Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Bezpečnost elektrických strojních zařízení

Školení je zaměřeno na elektrická zařízení strojů a technologických zařízení (linek), včetně rozvaděčů. Přednášky se budou zabývat zejména řešením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti elektrického zařízení strojů a technologických linek.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • Sborník přednášek
 • Občerstvení
 • volnou vstupenku na MSV
 • osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě

Program školení

Ubytování

Program školení

Ing. František Valenta, zpracovatel evropských harmonizovaných norem pro elektrická zařízení strojů a technologických zařízení (linek)

 • Legislativa EU a ČR s uvedením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost při návrhu, projekci a výrobě elektrického zařízení strojů, včetně nových elektrických rozvaděčů pro tato zařízení.
 • Upozornění na řešení základních požadavků na bezpečnost při rekonstrukci provozovaných strojů.
 • Informace pro provozovatele strojů a technologických zařízení (linek), ve smyslu zákonného požadavku na způsob provádění pravidelných kontrol bezpečnosti, především u strojních zařízení.
 • Informace pro revizní techniky, která se bude zabývat rozsahem a způsobem provedení revizí.
 • Vysvětlení rozdílu při posuzování bezpečnosti podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a mezi revizí dle ČSN 33 2000-6.
 • Uvedení rozdílu požadavků na obsahu dokumentace rozvaděčů pro elektrické instalace a rozvody a v požadavcích na obsah dokumentace u rozvaděčů určených pro elektrická zařízení strojů a technologických zařízení (linek), včetně jejich ověření.
 • Závěr přednášky bude věnován základním postupům při posuzování rizika pro strojní zařízení, podle evropské harmonizované normy ČSN EN ISO 12100.

Školení zahrnuje komentář k obsahu těchto dokumentů:

 • Zákona č.22/1997 Sb.
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
 • Nařízení vlády č. 616/2006 Sb.
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 a ostatních souvisejících norem
 • Základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost strojů a technologických zařízení (linek).
 • Návrhu a k výrobě rozvaděčů elektrického zařízení pro jednoduché stroje a technologická zařízení.
 • Provádění kontrol a revizí strojů a technologických zařízení ve smyslu základních požadavků stanovených výrobků ve smyslu zákona 22/1997 Sb.
 • Revize a kontroly elektrického zařízení strojů.
 • Základní postupy při posuzovaní rizika strojních zařízení ve smyslu legislativy EU a ČR.

Certifikace školení

Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25.

Fotogalerie z minulých školení

Bezpečnost elektrických strojních zařízeníBezpečnost elektrických strojních zařízeníBezpečnost elektrických strojních zařízení
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.