Nákupní košík: 4 250 Kč
Seznam školení

XIII. seminář Unie soudních znalců - Elektrotechnik mezi paragrafy

Nové tváře a témata přináší seminář Unie soudních znalců, kam Vás srdečně zveme.

Zazní přednášky:

 • Aktuální stav zákona o vyhrazených technických zařízeních a mimořádné události na území ČR
 • Zpětná vazba na práci revizního technika a projektanta
 • Rozbor fatálních následků působení elektrického proudu a objasnění prevence
 • Ochrana zařízení proti přepětí a nadproudům
 • Černé odběry ze sítě nn

Termíny školení

25. 4. Praha Hotel Pramen
Za černým mostem 362/3
1 500 Kč
1 240 Kč bez DPH
 • Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce.
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Objednáním akce dáváte souhlas s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - souhlasíte se zařazením do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů akce (viz loga) - za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích.

Dodatek o školení

O čem přesně přednášky budou?

Aktuální stav zákona o vyhrazených technických zařízení a mimořádné události na území ČR - k právním úpravám v této oblasti nedošlo čtyřicet let a doteď se řídí v mnohém překonanými předpisy. Je potřeba zakotvit bezpečnost a ochranu zdraví při práci způsobem, který odpovídá v současnosti užívaným technologiím. Zákon je velmi komplexní, upravuje bezpečnost při provozu elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení. Dále bude přednáška věnována nehodovým událostem, ke kterým došlo v posledních letech při provozu elektrických zařízení.

Zpětná vazba na práci revizního technika a projektanta - příspěvek se v první části zaměří na odpovědnost při výkonu odborné činnosti revizního technika a projektanta - tzv. odpovědnost za odbornost a za škodu způsobenou informací nebo radou za úplatu (výkon odborné činnosti) dle občanského zákona (§ 5 odst. 1a § 2950). Druhá část bude o revizní činnosti jako kontrolní činnost a rozdílnost vnímání této činnosti mezi objednatelem revize a technikem a na zpětnou vazbu na revizní a projekční činnost, kterou leze vysledovat v judikatuře.

Rozbor fatálních následků působení elektrického proudu a objasnění prevence - přednáška se zabývá působením elektrického proudu při jeho průchodu lidským tělem od jeho vniku přes pokožku jeho působení na srdeční činnost až po jeho výstup z lidského těla. Respektuje se zde cesta proudu, jeho velikost a také doba jeho působení. Je zde popsáno, které vnitřní i vnější faktory ovlivňují velikost procházejícího proudu. V neposlední míře je zde vysvětleno, za jakých okolností funguje při průchodu proudu lidským tělem proudový chránič.

Zkušenosti znalce s černými odběry ze sítě nn - srovnání neoprávněných odběrů elektrické energie s jinými krádežemi, rozbor několika konkrétních případů, častá pochybení při zjišťování „černých odběrů“ a při výpočtu náhrady škody, legislativa a některé právní výklady.

Ochrana zařízení proti přepětí a nadproudům - základní konstrukční chyby ve vnitřních pevných i pohyblivých elektrických instalacích a konkrétní případy z praxe - se zvyšováním komerčních požadavků na počet datových připojení a nárůst přenosových rychlostí zaznamenaly výrazný rozvoj také fixní i bezdrátové komunikační sítě, rozrůstají se počty a nové typy komunikačních koncových zařízení i zařízení informačních technologií. S tím neoddělitelně souvisí vzájemná existence sítí mn a nn. Mnoho uživatelů si o to více a častěji pokládá otázky „Co je chráněnou hodnotou a jaká jsou rizika?“ Přednáška se zaměří na popis chyb a uvedení praktických příkladů, v závěru na zamyšlení směřována do uživatelské oblasti a naznačení možných řešení k minimalizaci rizik s minimálními náklady.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení v elektronické podobě
 • studijní materiály elektronické podobě

Program školení

25.4.2019

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 10.00 Ing. Miroslav Záloha, SÚIP Opava, inspektor BOZP a garant pro elektrická zařízení
 • Aktuální stav zákona o VTZ a mimořádné události na území ČR
10.00 - 10.15 Přestávka
10.15 - 11.15 JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., Právnická a Filozofická fakulta MU v Brně, Kancelář veřejného ochránce práv
 • Zpětná vazba na práci revizního technika a projektanta
11.15 - 12.15 Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB TU Ostrava, znalec, člen UNIE SZ
 • Rozbor fatálních následků působení elektrického proudu a objasnění prevence 
12.15 - 12.30 Přestávka
12.30 - 13.30 Ing. Karel Veisheipl, Ph.D., MBA, znalec, člen UNIE SZ
 • Elektrické instalace, problematika ochrany zařízení proti přepětí a nadproudům  
13.30 - 14.30 Ing. Pavel Mužík, znalec, člen UNIE SZ
 • Zkušenosti znalce s černými odběry ze sítě nn

Místa konání

Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3, Praha

Přístupová cesta: GPS: 50.109637, 14.555603

Zobrazit na mapě

Veřejnou dopravou: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od hotelu je zastávka metra Rajská zahrada.

Certifikace školení

 • Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.