Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Požadavky na nová a provozovaná strojní zařízení 2018

Zveme Vás na dvoudenní školení, které se zaměří na:

 • 13. 11. 2018 - Základní požadavky na NOVÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu dle směrnice 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.)
 • 14. 11. 2018 - Požadavky na PROVOZOVANÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378/2001 Sb. 

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se bezpečností práce (BOZP);
 • projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management.

Cílem školení je poskytnout základní přehled platných předpisů a norem týkajících se:

 • nových strojních zařízení uváděných na trh nebo do provozu,
 • provozovaných strojních zařízení a stanovených minimálních požadavků,
 • elektrických zařízení strojů dle normy EN 60 204-1.

Termíny školení

13. 11. - 14. 11. Praha Hotel Pramen
Za černým mostem 362/3
od 1 500 Kč vč. DPH 3 varianty
2 500 Kč vč. DPH
1 500 Kč vč. DPH
1 500 Kč vč. DPH
 • Sleva 300 Kč pro členy Benefit clubu LPE a ČKAIT.
 • Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky benefit ID nebo slevový kód z pozvánky - později není možné slevu uplatňovat.
 • Členové ČKAIT zadávají slevový kód: 2018-ČKAIT a do poznámky číslo autorizace.
 • Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce.
 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů akce (viz loga) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení v elektronické podobě
 • sborník ze školení v el. podobě
 • 1 kreditní bod pro CŽV ČKAIT

Program školení

1. den školení - 13. 11. 2018 - Nová strojní zařízení

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.00 Ing. Květa Včelová, Česká agentura pro standardizaci
 • Souvislosti mezi normalizací a posouzením shody - základní předpoklad shody.
 • Význam nezávaznosti norem
9.00 - 10.00 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení dle směrnice 2006/42/ES.
 • Definice pojmů, rozsah působnosti a způsob použití.
10.00 - 10.15 přestávka
10.15 - 12.30 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování).
 • Technická dokumentace – obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provozu.
 • Posouzení rizik – Metody a postupy při posouzení rizika. Posouzení rizik dle ČSN EN ISO 12 100:2011 a souvisejících norem – např. ISO/TR 14121-2 (stanovení hodnoty rizika = HRN dle normy ISO/TR 14121-2, odpovědnost výrobců při zhodnocení rizika a následném rozhodnutí o potřebných opatřeních ke snížení rizika).
12.30 - 13.30 Oběd
13.30 - 14.45 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Požadavky na navrhovaná opatření strojního zařízení (třístupňová metoda dle evropské směrnice 2006/42/ES a ČSN EN ISO 12 100, účinnost navržených opatření k zajištění bezpečnosti, ochranné kryty, blokovací zařízení, určení integrity bezpečnosti (SIL) strojního zařízení dle ČSN EN 62 061 nebo určení požadované úrovně vlastností (PL) dle ČSN EN ISO 13 849).
14.45 - 15.00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím

2. den školení - 14. 11. 2018 - Provozovaná strojní zařízení

8.30 - 10.00 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.
 • Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.
 • Praktický postup při kontrole provozovaného strojního zařízení.
 • Rozsah kontroly, prováděná měření, nejčastější opomenutí, dokumentace, použití předpisů a norem.
 • Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti u provozovaného strojního zařízení – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C.
10.00 - 10.15 přestávka
10.15 - 11.00 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Realizace a ověření ochranných opatření s následným uvedením zařízení do provozu – měření, zkoušky a ověřování, doplnění technické dokumentace.
 • Požadavky kdy a za jakých okolností je nutné vystavit nové ES prohlášení o shodě na strojní zařízení a kdy zařízení zůstává nadále provozovaným strojním zařízením – definice podstatné a nepodstatné změny.
11.00 - 12.30 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Elektrická zařízení strojů dle ČSN EN 60204-1. Rozsah platnosti, způsoby připojování a vypínání strojních zařízení (rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO / aplikace chyceného klíče).
 •  Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídící obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí (ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce zastavení / vypnutí z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost – ČSN EN 62 061 nebo ČSN EN ISO 13 849).
12.30 - 13.30 Oběd
13.30 - 14.45 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje (instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
 • Ověřování dle kapitoly 18 (Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000-…)
14.45 - 15.00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.

Místa konání

Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3, Praha

Přístupová cesta: GPS: 50.109637, 14.555603

Veřejnou dopravou: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od hotelu je zastávka metra Rajská zahrada.

Certifikace školení

 • Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.