Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Elektroinstalace z pohledu požární bezpečnosti staveb 2015

Cílem semináře je seznámit účastníky se způsobem řešení problematiky kabelových rozvodů sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení ve stavebních objektech. Účastník bude seznámen s principy řešení napájení stavebních objektů a vedení kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti. Bude řešena problematika napájení požárně bezpečnostních zařízení, popř. dalších důležitých zařízení ve stavbě. Kromě toho budou vysvětleny základní charakteristiky kabelových rozvodů, jako je funkční integrita a třída reakce na oheň. Bude rovněž řešena problematika požární bezpečnosti kabelových kanálů.

Seminář je určen: 

Projektantům požární bezpečnosti staveb, pracovníkům HZS, projektantům silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • Náklady spojené s pořádáním semináře
 • Studijní materiál
 • Občerstvení

Program školení

Ubytování

Program semináře:

08:00 – 08:30      Prezence účastníků

08:30 – 11:30      I. Blok přednášek

 • Seznámení s problematikou elektroinstalace a zákonné předpisy
 • Volně vedené kabely a vodiče z hlediska PBS
 • Kabelové rozvody sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení
 • Reakce kabelů na oheň, třída funkčnosti kabelové trasy
 • EN 13 501-6 Požární klasifikace konstrukcí staveb: část 6 klasifikace el. kabelů

11:30 – 12:00     Přestávka, občerstvení

12:00 – 14:30     II. Blok přednášek

 • Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru
 • Požadavky na kabelové rozvody dle ČSN 730848
 • Kabelové ucpávky
 • Únikové cesty v prostorech kabelových rozvodů
 • Požární a provozní větrání kabelových kanálů
 • Elektrické rozvaděče a jejich funkce pro napájení požárně bezpečnostních zařízení

14:30 – 15:00      Diskuzní blok

15:00                   Závěr školení

Organizátor semináře: K.B.K. fire, s.r.o. - Školící středisko

Upozornění: Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou. Zaregistrovaná přihláška je závazná.

Související publikace

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.