Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Elektrické rozváděče z hlediska požární bezpečnosti staveb

Cílem semináře je seznámení účastníků s řešením problematiky elektrických rozváděčů z hlediska požární bezpečnosti a sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení. Účastníci školení budou seznámení, jakým způsobem jsou rozváděče zkoušeny a jaké parametry jsou sledovány.
V závislosti na těchto parametrech bude rozebráno, kde mohou být rozváděče daného typu instalovány. Účastník by si měl ze semináře odnést ucelený přehled o použití elektrických rozváděčů z hlediska požární bezpečnosti, včetně informací o konkrétních výrobcích na našem trhu.

Seminář je určen: 

Projektantům požární bezpečnosti staveb, pracovníkům HZS, projektantům slaboproudých i silnoproudých elektrických instalací.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • Náklady spojené s pořádáním semináře
  • Studijní materiál
  • Občerstvení

Program školení

Ubytování

Program semináře:

08:00 – 08:30      Prezence účastníků

08:30 – 11:30      I. Blok přednášek

  • Legislativní požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb na napájení požárně bezpečnostních zařízení
  • Elektrické rozváděče a jejich zkoušení z hlediska požární bezpečnosti
  • Rozváděče s požární odolností

11:30 - 12:00      Přestávka, občerstvení

12:00 – 14:30     II. Blok přednášek

  • Rozváděče s funkční schopností
  • Příklady elektrických rozvaděčů s požární odolností, funkční schopností a jejich využití
  • Montáž, revize a kontroly elektrických rozvaděčů

14:30 – 15:00      Diskuzní blok

15:00                   Závěr školení

Organizátor semináře: K.B.K. fire, s.r.o. - Školící středisko

Upozornění: Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou. Zaregistrovaná přihláška je závazná.

Související publikace

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.