stáhnout program v PDF
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.