Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Elektrické rozváděče z hlediska požární bezpečnosti staveb

Cílem semináře je seznámení účastníků s řešením problematiky elektrických rozváděčů z hlediska požární bezpečnosti a sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení. Účastníci školení budou seznámení, jakým způsobem jsou rozváděče zkoušeny a jaké parametry jsou sledovány.
V závislosti na těchto parametrech bude rozebráno, kde mohou být rozváděče daného typu instalovány. Účastník by si měl ze semináře odnést ucelený přehled o použití elektrických rozváděčů z hlediska požární bezpečnosti, včetně informací o konkrétních výrobcích na našem trhu.

Seminář je určen: 

Projektantům požární bezpečnosti staveb, pracovníkům HZS, projektantům slaboproudých i silnoproudých elektrických instalací.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • Náklady spojené s pořádáním semináře
  • Studijní materiál
  • Občerstvení

Program školení

Ubytování

Program semináře:

08:00 – 08:30      Prezence účastníků

08:30 – 11:30      I. Blok přednášek

  • Legislativní požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb na napájení požárně bezpečnostních zařízení
  • Elektrické rozváděče a jejich zkoušení z hlediska požární bezpečnosti
  • Rozváděče s požární odolností

11:30 - 12:00      Přestávka, občerstvení

12:00 – 14:30     II. Blok přednášek

  • Rozváděče s funkční schopností
  • Příklady elektrických rozvaděčů s požární odolností, funkční schopností a jejich využití
  • Montáž, revize a kontroly elektrických rozvaděčů

14:30 – 15:00      Diskuzní blok

15:00                   Závěr školení

Organizátor semináře: K.B.K. fire, s.r.o. - Školící středisko

Upozornění: Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou. Zaregistrovaná přihláška je závazná.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.