Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Požadavky na nová a provozovaná strojní zařízení 2018

Toto školení již proběhlo - zveme Vás na další akce, které pořádáme - aktuální přehled ZDE.

Zveme Vás na dvoudenní školení, které se zaměří na:

 • 13. 11. 2018 - Základní požadavky na NOVÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu dle směrnice 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.)
 • 14. 11. 2018 - Požadavky na PROVOZOVANÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378/2001 Sb. 

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se bezpečností práce (BOZP);
 • projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management.

Cílem školení je poskytnout základní přehled platných předpisů a norem týkajících se:

 • nových strojních zařízení uváděných na trh nebo do provozu,
 • provozovaných strojních zařízení a stanovených minimálních požadavků,
 • elektrických zařízení strojů dle normy EN 60 204-1.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • osvědčení v elektronické podobě
 • sborník ze školení v el. podobě
 • 1 kreditní bod pro CŽV ČKAIT za každý den účasti

Program školení

1. den školení - 13. 11. 2018 - Nová strojní zařízení

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.00 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Souvislosti mezi normalizací a posouzením shody - základní předpoklad shody.
 • Význam nezávaznosti norem
9.00 - 10.00 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení dle směrnice 2006/42/ES.
 • Definice pojmů, rozsah působnosti a způsob použití.
10.00 - 10.15 přestávka
10.15 - 12.30 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování).
 • Technická dokumentace – obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provozu.
 • Posouzení rizik – Metody a postupy při posouzení rizika. Posouzení rizik dle ČSN EN ISO 12 100:2011 a souvisejících norem – např. ISO/TR 14121-2 (stanovení hodnoty rizika = HRN dle normy ISO/TR 14121-2, odpovědnost výrobců při zhodnocení rizika a následném rozhodnutí o potřebných opatřeních ke snížení rizika).
12.30 - 13.30 Přestávka - občerstvení
13.30 - 14.45 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Požadavky na navrhovaná opatření strojního zařízení (třístupňová metoda dle evropské směrnice 2006/42/ES a ČSN EN ISO 12 100, účinnost navržených opatření k zajištění bezpečnosti, ochranné kryty, blokovací zařízení, určení integrity bezpečnosti (SIL) strojního zařízení dle ČSN EN 62 061 nebo určení požadované úrovně vlastností (PL) dle ČSN EN ISO 13 849).
14.45 - 15.00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím

2. den školení - 14. 11. 2018 - Provozovaná strojní zařízení

8.15 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 10.00 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.
 • Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.
 • Praktický postup při kontrole provozovaného strojního zařízení.
 • Rozsah kontroly, prováděná měření, nejčastější opomenutí, dokumentace, použití předpisů a norem.
 • Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti u provozovaného strojního zařízení – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C.
10.00 - 10.15 přestávka
10.15 - 11.00 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Realizace a ověření ochranných opatření s následným uvedením zařízení do provozu – měření, zkoušky a ověřování, doplnění technické dokumentace.
 • Požadavky kdy a za jakých okolností je nutné vystavit nové ES prohlášení o shodě na strojní zařízení a kdy zařízení zůstává nadále provozovaným strojním zařízením – definice podstatné a nepodstatné změny.
11.00 - 12.30 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Elektrická zařízení strojů dle ČSN EN 60204-1. Rozsah platnosti, způsoby připojování a vypínání strojních zařízení (rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO / aplikace chyceného klíče).
 •  Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídící obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí (ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce zastavení / vypnutí z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost – ČSN EN 62 061 nebo ČSN EN ISO 13 849).
12.30 - 13.30 Přestávka - občerstvení
13.30 - 14.45 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
 • Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje (instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
 • Ověřování dle kapitoly 18 (Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000-…)
14.45 - 15.00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.
Stáhnout program v PDF

Certifikace školení

 • Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.