Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Dimenzování a řízení záložních zdrojů elektrické energie

Pojďte na školení o návrhu a požadavcích na elektrocentrály.

Dozvíte se nejen o platné legislativě a požadavcích dle souvisejících technických norem. Upozorníme na časté problémy, které se v praxi objevují. Ukážeme, jak pro dimenzování elektrocentrál efektivně používat SW Cat. Věnovat se budeme i řízení ComAp pro záložní zdroje el. energie - bude představeno řízení pro jednoduché záložní zdroje, tzv. ATS přepínání až po komplexní systémy řízení, kde 1 či více motorgenerátorů je součástí celého systému napájení objektu. Zaměříme se na fázování motorgenerátorů mezi sebou a k veřejné síti, včetně výhod, které to přináší. A bude toho mnohem víc...

Upozorňujeme: Termín v Českých Budějovicích se ruší bez náhrady!

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • občerstvení
  • materiály v el. podobě
  • osvědčení o absolvování v el. podobě
  • oběd
  • 1 kreditní bod do ČKAIT

Program školení

.

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.00 představení společností
9.00 - 10.00 Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

Základní legislativní přehled. Požadavky souvisejících technických norem. Časté problémy v praxi.

10.00 - 10.30 přestávka
10.30 - 11.30 Ing. František Nový, Zeppelin CZ s.r.o.

Návrh a dimenzování elektrocentrál - jak efektivně používat SW Cat pro dimenzování elektrocentrál

11.30 - 12.30 Ing. Petr Hanč, ComAp a.s.

Řízení ComAp pro záložní zdroje elektrické energie

12.30 - 13.30 závěr školení, oběd

Certifikace školení

Společnost LPE je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25. Školení je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Ohlasy zákazníků

Děkuji za perfektní a technicky přínosné školení ze sekce projektování záložní  energetiky. Já jako správce DC a energetiky pro DC v ČRa toto opravdu velice vítám a školení bylo pro mě velkým přínosem. Jak po stránce odborné praktičnosti prezentujících tak po stránce obsahu a rozsahu odborného školení. Bylo by dobré v tomto pokračovat i do sekce technologicky následné tj. do projektování UPS…

 

Černý Jiří , supervizor servisu datových center
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.