Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

Seminář z praxe - skutečné případy a ukázky z reálných situací.

Akce se zaměří na:

  • rozbor nedodržení platné legislativy ČR včetně českých technických norem, 
  • důsledky porušení smluvních závazků,
  • co se stane při nerespektování projektové dokumentace,
  • následky chybných montáží,
  • co hrozí při nedodržení výchozích revizních zpráv v oboru elektro.

Přednášející se zabývají objasněním těchto závažných problémů a nástinem ochranných opatření v dané oblasti.  

Zaujalo vás školení? Prohlédněte si i detailní program.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

  • studijní materiály
  • občerstvení
  • osvědčení o absolvování školení v el. podobě

Program školení

Stáhnout program v PDF

Ubytování

Program školení:

24. 11. 2015 (úterý)

8.30 – 9.00 hod. Prezence účastníků

9.00 – 10.30 hod. JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru MPSV - Novela zákoníku práce - vyhledávání a prevence rizik, připravovaná legislativa v roce 2016

10.30 – 12.00 hod. Mgr. Robert Kabát, Právnická fakulta UK - Rozbor trestní odpovědnosti na konkrétním případu jedné velké investiční akce

12.00 – 12.15 Přestávka 12.15 – 13.15 hod. Ing. Martin Šturma, auditor, revizní technik - Bezpečnost elektrických strojů

13.15 – 14.00 hod. pplk. Mgr. Radek Kislinger, vrchní komisař - vyšetřovatel požárů,

                              GŘ HZS Kpt. Ing. Petr Michut, TUPO Praha - Rozbor konkrétních mimořádných událostí v důsledku nedodržení bezpečnosti na elektrických zařízeních (zkušenosti z praxe)

14.00 hod. Diskuze, závěr školení

25. 11. 2015 (středa)

9.00 – 10.00 hod. Ing. Jiří Kutáč, předseda Unie soudních znalců, o.s. - Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR

10.00 – 11.30 hod. Mgr. Bc. Stanislav Bruncko, advokát, USZ, o.s. - Trestní odpovědnost elektrotechniků v rámci nového občanského zákoníku

11.30 – 11.45 Přestávka

11.45 – 12.45 hod. Ing. Miroslav Záloha, SÚIP Opava - ČSN EN 50 110-1 ed.3 - Činnost na elektrických zařízeních - Obecné požadavky, Právní odpovědnost revizního technika

12.45 - 13.45 hod. JUDr. Zbyněk Urban, Unie soudních znalců, o.s. - Bezpečný provoz a odstraňování rizik u elektrických zařízení

13.45 Diskuze, závěr školení

 

Ubytování:

  • Ubytování není v ceně vložného.
  • Ubytovat se můžete přímo v místě konání – objednávky pouze písemně maximálně do tří dnů před začátkem akce na email: sougastropraha9@seznam.cz, do předmětu uvést: školení L.P.Elektro

Certifikace školení

L.P.Elektro je akreditováno na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25, současně je tento program akreditován na MŠMT pod č.j.: 27 311/2012-25-497.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.