Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

XIII. seminář Unie soudních znalců - Elektrotechnik mezi paragrafy

Toto školení již proběhlo - zveme Vás na další termín této akce XIV. seminář Unie soudních znalců - Elektrotechnik mezi paragrafy

Nové tváře a témata přináší seminář Unie soudních znalců, kam Vás srdečně zveme.

Zazní přednášky:

 • Aktuální stav zákona o vyhrazených technických zařízeních a mimořádné události na území ČR
 • Zpětná vazba na práci revizního technika a projektanta
 • Rozbor fatálních následků působení elektrického proudu a objasnění prevence
 • Ochrana zařízení proti přepětí a nadproudům
 • Černé odběry ze sítě nn
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Dodatek o školení

O čem přesně přednášky budou?

Aktuální stav zákona o vyhrazených technických zařízení a mimořádné události na území ČR - k právním úpravám v této oblasti nedošlo čtyřicet let a doteď se řídí v mnohém překonanými předpisy. Je potřeba zakotvit bezpečnost a ochranu zdraví při práci způsobem, který odpovídá v současnosti užívaným technologiím. Zákon je velmi komplexní, upravuje bezpečnost při provozu elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení. Dále bude přednáška věnována nehodovým událostem, ke kterým došlo v posledních letech při provozu elektrických zařízení.

Zpětná vazba na práci revizního technika a projektanta - příspěvek se v první části zaměří na odpovědnost při výkonu odborné činnosti revizního technika a projektanta - tzv. odpovědnost za odbornost a za škodu způsobenou informací nebo radou za úplatu (výkon odborné činnosti) dle občanského zákona (§ 5 odst. 1a § 2950). Druhá část bude o revizní činnosti jako kontrolní činnost a rozdílnost vnímání této činnosti mezi objednatelem revize a technikem a na zpětnou vazbu na revizní a projekční činnost, kterou leze vysledovat v judikatuře.

Rozbor fatálních následků působení elektrického proudu a objasnění prevence - přednáška se zabývá působením elektrického proudu při jeho průchodu lidským tělem od jeho vniku přes pokožku jeho působení na srdeční činnost až po jeho výstup z lidského těla. Respektuje se zde cesta proudu, jeho velikost a také doba jeho působení. Je zde popsáno, které vnitřní i vnější faktory ovlivňují velikost procházejícího proudu. V neposlední míře je zde vysvětleno, za jakých okolností funguje při průchodu proudu lidským tělem proudový chránič.

Zkušenosti znalce s černými odběry ze sítě nn - srovnání neoprávněných odběrů elektrické energie s jinými krádežemi, rozbor několika konkrétních případů, častá pochybení při zjišťování „černých odběrů“ a při výpočtu náhrady škody, legislativa a některé právní výklady.

Ochrana zařízení proti přepětí a nadproudům - základní konstrukční chyby ve vnitřních pevných i pohyblivých elektrických instalacích a konkrétní případy z praxe - se zvyšováním komerčních požadavků na počet datových připojení a nárůst přenosových rychlostí zaznamenaly výrazný rozvoj také fixní i bezdrátové komunikační sítě, rozrůstají se počty a nové typy komunikačních koncových zařízení i zařízení informačních technologií. S tím neoddělitelně souvisí vzájemná existence sítí mn a nn. Mnoho uživatelů si o to více a častěji pokládá otázky „Co je chráněnou hodnotou a jaká jsou rizika?“ Přednáška se zaměří na popis chyb a uvedení praktických příkladů, v závěru na zamyšlení směřována do uživatelské oblasti a naznačení možných řešení k minimalizaci rizik s minimálními náklady.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení v elektronické podobě
 • studijní materiály elektronické podobě

Program školení

25.4.2019

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 10.00 Ing. Miroslav Záloha, SÚIP Opava, inspektor BOZP a garant pro elektrická zařízení
 • Aktuální stav zákona o VTZ a mimořádné události na území ČR
10.00 - 10.15 Přestávka
10.15 - 11.15 JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., Právnická a Filozofická fakulta MU v Brně, Kancelář veřejného ochránce práv
 • Zpětná vazba na práci revizního technika a projektanta
11.15 - 12.15 Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB TU Ostrava, znalec, člen UNIE SZ
 • Rozbor fatálních následků působení elektrického proudu a objasnění prevence 
12.15 - 12.30 Přestávka
12.30 - 13.30 Ing. Karel Veisheipl, Ph.D., MBA, znalec, člen UNIE SZ
 • Elektrické instalace, problematika ochrany zařízení proti přepětí a nadproudům  
13.30 - 14.30 Ing. Pavel Mužík, znalec, člen UNIE SZ
 • Zkušenosti znalce s černými odběry ze sítě nn

Certifikace školení

 • Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.