Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Bezpečnost strojních zařízení 2017

Akce již proběhla - další podobné školení můžete najít zde:

Školení o bezpečnosti strojních zařízení, kde probereme:

12. 10. Požadavky na elektrické rozváděče strojních zařízení a rozvody na strojích - přednáší František Kosmák

Školení věnované strojním zařízením a jejich bezpečnosti – Zodpovíme nejčastější dotazy z praxe, nebudeme Vás nudit výkladem norem a jejich detaily. Bavit se budeme o obvyklých nešvarech, hlavních zásadách, praktických případech.

V krátkosti projdeme:

 • požadavky na dokumentaci, dokumenty k instalaci, schémata (přehledová, funkční, obvodová, …)
 • to nejnutnější u zdvihacích zařízení – průřezy vodičů, bezpečnostní řídicí obvod, aj.
 • rozváděče nn – konstrukce, pracovní a provozní podmínky, pevné a odnímatelné části, spínací přístroje a součásti, obvody, vodiče, EMC.
 • ověřování návrhu srovnáním s referenčním návrhem - použití seznamu/ výpočtu. Ověřování zkouškou. Kusové ověřování a protokol o kusovém ověření.
 • rozváděče nn pro elektrická zařízení stroje - doplňující požadavky.
 • návrh stroje a odhad rizik - Návrh elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností (SRECS) pro strojní zařízení a dokumentace pro jejich instalaci, použití a údržbu, strategie posouzení rizika a snížení rizika. Dokumentace. Vztah mezi evropskou normou ČSN EN ISO 12100 a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES.
 • bezpečnostní části ovládacích systémů – konstrukce, software (SRASW a SRESW), programovatelný elektronický systém PES. Elektronické světelné závory a optosnímače. Kategorie B bezpečnostních částí ovládacího systému, návod pro výběr parametrů S, F a P pro odhad rizika zranění, opatření pro řízení systematických poruch
 • bezpečnost strojních zařízení - obecné požadavky a zkoušky, funkční a konstrukční požadavky a požadavky z hlediska vlivu prostředí, typy a požadované bezpečnostní vlastnosti.
 • ověření podle čl. 18 ČSN EN 60204-1 ed.2: 2007 postupy podle ČSN 33 2000-6 ed.2, zkouška izolačního odporu, napěťová zkouška, ochrana před zbytkovým napětím, funkční zkoušky. Vypracování protokolu o ověřování bezpečnosti strojního zařízení podle čl. 18 ČSN EN 60204-1 ed.2.
 • funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů - všeobecné a technické požadavky a požadavky na celkovou bezpečnost (koncepce, předmět, definice, riziko a analýza rizika). Dokumentace. Management funkční bezpečnosti. Požadavky životního cyklu celkové bezpečnosti. Plánování celkového provozu a údržby.
 • bezpečnostní části ovládacích systémů – konstrukce a bezpečnost, strategie pro snížení rizika, Normy typu A, B1, B2, C. Bezpečnostní část ovládacího systému SRP/CS. Bezpečnostní funkce. Kolísání, ztráta a opětné obnovení zdrojů energie.

13. 10. Kontrola bezpečnosti strojních zařízení a nová ČSN na revize elektrické instalace - přednáší Ing. Jiří Sluka, Ing. Leoš Koupý

 • revize elektrických rozvodů v průmyslu
 • nová ČSN EN 33 2000-6 ed. 2
 • kontroly elektrických částí strojních zařízení
 • kontroly a zkoušení strojů během jejich provozování
  - přehled zkoušek podle ČSN EN 60204-1
  - praktické provedení zkoušek
  - ověření ochrany automatickým odpojením od zdroje
  - měření impedance za frekvenčním měničem

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • vstupenka na MSV 2017 v el. podobě
 • osvědčení o absolvování v el. podobě
 • 2 kreditní body do CŽV ČKAIT

Program školení

12. 10. 2017 - 1. den školení

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 10.30 František Kosmák, lektor LPE s.r.o.

Otázky a odpovědi o strojních zařízeních - body A-E (viz Program ke stažení)

10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 13.00 František Kosmák, lektor LPE s.r.o.

Otázky a odpovědi o strojních zařízeních - body F-K (viz Program ke stažení)

13. 10. 2017 - 2. den školení

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 10.30 Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR

Aktuální požadavky na revize elektrických instalací v průmyslu

10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 13.00 Ing. Leoš Koupý

Postupy měření na pracovních strojích dle požadavků normy ČSN EN 60204-1 ed.2 a ČSN EN 33 2000-6 ed. 2

Stáhnout program v PDF

Ubytování

Ubytování není v ceně kurzu. Pokud máte zájem, doporučujeme hledat na: http://www.booking.com

Certifikace školení

Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.