Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Bezpečnost strojních zařízení 2017

Školení o bezpečnosti strojních zařízení, kde probereme:

12. 10. Požadavky na elektrické rozváděče strojních zařízení a rozvody na strojích - přednáší František Kosmák

Školení věnované strojním zařízením a jejich bezpečnosti – Zodpovíme nejčastější dotazy z praxe, nebudeme Vás nudit výkladem norem a jejich detaily. Bavit se budeme o obvyklých nešvarech, hlavních zásadách, praktických případech.

V krátkosti projdeme:

 • požadavky na dokumentaci, dokumenty k instalaci, schémata (přehledová, funkční, obvodová, …)
 • to nejnutnější u zdvihacích zařízení – průřezy vodičů, bezpečnostní řídicí obvod, aj.
 • rozváděče nn – konstrukce, pracovní a provozní podmínky, pevné a odnímatelné části, spínací přístroje a součásti, obvody, vodiče, EMC.
 • ověřování návrhu srovnáním s referenčním návrhem - použití seznamu/ výpočtu. Ověřování zkouškou. Kusové ověřování a protokol o kusovém ověření.
 • rozváděče nn pro elektrická zařízení stroje - doplňující požadavky.
 • návrh stroje a odhad rizik - Návrh elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností (SRECS) pro strojní zařízení a dokumentace pro jejich instalaci, použití a údržbu, strategie posouzení rizika a snížení rizika. Dokumentace. Vztah mezi evropskou normou ČSN EN ISO 12100 a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES.
 • bezpečnostní části ovládacích systémů – konstrukce, software (SRASW a SRESW), programovatelný elektronický systém PES. Elektronické světelné závory a optosnímače. Kategorie B bezpečnostních částí ovládacího systému, návod pro výběr parametrů S, F a P pro odhad rizika zranění, opatření pro řízení systematických poruch
 • bezpečnost strojních zařízení - obecné požadavky a zkoušky, funkční a konstrukční požadavky a požadavky z hlediska vlivu prostředí, typy a požadované bezpečnostní vlastnosti.
 • ověření podle čl. 18 ČSN EN 60204-1 ed.2: 2007 postupy podle ČSN 33 2000-6 ed.2, zkouška izolačního odporu, napěťová zkouška, ochrana před zbytkovým napětím, funkční zkoušky. Vypracování protokolu o ověřování bezpečnosti strojního zařízení podle čl. 18 ČSN EN 60204-1 ed.2.
 • funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů - všeobecné a technické požadavky a požadavky na celkovou bezpečnost (koncepce, předmět, definice, riziko a analýza rizika). Dokumentace. Management funkční bezpečnosti. Požadavky životního cyklu celkové bezpečnosti. Plánování celkového provozu a údržby.
 • bezpečnostní části ovládacích systémů – konstrukce a bezpečnost, strategie pro snížení rizika, Normy typu A, B1, B2, C. Bezpečnostní část ovládacího systému SRP/CS. Bezpečnostní funkce. Kolísání, ztráta a opětné obnovení zdrojů energie.

13. 10. Kontrola bezpečnosti strojních zařízení a nová ČSN na revize elektrické instalace - přednáší Ing. Jiří Sluka, Ing. Leoš Koupý

 • revize elektrických rozvodů v průmyslu
 • nová ČSN EN 33 2000-6 ed. 2
 • kontroly elektrických částí strojních zařízení

Termíny školení

12. 10. - 13.10. Brno - MSV 2017 Brněnské výstaviště, Výstaviště 405/1, Pavilon P, sál P4 c+d
od 1 050 Kč vč. DPH
3 varianty
1 550 Kč vč. DPH
1 050 Kč vč. DPH
1 050 Kč vč. DPH

Pro členy benefit clubu LPE a ČKAIT sleva 300 Kč. Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky benefit ID nebo slevový kód z pozvánky - později není možné slevu uplatňovat. Slevy není možné sčítat.

 Členové ČKAIT zadávají slevový kód: 2017-ČKAIT a do poznámky číslo autorizace. 

Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek ve výši 50 Kč. V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky.

Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.

Zaregistrovaná přihláška je závazná. Objednáním kurzu souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami.

V ceně kurzu

 • občerstvení
 • vstupenka na MSV 2017 v el. podobě
 • osvědčení o absolvování v el. podobě
 • 2 kreditní body do CŽV ČKAIT

Program školení

12. 10. 2017 - 1. den školení

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 10.30 František Kosmák, lektor LPE s.r.o.
Otázky a odpovědi o strojních zařízeních - body A-E (viz Program ke stažení)
10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 13.00 František Kosmák, lektor LPE s.r.o.
Otázky a odpovědi o strojních zařízeních - body F-K (viz Program ke stažení)

13. 10. 2017 - 2. den školení

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 10.30 Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR
Aktuální požadavky na revize elektrických instalací v průmyslu
10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 13.00 Ing. Leoš Koupý
Postupy měření na pracovních strojích dle požadavků normy ČSN EN 60204-1 ed.2 a ČSN EN 33 2000-6 ed. 2
Stáhnout program v PDF

Místa konání

Přístupová cesta: GPS: 49.1883222, 16.5736450

Veřejnou dopravou: Poblíž hotelu je zastávka autobusu Riviéra.

Certifikace školení

Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost LPE je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.