Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Bezpečnost strojních zařízení – jak na to?

Cílem odborného semináře je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se elektrických zařízení strojů dle normy ČSN EN 60204-1 ed.2:2007 a postupů při posouzení rizik strojních zařízení dle ČSN EN ISO 12100:2011.

Pozvánka ke stažení

Zaměření školení:

 • 22. 3. 2017 - Norma ČSN EN 60204-1 ed.2:2007 (Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky)
 • 23. 3. 2017 - Posouzení rizika dle normy ČSN EN ISO 12100 a souvisejících norem

Účast možná po oba dva dny nebo pouze jeden vybraný den.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • náklady spojené s pořádáním školení
 • osvědčení o absolvování v el. podobě
 • občerstvení
 • sborník prezentací
 • vstupenka na AMPER v elektronické podobě (bude zaslána na e-mail týden před konáním akce)

Program školení

22. 3. 2017

9:00 - 9:20 prezence účastníků
9:20 - 9:30 zahájení semináře
9:30 - 10:15 Rozsah platnosti, způsoby připojování a vypínání strojních zařízení

rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi souborem norem ČSN 33 2000 a ČSN EN 60204-1 ed. 2, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO nebo systémy chyceného klíče.

10:15 - 11:00 Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídící obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí

ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost – ČSN EN 62061 nebo ČSN EN ISO 13849.

11:00 - 11:30 Přestávka, občerstvení
11:30 - 12:45 Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje

instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli.

12:45 - 13:45 Ověřování dle kapitoly 18

kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378 / 2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000.

13:45 - 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím
od 14:00 Individuální prohlídka veletrhu Amper 2017

23. 3. 2017

9:00 - 9:20 prezence účastníků
9:20 - 9:30 zahájení semináře
9:30 - 10:15 Proces posouzení rizika – co zahrnuje. Definice a názvosloví pro jasnou specifikaci rozsahu použití stanovení povinností výrobců strojních zařízení

posouzení a analýza rizika, legislativní požadavky evropské směrnice 2006/42/ES, postupy dle harmonizovaných norem.

10:15 - 11:00 Metody a postupy při posouzení rizika. Posouzení rizik dle ČSN EN ISO 12100:2011 a souvisejících norem – např. ISO/TR 14121-2

stanovení hodnoty rizika = HRN dle normy ISO TR 14121-2, odpovědnost výrobců při zhodnocení rizika a následném rozhodnutí o potřebných opatření ke snížení rizika.

11:00 - 11:30 přestávka, občerstvení
11:30 - 12:45 Požadavky na navrhovaná opatření strojního zařízení

třístupňová metoda dle směrnice 2006/42/ES a ČSN EN ISO 12100, účinnost navržených opatření k zajištění bezpečnosti, použití základních harmon. norem, určení integrity bezpečnosti (SIL) SZ-ČSN EN 62061 nebo určení požad.úrovně vlastností-ČSN EN ISO 13849

12:45 - 13:45 Příklad možného postupu posouzení rizika
13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím
od 14:00 Individuální prohlídka veletrhu Amper 2017
Stáhnout program v PDF

Certifikace školení

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, je hodnocen 2 kreditními body, při účasti oba dva dny nebo 1 kreditním bodem v případě účasti jeden den.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.