Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Elektroinstalace z pohledu požární bezpečnosti staveb 2015

Cílem semináře je seznámit účastníky se způsobem řešení problematiky kabelových rozvodů sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení ve stavebních objektech. Účastník bude seznámen s principy řešení napájení stavebních objektů a vedení kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti. Bude řešena problematika napájení požárně bezpečnostních zařízení, popř. dalších důležitých zařízení ve stavbě. Kromě toho budou vysvětleny základní charakteristiky kabelových rozvodů, jako je funkční integrita a třída reakce na oheň. Bude rovněž řešena problematika požární bezpečnosti kabelových kanálů.

Seminář je určen: 

Projektantům požární bezpečnosti staveb, pracovníkům HZS, projektantům silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • Náklady spojené s pořádáním semináře
 • Studijní materiál
 • Občerstvení

Program školení

Ubytování

Program semináře:

08:00 – 08:30      Prezence účastníků

08:30 – 11:30      I. Blok přednášek

 • Seznámení s problematikou elektroinstalace a zákonné předpisy
 • Volně vedené kabely a vodiče z hlediska PBS
 • Kabelové rozvody sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení
 • Reakce kabelů na oheň, třída funkčnosti kabelové trasy
 • EN 13 501-6 Požární klasifikace konstrukcí staveb: část 6 klasifikace el. kabelů

11:30 – 12:00     Přestávka, občerstvení

12:00 – 14:30     II. Blok přednášek

 • Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru
 • Požadavky na kabelové rozvody dle ČSN 730848
 • Kabelové ucpávky
 • Únikové cesty v prostorech kabelových rozvodů
 • Požární a provozní větrání kabelových kanálů
 • Elektrické rozvaděče a jejich funkce pro napájení požárně bezpečnostních zařízení

14:30 – 15:00      Diskuzní blok

15:00                   Závěr školení

Organizátor semináře: K.B.K. fire, s.r.o. - Školící středisko

Upozornění: Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou. Zaregistrovaná přihláška je závazná.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.